szukaj
Wyszukaj w serwisie

#JutroNiedziela | Co jest unikalne w opisie Męki Jezusa w Ewangelii Łukasza?

Ks. Paweł Rytel-Andrianik / 09.04.2022
Via Dolorosa w starej części Jerozolimy, fot. s. Amata CSFN
Via Dolorosa w starej części Jerozolimy, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Niedzieli Palmowej – Męka Pańska (rok C) -> Łk 22, 14 – 23, 56

(PL >>>FR >>>EN >>>ES >>>IT >>>)

Tu można pobrać rozważanie ze zdjęciami:


1. Testament Jezusa

Ostatnie godziny życia Jezusa to Jego duchowy testament. Tu każde słowo i gest mają szczególne znaczenie. Wszyscy Ewangeliści opisują ten czas, a w Ewangelii św. Łukasza, którą słyszymy w tym roku, jest coś szczególnego, czego nie ma w innych Ewangeliach.

 

2. Słowa Klucze

Zdrajca nie jest wymieniony z imienia

W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych ewangelistów św. Łukasz nie podaje imienia zdrajcy. To może być interpretowane ponadczasowo. Może oznaczać, że każdy kto grzeszy zdradza Jezusa. Jednocześnie wiemy, że Ewangelia św. Łukasza to Ewangelia, w której tak wiele Jezus mówi o swym miłosierdziu i przebaczeniu. Stąd płynie nadzieja dla każdego z nas.

Anioł z Jezusem w Getsemani

 Tylko w Ewangelii św. Łukasz jest mowa o tym, że anioł towarzyszył Jezusowi w Getsemani, co potem widać na wielu obrazach ukazujących tę scenę. Obecność anioła jest wyrazem opieki Ojca. On jest z Jezusem w najtrudniejszym momencie życia, podobnie jak i Bóg dał każdemu z nas Anioła Stróża, aby nas strzegł i prowadził.

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią

Te słowa są tylko w Ewangelii św. Łukasza. Jezus w ten sposób otwiera drogę zbawienia dla wszystkich grzeszników, począwszy od tych, którzy go zamordowali. Dalej jest dialog z łotrem, który przyznaje się do winy i prosi: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Na co Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam Ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. Król, ze swego tronu jakim jest krzyż, otwiera na oścież drzwi swego królestwa dla wszystkich, którzy proszą o miłosierdzie.

 

3. Dziś

„Opis męki u św. Łukasza wyróżnia się tym, że inaczej odpowiada na pytanie: ‘Kto ukrzyżował Jezusa?’ Podkreśla odpowiedzialność całej ludzkości za śmierć Syna Bożego” – zaznaczają ks. Przemysław Śliwiński i ks. Marcin Kowalski w książce pt. „Jutro niedziela” (Kraków, Stacja7, 2021). Dobrze to wyraża jedna z pieśni religijnych: „To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie”.

A w kontekście ewangelii św. Łukasza, która jest w pewnym sensie „ewangelią miłosierdzia” ma to szczególne znaczenie: Jezus oddał życie za grzechy każdego z nas, i każdemu z nas chce okazać miłosierdzie, jeśli go poprosimy. Sakrament Pokuty jest źródłem miłosierdzia.

Ogród Getsemani, fot. s. Amata CSFN

Miejsce, w którym Piotr zaparł się Jezusa, kościół św. Piotra in Gallicantu, fot. s. Amata CSFN

Loch, w którym Jezus spędził noc przed męką, kościół św. Piotra w Gallicantu, fot. s. Amata CSFN

Klasztor Ecce Homo w miejscu, gdzie Piłat skazał Jezusa, fot. s. Amata CSFN

Miejsce śmierci Jezusa na Golgocie, Bazylika Grobu Pańskiego, fpt. s. Amata CSFN

Grób Jezusa, Bazylika Grobu Pańskiego, fot. s. Amata CSFN

#JutroNiedziela | Co Jezus zapisuje na piasku? >>>

#JutroNiedziela | Na czym polega skandal miłosierdzia? >>>

#JutroNiedziela | Do kiedy można się nawrócić? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus się modli? >>>

#JutroNiedziela | Co robić, gdy człowiek jest kuszony? >>>

#JutroNiedziela | Co wspólnego ma hipokryta i maska? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego miłować nieprzyjaciół? >>>

#JutroNiedziela | Rada Jezusa na hejt z powodu wiary >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza “łowić ludzi” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Nazaret to tragiczne miasto? >>>

#JutroNiedziela | Kim jest Teofil, dla którego Łukasz napisał Ewangelię? >>>

#JutroNiedziela | Maryja w sytuacji kryzysowej >>>

#JutroNiedziela | Bóg nas adoptował >>>

#JutroNiedziela | Czy możemy dotknąć Ciała Boga? >>>

#JutroNiedziela | Co oznaczają imiona Jezusa, Maryi i Józefa? >>>

#JutroNiedziela | Maryja pomaga z pośpiechem >>>

#JutroNiedziela | Co znaczy naprawdę „rozwiązywanie sandałów” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Jak przygotować drogę Panu w Adwencie? >>>

#JutroNiedziela | Pięć rad Jezusa na Adwent >>>

#JutroNiedziela | Jezus najlepszym Szefem >>>

#JutroNiedziela | Czy Jezus mówił o końcu świata? >>>

#JutroNiedziela | Uboga wdowa >>>

#JutroNiedziela | Jezus mówi, co w życiu jest najważniejsze >>>

#JutroNiedziela | Czy znasz modlitwę starszą od różańca? >>>

#JutroNiedziela | Bóg jako służący >>>

#JutroNiedziela | Co robić, aby była jedność w małżeństwie? >>>

#JutroNiedziela | Co dosłownie oznacza Ewangelia o kamieniu młyńskim u szyi? >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza Jezusowe „effatha – otwórz się” w praktyce? >>>

#JutroNiedziela | Jak dbać o serce? >>> 

#JutroNiedziela | Czym Jezus najbardziej zszokował ludzi? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie ma znaczenie dla nas Wniebowzięcie Maryi? >>> 

#JutroNiedziela | Jak możemy żyć wiecznie? >>> 

#JutroNiedziela | Jaki jest najważniejszy dar Boga dla nas? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego najważniejsza modlitwa nazywa się „Dziękczynienie”-„Eucharystia”? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus poleca odpocząć >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus wysyłał po dwóch? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza w Biblii „Bracia Jezusa”? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest potrzebne do uzdrowienia? >>> 

#JutroNiedziela | Jak przezwyciężyć kryzys? >>>>

#JutroNiedziela | Sekret Królestwa Bożego >>> 

#JutroNiedziela | Boże Ciało. Eucharystia – jedyny taki cud >>>

#JutroNiedziela | Jak wyobrażamy sobie Trójcę Świętą? >>> 

#JutroNiedziela | Jak działa Duch Święty? >>> 

#JutroNiedziela | Czy Jezus nas opuścił? >>> 

#JutroNiedziela | Jak zmierzyć swoją miłość? >>> 

#JutroNiedziela | Co to znaczy trwać w Chrystusie? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie cechy dobrego pasterza? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Stary Testament jest ważny dla chrześcijan? >>> 

#JutroNiedziela | Co daje nam miłosierdzie? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest w miejscu grobu Jezusa? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza słowo Hosanna? >>> 

#JutroNiedziela | Jaka jest miara miłości? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus uwalnia z lęku >>> 

Biblia Nawarska na stronie wyd. Apostolicum >>>

profil Facebook Biblia Nawarska >>>

profil Twitter Biblia Nawarska >>>


2024-03-01 00:15:11