szukaj
Wyszukaj w serwisie

#JutroNiedziela | Czy możemy dotknąć Ciała Boga?

Ks. Paweł Rytel-Andrianik / 01.01.2022
fot. s. Amata CSFN
fot. s. Amata CSFN

Ewangelia II niedzieli po Narodzeniu Pańskim (rok C) -> J 1, 1-18

(PL >>>)


1. Życie Mesjasza przed narodzeniem

W dzisiejszej ewangelii św. Jan ukazuje życie Mesjasza jeszcze przed Jego narodzinami. Przez ostatnie dni słyszeliśmy relacje innych ewangelistów, którzy opisują życie Jezusa od chwili jego poczęcia i narodzin. Ta perspektywa św. Jana może być nawiązaniem do tradycji żydowskiej, wg której Mesjasz istniał już przed stworzeniem świata.

2. Słowa klucze

Ono (Słowo) było na początku u Boga.

Dosłownie można przetłumaczyć „było zwrócone twarzą ku Bogu” (pros ton theon). To pokazuje relacje bliskości Boga Ojca i Jego Syna Jezusa w Trójcy Świętej. Co więcej ukazuje, że Jezus jest Bogiem. Wzmacnia to poprzedzające zdanie: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”.

A Słowo stało się ciałem

Oryginalne greckie słowo „sarks” (ciało, tkanka mięśniowa) podkreśla fizyczność. W ten sposób Ewangelista zwraca uwagę na realną, dotykalną obecność Jezusa, który miał fizyczne ciało. Co więcej fizyczna obecność ciała Jezusa na ziemi nie skończyła się w dniu Jego wniebowstąpienia. On jest dalej fizycznie obecny w Eucharystii.

To właśnie o Eucharystii w Ewangelii św. Jana jest napisane: „Kto spożywa moje Ciało i pije Moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Tutaj również jest użyte to samo greckie słowo „sarks”.

I zamieszkało wśród nas

W oryginale greckim to wyrażenie znaczy: „I rozbiło namiot wśród nas”. Jest to nawiązanie do przebywania Boga w Namiocie Spotkania podczas wędrówki Izraelitów przez pustynię. Nie przez przypadek w kościołach miejsce, w którym znajduje się Eucharystia jest nazywane „tabernaculum”, co po łacinie znaczy namiot.

3. Dziś

Bóg rozbił namiot – tabernakulum wśród nas. Tam jest Jego „sarks”,  prawdziwe, dotykalne Ciało.

Co więcej, wydarzenia eucharystyczne to potwierdzają, na przykład w Legnicy (Polska). Tam w 2013 roku podczas Mszy Świętej hostia upadła na posadzkę kościoła. Następnie została złożona do naczynia z wodą – zgodnie z przepisami liturgicznymi. Po kilku dniach zobaczono tam czerwoną substancję. Po wykonaniu badań naukowcy z Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie stwierdzili: „W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (.) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego” (…) ze zmianami, które „często towarzyszą agonii”. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki”.

To samo dzieje się nie tylko w Legnicy, ale podczas każdej Mszy świętej w naszych kościołach.

fot. ks. Paweł Rytel-Andrianik

fot. ks. Paweł Rytel-Andrianik

fot. s. Amata CSFN

#JutroNiedziela | Co oznaczają imiona Jezusa, Maryi i Józefa? >>>

#JutroNiedziela | Maryja pomaga z pośpiechem >>>

#JutroNiedziela | Co znaczy naprawdę „rozwiązywanie sandałów” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Jak przygotować drogę Panu w Adwencie? >>>

#JutroNiedziela | Pięć rad Jezusa na Adwent >>>

#JutroNiedziela | Jezus najlepszym Szefem >>>

#JutroNiedziela | Czy Jezus mówił o końcu świata? >>>

#JutroNiedziela | Uboga wdowa >>>

#JutroNiedziela | Jezus mówi, co w życiu jest najważniejsze >>>

#JutroNiedziela | Czy znasz modlitwę starszą od różańca? >>>

#JutroNiedziela | Bóg jako służący >>>

#JutroNiedziela | Co robić, aby była jedność w małżeństwie? >>>

#JutroNiedziela | Co dosłownie oznacza Ewangelia o kamieniu młyńskim u szyi? >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza Jezusowe „effatha – otwórz się” w praktyce? >>>

#JutroNiedziela | Jak dbać o serce? >>> 

#JutroNiedziela | Czym Jezus najbardziej zszokował ludzi? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie ma znaczenie dla nas Wniebowzięcie Maryi? >>> 

#JutroNiedziela | Jak możemy żyć wiecznie? >>> 

#JutroNiedziela | Jaki jest najważniejszy dar Boga dla nas? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego najważniejsza modlitwa nazywa się „Dziękczynienie”-„Eucharystia”? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus poleca odpocząć >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus wysyłał po dwóch? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza w Biblii „Bracia Jezusa”? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest potrzebne do uzdrowienia? >>> 

#JutroNiedziela | Jak przezwyciężyć kryzys? >>>>

#JutroNiedziela | Sekret Królestwa Bożego >>> 

#JutroNiedziela | Boże Ciało. Eucharystia – jedyny taki cud >>>

#JutroNiedziela | Jak wyobrażamy sobie Trójcę Świętą? >>> 

#JutroNiedziela | Jak działa Duch Święty? >>> 

#JutroNiedziela | Czy Jezus nas opuścił? >>> 

#JutroNiedziela | Jak zmierzyć swoją miłość? >>> 

#JutroNiedziela | Co to znaczy trwać w Chrystusie? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie cechy dobrego pasterza? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Stary Testament jest ważny dla chrześcijan? >>> 

#JutroNiedziela | Co daje nam miłosierdzie? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest w miejscu grobu Jezusa? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza słowo Hosanna? >>> 

#JutroNiedziela | Jaka jest miara miłości? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus uwalnia z lęku >>> 

Biblia Nawarska na stronie wyd. Apostolicum >>>

profil Facebook Biblia Nawarska >>>

profil Twitter Biblia Nawarska >>>


2024-03-03 00:15:11