szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

#JutroNiedziela | Co oznaczają imiona Jezusa, Maryi i Józefa?

Ks. Paweł Rytel-Andrianik / 25.12.2021
Nazaret - kościół św. Józefa z pozostałościami starożytnego domu, uważanego za dom św. Józefa, w którym mieszkał z Jezusem i Maryją, fot. s. Amata CSFN
Nazaret - kościół św. Józefa z pozostałościami starożytnego domu, uważanego za dom św. Józefa, w którym mieszkał z Jezusem i Maryją, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia niedzieli Świętej Rodziny (rok C) -> Łk 2, 41-52

(PL >>>FR >>>EN >>>ES >>>IT >>>)


Pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu jest obchodzona jako święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Warto poznać, co oznaczają te trzy najsłynniejsze na świecie imiona.

1. Słowa Klucze

Jezus

Po hebrajsku Jeszua, jest skrótem od imienia Jehoszua. Jest to jedno z tzw. imion teoforycznych, tzn. zawierających w sobie imię Boga. Na to imię składają się dwa słowa. Pierwsza część imienia „Jeho” – pochodzi od Jahwe, a druga „szua” od słowa zbawiać. Tak więc imię Jezus oznacza dosłownie „Jahwe jest zbawieniem” lub „Jahwe zbawia”.

To zresztą znacznie imienia Jezus jest opisane w Ewangelii. Anioł w rozmowie z Józefem powiedział, że Maryja porodzi Syna „któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”(Ewangelia wg. św. Mateusza 1, 21).

Maryja

Jest wiele hipotez co do znaczenia imienia Maria. Bardzo przekonująca jest ta, która mówi o egipsko-żydowskim pochodzeniu tego imienia. Było nadawane dziewczynkom, które rodziły się rodzicom w podeszłym wieku. To imię ma dwie części: egipskie „Mar”, co oznacza ukochana / kochająca i żydowski skrót od „Ja” od imienia Jahwe, czyli „kochająca Boga” lub „ukochana przez Boga”.

Józef

Józef, czyli hebrajskie Josef, to imię biblijne. W swoim znaczeniu ma słowo Bóg: składa się z Jo (skrót z Jeho, Jahwe „Bóg”) i z czasownika jasaf „przydać”. Znaczy więc „niech Bóg pomnoży – domyślnie – dobra”.

Historia Józefa Egipskiego z Księgi Rodzaju jest także odnoszona do Józefa, męża Maryi. Doktorzy Kościoła i papieże mówili, że prototypem Józefa z Nazaretu jest właśnie Józef Egipski. Józef z Nazaretu jest bowiem strażnikiem najcenniejszych skarbów Boga Ojca: Jezusa i Jego Matki.

Dziś

W tradycji żydowskiej imię jest bardzo ważne. Ma wyrażać cechy szczególne osoby, a nawet jej życiową misję. Nadanie imienia traktuje się jak modlitwę, aby ten, który to imię nosi, wypełnił przesłanie w nim zawarte.

Czy znam znaczenie mojego imienia? Czy wiem, dlaczego nadano mi właśnie takie imię? Jakie cechy zawarte w moim imieniu chciałbym / chciałabym wypełnić w moim życiu?

Poproszę dziś Jezusa, Maryję i Józefa, aby pomogli mi żyć pięknie i zgodnie z Ewangelią.

Nazaret – panorama miasta, fot. s. Amata CSFN

Nazaret – kościół św. Józefa z pozostałościami starożytnego domu, uważanego za dom św. Józefa, w którym mieszkał z Jezusem i Maryją, fot. s. Amata CSFN

Nazaret – kościół św. Józefa z pozostałościami starożytnego domu, uważanego za dom św. Józefa, w którym mieszkał z Jezusem i Maryją, fot. s. Amata CSFN

Nazaret – kościół św. Józefa z pozostałościami starożytnego domu, uważanego za dom św. Józefa, w którym mieszkał z Jezusem i Maryją, fot. s. Amata CSFN

Ikona św. Rodziny przechowywana w kościele przy synagodze w Nazarecie, fot. s. Amata SCFN

#JutroNiedziela | Maryja pomaga z pośpiechem >>>

#JutroNiedziela | Co znaczy naprawdę „rozwiązywanie sandałów” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Jak przygotować drogę Panu w Adwencie? >>>

#JutroNiedziela | Pięć rad Jezusa na Adwent >>>

#JutroNiedziela | Jezus najlepszym Szefem >>>

#JutroNiedziela | Czy Jezus mówił o końcu świata? >>>

#JutroNiedziela | Uboga wdowa >>>

#JutroNiedziela | Jezus mówi, co w życiu jest najważniejsze >>>

#JutroNiedziela | Czy znasz modlitwę starszą od różańca? >>>

#JutroNiedziela | Bóg jako służący >>>

#JutroNiedziela | Co robić, aby była jedność w małżeństwie? >>>

#JutroNiedziela | Co dosłownie oznacza Ewangelia o kamieniu młyńskim u szyi? >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza Jezusowe „effatha – otwórz się” w praktyce? >>>

#JutroNiedziela | Jak dbać o serce? >>> 

#JutroNiedziela | Czym Jezus najbardziej zszokował ludzi? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie ma znaczenie dla nas Wniebowzięcie Maryi? >>> 

#JutroNiedziela | Jak możemy żyć wiecznie? >>> 

#JutroNiedziela | Jaki jest najważniejszy dar Boga dla nas? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego najważniejsza modlitwa nazywa się „Dziękczynienie”-„Eucharystia”? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus poleca odpocząć >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus wysyłał po dwóch? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza w Biblii „Bracia Jezusa”? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest potrzebne do uzdrowienia? >>> 

#JutroNiedziela | Jak przezwyciężyć kryzys? >>>>

#JutroNiedziela | Sekret Królestwa Bożego >>> 

#JutroNiedziela | Boże Ciało. Eucharystia – jedyny taki cud >>>

#JutroNiedziela | Jak wyobrażamy sobie Trójcę Świętą? >>> 

#JutroNiedziela | Jak działa Duch Święty? >>> 

#JutroNiedziela | Czy Jezus nas opuścił? >>> 

#JutroNiedziela | Jak zmierzyć swoją miłość? >>> 

#JutroNiedziela | Co to znaczy trwać w Chrystusie? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie cechy dobrego pasterza? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Stary Testament jest ważny dla chrześcijan? >>> 

#JutroNiedziela | Co daje nam miłosierdzie? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest w miejscu grobu Jezusa? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza słowo Hosanna? >>> 

#JutroNiedziela | Jaka jest miara miłości? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus uwalnia z lęku >>> 

Biblia Nawarska na stronie wyd. Apostolicum >>>

profil Facebook Biblia Nawarska >>>

profil Twitter Biblia Nawarska >>>