szukaj
Wyszukaj w serwisie

#JutroNiedziela | Czy Jezus mówił o końcu świata?

Ks. Paweł Rytel-Andrianik / 13.11.2021
Widok na Stare Miasto, fot. s. Amata CSFN
Widok na Stare Miasto, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia XXXIII niedzieli zwykłej (rok B) -> Mk 13, 24-32

(PL >>>FR >>>EN >>>ES >>>IT >>>)


1. Niekiedy dzisiejsza Ewangelia jest interpretowana jako zapowiedź końca świata. Gdy jednak czyta się ją w kontekście biblijnym to widzimy, że Jezus mówił przynajmniej o trzech sprawach.

Dominus Flevit, fot. s. Amata CSFN

2. Słowa Klucze

W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku”.

Te słowa po części spełniły się w godzinie ukrzyżowania Jezusa. Ten sam ewangelista Marek pisze, że wtedy „mrok ogarnął całą ziemię” (Mk 15, 33). Ponadto wyrażenie „owy dzień” lub „godzina”, które są w tym fragmencie Ewangelii często występują w kontekście męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, co wzmacnia argument, że Jezus odnosi się też do ostatniego dnia swojego ziemskiego życia i do godziny śmierci. Chrześcijanie interpretowali tę Ewangelię właśnie w sposób symboliczny, bowiem w Jezusie widzieli przejście, które nastąpiło ze Starego do Nowego Przymierza, w którym także my teraz żyjemy.

Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

W tradycji żydowskiej w czasach Jezusa jedno pokolenie obejmowało około 40 lat, a wypowiedź Jezusa jest odpowiedzią na zachwyt świątynią Jerozolimską jednego z Jego uczniów, który powiedział: „Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!”. Jezus na to odparł, że: „Nie zostanie tu kamień na kamieniu” (zob. Mk 13, 1-2). W dzisiejszej Ewangelii Jezus rozwija ten wątek. Jeśli przyjmiemy, że Jezus mówił o swojej śmierci i o zburzeniu świątyni, to zgadzają się daty, ponieważ Pan Jezus został ukrzyżowany w około 30 roku, a jedno pokolenie później to 70 rok, w którym Rzymianie zburzyli Świątynię Jerozolimską.

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.

W jednym fragmencie Jezus ukazuje, że wydarzenia bliskie i odległe są ze sobą powiązane. Na pewnym poziomie – jak podkreśla Mery Healy – przyjście Syna Człowieczego to Jezusowe wniebowstąpienie i jego wstąpienie na tron po prawicy Ojca, a w ostatecznej perspektywie chodzi o Jego przyjście na końcu czasów.

3. Dziś

Szybciej my spotkamy się z Jezusem w wieczności niż On przyjdzie na ziemię. Jak wykorzystujemy czas, który jest darem Boga? Czy mam czas dla Boga, rodziny i przyjaciół? Czy mam czas dla siebie?

#JutroNiedziela | Uboga wdowa >>>

#JutroNiedziela | Jezus mówi, co w życiu jest najważniejsze >>>

#JutroNiedziela | Czy znasz modlitwę starszą od różańca? >>>

#JutroNiedziela | Bóg jako służący >>>

#JutroNiedziela | Co robić, aby była jedność w małżeństwie? >>>

#JutroNiedziela | Co dosłownie oznacza Ewangelia o kamieniu młyńskim u szyi? >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza Jezusowe „effatha – otwórz się” w praktyce? >>>

#JutroNiedziela | Jak dbać o serce? >>> 

#JutroNiedziela | Czym Jezus najbardziej zszokował ludzi? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie ma znaczenie dla nas Wniebowzięcie Maryi? >>> 

#JutroNiedziela | Jak możemy żyć wiecznie? >>> 

#JutroNiedziela | Jaki jest najważniejszy dar Boga dla nas? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego najważniejsza modlitwa nazywa się „Dziękczynienie”-„Eucharystia”? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus poleca odpocząć >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus wysyłał po dwóch? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza w Biblii „Bracia Jezusa”? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest potrzebne do uzdrowienia? >>> 

#JutroNiedziela | Jak przezwyciężyć kryzys? >>>>

#JutroNiedziela | Sekret Królestwa Bożego >>> 

#JutroNiedziela | Boże Ciało. Eucharystia – jedyny taki cud >>>

#JutroNiedziela | Jak wyobrażamy sobie Trójcę Świętą? >>> 

#JutroNiedziela | Jak działa Duch Święty? >>> 

#JutroNiedziela | Czy Jezus nas opuścił? >>> 

#JutroNiedziela | Jak zmierzyć swoją miłość? >>> 

#JutroNiedziela | Co to znaczy trwać w Chrystusie? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie cechy dobrego pasterza? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Stary Testament jest ważny dla chrześcijan? >>> 

#JutroNiedziela | Co daje nam miłosierdzie? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest w miejscu grobu Jezusa? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza słowo Hosanna? >>> 

#JutroNiedziela | Jaka jest miara miłości? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus uwalnia z lęku >>> 

Biblia Nawarska na stronie wyd. Apostolicum >>>

profil Facebook Biblia Nawarska >>>

profil Twitter Biblia Nawarska >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-21 23:15:12