szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

#JutroNiedziela | Pieniądz jest dobrym sługą, ale złym panem

Ks. Paweł Rytel-Andrianik / 30.07.2022
Pieniądze z czasów Jezusa, fot. ks. Paweł Rytel-Andrianik
Pieniądze z czasów Jezusa, fot. ks. Paweł Rytel-Andrianik

Ewangelia XVIII niedzieli zwykłej (rok C) -> Łk 12, 13-21

(PL >>>FR >>>EN >>>ES >>>IT >>>)

Tu można pobrać rozważanie ze zdjęciami:


1. Przysłowia mogą być komentarzem do Ewangelii

Przysłowia są mądrością narodów, i one też mogą stanowić dobry komentarz do Ewangelii. Dla przykładu, przysłowie francuskie mówi, że pieniądz jest dobrym sługą, ale złym panem. Podobny wniosek wynika z ewangelii czytanej w dzisiejszą niedzielę.

 

2. Słowa kluczowe

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia.

Jeśli ktoś żyje, aby mieć jak najwięcej, to traci życie na zbieranie. A szkoda życia na to. Jezus mówi, że życie nie zależy do mienia. Dobrze to oddaje jedno z chińskich przysłów:

„Za pieniądze możesz sobie kupić dom, lecz nie ciepło rodzinne.
Możesz sobie kupić łóżko, ale nie sen.
Możesz sobie kupić zegarek, ale nie czas.
Możesz kupić książkę, ale nie wiedzę.
Możesz sobie kupić pozycję, ale nie uważanie”.

Dlatego właśnie Jezus mówi jak ważna jest hierarchia wartości. Podobnie głosi greckie przysłowie: pieniądz powinien być środkiem, a nie celem życia.

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga.

Jezus odnosi się do człowieka, któremu dobrze obrodziło pole i podjął decyzję, że pobuduje nowe spichlerze i snuje dalekosiężne plany na przyszłość, a nie wie, że jeszcze tej samej nocy zakończy życie. Dlatego tak ważne jest, aby być bogatym u Boga. To znaczy być bogatym w dobre czyny. A jednym z nich jest jałmużna, pomoc biednym i potrzebującym. Biblijna Księga Przysłów mówi o tym bardzo mocno i konkretnie: „Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu.

 

3. Dziś

„Jezus wskazuje pewną drogę ‘prania’ brudnych pieniędzy, drogę braterskiej miłości i hojności dla ubogich” – napisał kard. Gianfranco Ravasi. O tym właśnie mówił Chrystus: „Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”.

 

#JutroNiedziela | Jedna trzecia „Ojcze nasz” jest o przebaczeniu >>>

#JutroNiedziela | Czego uczy przykład Marty i Marii w wakacje? >>>

#JutroNiedziela | Bliźnim jest ktoś daleki i obcy? >>>

#JutroNiedziela | Jezusowy podręcznik dla głoszących Ewangelię >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus żył jakby był bezdomny? >>>

Boże Ciało. O jaki cud chodzi? >>>

#JutroNiedziela | Czego nas uczy Trójca Święta? >>>

#JutroNiedziela | Jak Jezus nazywa Ducha Świętego? >>>

#JutroNiedziela | Jak Jezus nam pomaga po Wniebowstąpieniu? >>>

#JutroNiedziela | Jak Bóg może w nas zamieszkać? >>>

#JutroNiedziela | Jaka miłość jest najlepsza? >>>

#JutroNiedziela | Jak dziś mówi Jezus? >>>

#JutroNiedziela | Co odbudowuje relację z Jezusem? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego tę niedzielę porównuje do „drugiego chrztu”? >>>

#JutroNiedziela | Największy cud Jezusa >>>

#JutroNiedziela | Co jest unikalne w opisie Męki Jezusa w Ewangelii Łukasza? >>>

#JutroNiedziela | Co Jezus zapisuje na piasku? >>>

#JutroNiedziela | Na czym polega skandal miłosierdzia? >>>

#JutroNiedziela | Do kiedy można się nawrócić? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus się modli? >>>

#JutroNiedziela | Co robić, gdy człowiek jest kuszony? >>>

#JutroNiedziela | Co wspólnego ma hipokryta i maska? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego miłować nieprzyjaciół? >>>

#JutroNiedziela | Rada Jezusa na hejt z powodu wiary >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza “łowić ludzi” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Nazaret to tragiczne miasto? >>>

#JutroNiedziela | Kim jest Teofil, dla którego Łukasz napisał Ewangelię? >>>

#JutroNiedziela | Maryja w sytuacji kryzysowej >>>

#JutroNiedziela | Bóg nas adoptował >>>

#JutroNiedziela | Czy możemy dotknąć Ciała Boga? >>>

#JutroNiedziela | Co oznaczają imiona Jezusa, Maryi i Józefa? >>>

#JutroNiedziela | Maryja pomaga z pośpiechem >>>

#JutroNiedziela | Co znaczy naprawdę „rozwiązywanie sandałów” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Jak przygotować drogę Panu w Adwencie? >>>

#JutroNiedziela | Pięć rad Jezusa na Adwent >>>

#JutroNiedziela | Jezus najlepszym Szefem >>>

#JutroNiedziela | Czy Jezus mówił o końcu świata? >>>

#JutroNiedziela | Uboga wdowa >>>

#JutroNiedziela | Jezus mówi, co w życiu jest najważniejsze >>>

#JutroNiedziela | Czy znasz modlitwę starszą od różańca? >>>

#JutroNiedziela | Bóg jako służący >>>

#JutroNiedziela | Co robić, aby była jedność w małżeństwie? >>>

#JutroNiedziela | Co dosłownie oznacza Ewangelia o kamieniu młyńskim u szyi? >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza Jezusowe „effatha – otwórz się” w praktyce? >>>

#JutroNiedziela | Jak dbać o serce? >>> 

#JutroNiedziela | Czym Jezus najbardziej zszokował ludzi? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie ma znaczenie dla nas Wniebowzięcie Maryi? >>> 

#JutroNiedziela | Jak możemy żyć wiecznie? >>> 

#JutroNiedziela | Jaki jest najważniejszy dar Boga dla nas? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego najważniejsza modlitwa nazywa się „Dziękczynienie”-„Eucharystia”? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus poleca odpocząć >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus wysyłał po dwóch? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza w Biblii „Bracia Jezusa”? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest potrzebne do uzdrowienia? >>> 

#JutroNiedziela | Jak przezwyciężyć kryzys? >>>>

#JutroNiedziela | Sekret Królestwa Bożego >>> 

#JutroNiedziela | Boże Ciało. Eucharystia – jedyny taki cud >>>

#JutroNiedziela | Jak wyobrażamy sobie Trójcę Świętą? >>> 

#JutroNiedziela | Jak działa Duch Święty? >>> 

#JutroNiedziela | Czy Jezus nas opuścił? >>> 

#JutroNiedziela | Jak zmierzyć swoją miłość? >>> 

#JutroNiedziela | Co to znaczy trwać w Chrystusie? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie cechy dobrego pasterza? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Stary Testament jest ważny dla chrześcijan? >>> 

#JutroNiedziela | Co daje nam miłosierdzie? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest w miejscu grobu Jezusa? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza słowo Hosanna? >>> 

#JutroNiedziela | Jaka jest miara miłości? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus uwalnia z lęku >>> 

Biblia Nawarska na stronie wyd. Apostolicum >>>

profil Facebook Biblia Nawarska >>>

profil Twitter Biblia Nawarska >>>