szukaj
Wyszukaj w serwisie

#JutroNiedziela | Jak dziś mówi Jezus?

Ks. Paweł Rytel-Andrianik / 07.05.2022
Pasterze – malowidło w kaplicy na Polu Pasterzy pod Betlejem, fot. s. Amata CSFN
Pasterze – malowidło w kaplicy na Polu Pasterzy pod Betlejem, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia IV Niedzieli Wielkanocnej (Dobrego Pasterza, rok C) -> J 10,27-30

(PL >>>FR >>>EN >>>ES >>>IT >>>)

Tu można pobrać rozważanie ze zdjęciami:


1. Jak słuchać Jezusa?

Ewangelia mówi o słuchaniu głosu Jezusa. Często jednak zastanawiamy się, jak w naszych czasach mówi Jezus. Okazuje się, że On mówi każdego dnia i to na wiele sposobów. Zobaczmy cztery główne sposoby mówienia Pana Boga do nas.

 

2. Słowa klucze

Moje owce słuchają mego głosu a Ja znam je.

Biblia jest pierwszym i najważniejszym miejscem komunikacji Boga z człowiekiem, ponieważ została napisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Po lekturze Pisma Świętego w kościele jest podany podpis autora: Oto Słowo Boże.

Jezus założył Kościół, aby głosił dobrą nowinę i kontynuował Jego misję na ziemi. Stąd drugim źródłem poznania głosu Jezusa jest magisterium, czyli nauczanie Kościoła. Ono nam pomaga w ocenie często skomplikowanych sytuacji, ponieważ analizuje je w świetle Pisma Świętego i wielowiekowej tradycji Kościoła.

Pan Jezus mówi także przez objawienia prywatne, które są zatwierdzone przez Kościół.  Choć nie są konieczne do zbawienia, to jednak mogą wiele wnieść w nasze życie. Przykładem tego jest chociażby dzienniczek św. Siostry Faustyny, w którym zapisała swe dialogi z Jezusem. Jest on dostępnym w całości w internecie na stronie: https://www.saint-faustina.org/diary-full-text/

Tak jak kiedyś Bóg mówił przez proroków, tak i teraz mówi przez innych ludzi. I to często mogą być osoby bliskie, znajome lub nieznajome. Chodzi tylko o to, aby rozeznawać głosy, które do nas docierają.

 

3. Dziś

„Wiara rodzi się ze słuchania” – mówi św. Paweł. To jest klucz do szczęśliwego życia, bo Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Jak więc słucham Jezusa?

Wzgórza Golan nas Jeziorem Galilejskim (Park Narodowy Kursi), fot. s. Amata CSFN

Wiosenny wypas owiec na pustyni w Dolinie Jordanu, fot. s. Amata CSFN

Dolina Bejt Netofa w Galilei, fot. s. Amata CSFN

Dolina Hula, fot. s. Amata CSFN

Dolina Hula, fot. s. Amata CSFN

#JutroNiedziela | Co odbudowuje relację z Jezusem? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego tę niedzielę porównuje do „drugiego chrztu”? >>>

#JutroNiedziela | Największy cud Jezusa >>>

#JutroNiedziela | Co jest unikalne w opisie Męki Jezusa w Ewangelii Łukasza? >>>

#JutroNiedziela | Co Jezus zapisuje na piasku? >>>

#JutroNiedziela | Na czym polega skandal miłosierdzia? >>>

#JutroNiedziela | Do kiedy można się nawrócić? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus się modli? >>>

#JutroNiedziela | Co robić, gdy człowiek jest kuszony? >>>

#JutroNiedziela | Co wspólnego ma hipokryta i maska? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego miłować nieprzyjaciół? >>>

#JutroNiedziela | Rada Jezusa na hejt z powodu wiary >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza “łowić ludzi” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Nazaret to tragiczne miasto? >>>

#JutroNiedziela | Kim jest Teofil, dla którego Łukasz napisał Ewangelię? >>>

#JutroNiedziela | Maryja w sytuacji kryzysowej >>>

#JutroNiedziela | Bóg nas adoptował >>>

#JutroNiedziela | Czy możemy dotknąć Ciała Boga? >>>

#JutroNiedziela | Co oznaczają imiona Jezusa, Maryi i Józefa? >>>

#JutroNiedziela | Maryja pomaga z pośpiechem >>>

#JutroNiedziela | Co znaczy naprawdę „rozwiązywanie sandałów” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Jak przygotować drogę Panu w Adwencie? >>>

#JutroNiedziela | Pięć rad Jezusa na Adwent >>>

#JutroNiedziela | Jezus najlepszym Szefem >>>

#JutroNiedziela | Czy Jezus mówił o końcu świata? >>>

#JutroNiedziela | Uboga wdowa >>>

#JutroNiedziela | Jezus mówi, co w życiu jest najważniejsze >>>

#JutroNiedziela | Czy znasz modlitwę starszą od różańca? >>>

#JutroNiedziela | Bóg jako służący >>>

#JutroNiedziela | Co robić, aby była jedność w małżeństwie? >>>

#JutroNiedziela | Co dosłownie oznacza Ewangelia o kamieniu młyńskim u szyi? >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza Jezusowe „effatha – otwórz się” w praktyce? >>>

#JutroNiedziela | Jak dbać o serce? >>> 

#JutroNiedziela | Czym Jezus najbardziej zszokował ludzi? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie ma znaczenie dla nas Wniebowzięcie Maryi? >>> 

#JutroNiedziela | Jak możemy żyć wiecznie? >>> 

#JutroNiedziela | Jaki jest najważniejszy dar Boga dla nas? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego najważniejsza modlitwa nazywa się „Dziękczynienie”-„Eucharystia”? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus poleca odpocząć >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus wysyłał po dwóch? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza w Biblii „Bracia Jezusa”? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest potrzebne do uzdrowienia? >>> 

#JutroNiedziela | Jak przezwyciężyć kryzys? >>>>

#JutroNiedziela | Sekret Królestwa Bożego >>> 

#JutroNiedziela | Boże Ciało. Eucharystia – jedyny taki cud >>>

#JutroNiedziela | Jak wyobrażamy sobie Trójcę Świętą? >>> 

#JutroNiedziela | Jak działa Duch Święty? >>> 

#JutroNiedziela | Czy Jezus nas opuścił? >>> 

#JutroNiedziela | Jak zmierzyć swoją miłość? >>> 

#JutroNiedziela | Co to znaczy trwać w Chrystusie? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie cechy dobrego pasterza? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Stary Testament jest ważny dla chrześcijan? >>> 

#JutroNiedziela | Co daje nam miłosierdzie? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest w miejscu grobu Jezusa? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza słowo Hosanna? >>> 

#JutroNiedziela | Jaka jest miara miłości? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus uwalnia z lęku >>> 

Biblia Nawarska na stronie wyd. Apostolicum >>>

profil Facebook Biblia Nawarska >>>

profil Twitter Biblia Nawarska >>>


2024-03-01 00:15:11