szukaj
Wyszukaj w serwisie


Ostatnie godziny, by zgłosić się do spisu wyborców

/ 09.10.2019
Fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz
Fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Osobiście lub za pomocą systemu rejestracji  e-wybory: https://ewybory.msz.gov.pl – już tylko do czwartku (10 października), do godz. 17.00, moża zgłosić się do spisu wyborców za granicą.  Wybory do Sejmu i  Senatu  odbęda się w niedzielę (13 października) w godz. 7.00-21.00.


Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
 • zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Nazwisko
 • Imię (imiona)
 • Imię ojca
 • Datę urodzenia
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 • Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 • Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za  granicą.Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie). Więcej>>>>

Fot. Kancelaria Sejmu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP we Francji zostało utworzonych osiem (8) obwodów głosowania:

Obwód głosowania nr 56, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Paryż,
Ambasada RP w Paryżu

57, rue Saint Dominique

75007 Paris;

Obwód głosowania nr 57, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Paryż,
Ambasada RP w Paryżu

(budynek byłego Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji)

86, rue de la Faisanderie

75116 Paris;

Obwód głosowania nr 58, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Paryż,
Szkoła Polska w Paryżu

11-15, rue Lamandé

75017 Paris;

Obwód głosowania nr 59, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Aulnay-sous-Bois, Ecole Anatole France
43, rue Anatole France

93600 Aulnay-sous-Bois;

Obwód głosowania nr 60, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bourg-la-Reine, Espace Françoise Dolto
116, avenue du Général Leclerc

92340 Bourg-la-Reine;

Obwód głosowania nr 61, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Lille,
Halle aux Sucres

1, rue de l’Entrepôt

59000 Lille;

Obwód głosowania nr 62, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rennes,
Maison de Quartier Francisco Ferrer

40, rue Montaigne

35200 Rennes;

Obwód głosowania nr 63, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Strasbourg,
Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy

2, rue Geiler

67000 Strasbourg.

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Lyonie zostało utworzonych pięć obwodów głosowania:

Obwód głosowania nr 64, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 79 rue Crillon, 69006 Lyon, Francja;
Obwód głosowania nr 65, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Salle Voltaire, Rue des Muletiers, 13100 Aix-en-Provence, Francja;
Obwód głosowania nr 66, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Salle Amédée Larrieu, Place Amédée Larrieu, 33000 Bordeaux, Francja;
Obwód głosowania nr 67, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Service des Elections et du Recensement, 4 rue Ribotti, 06300 Nice, Francja;
Obwód głosowania nr 68, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Maison de la Citoyenneté Rive Gauche, 20 place Jean-Diebold, 31000 Toulouse, Francja;

Więcej>>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-06-18 23:15:13