szukaj
Wyszukaj w serwisie

#JutroNiedziela | Dlaczego Stary Testament jest ważny dla chrześcijan?

Ks. Paweł Rytel-Andrianik / 17.04.2021
Emmaus, fot. s. Amata CSFN
Emmaus, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia: Łk 24, 35-48 >>>


1. Stary Testament

W tradycji żydowskiej Stary Testament jest podzielony na trzy części: Prawo (Tora), Prorocy (Nevi’im) i Psalmy (Ketuvim). Stąd nazwa Pisma Świętego po hebrajsku pochodzi od pierwszych liter nazw tych trzech części i brzmi TaNaKh. Jezus mówi w Ewangelii, że wszystkie trzy części Starego Testamentu mówią o Nim: „Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Stary i Nowy Testament są więc dla chrześcijan bardzo ważne. Herezją były poglądy marcjonistów, a później manichejczyków, którzy odrzucali Stary Testament.

Ruiny wczesnochrześcijańskich kościołów w Emmaus Nicopolis, fot. s. Amata CSFN

Ruiny wczesnochrześcijańskich kościołów w Emmaus Nicopolis, fot. s. Amata CSFN

Baptysterium wczesnochrześcijańskiego kościoła, fot. s. Amata CSFN

2. Słowa klucze 

Wypełnić wszystko – Słowo „wypełnić” pojawia się bardzo często we wszystkich Ewangeliach, ponieważ Ewangelie są świadectwem, że przepowiednie Starego Testamentu spełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. Sam Jezus wyjaśniał wypełnienie Pism uczniom w drodze do Emaus. Tłumaczył im, że Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać, bo tak jest napisane w TaNaKh. Emaus jest ikoną ukazującą, że Stary Testament wypełnia się w Nowym Testamencie.

Celebracja liturgiczna w poniedziałek wielkanocny, fot. Amata CSFN

Celebracja liturgiczna w poniedziałek wielkanocny, fot. s. Amata CSFN

Dzisiaj nie wiemy dokładnie, w którym miejscu było Emaus, ale wiele wskazuje, że było to Emaus – Nikopolis. Znajdują się tam pozostałości miejsc kultu z pierwszych wieków chrześcijaństwa (najstarsze z III wieku po Chrystusie). Tak wczesne świątynie  świadczą o tym, że było to bardzo ważne miejsce dla pierwszych chrześcijan.

Celebracja liturgiczna w poniedziałek wielkanocny, fot. s. Amata CSFN

Dom Wspólnoty Błogosławieństw, fot. s. Amata CSFN

Nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom – Słowa te ukazują nam, że Jezus przyszedł do wszystkich narodów. Jego misja wykracza poza jeden naród i Ewangelia jest głoszona wszystkim. Obecne czasy to potwierdzają. Chrześcijanie mieszkają w różnych krajach, na wszystkich kontynentach. Katolików jest ponad 1 mld 345 mln i liczba ta wzrosła o 16 milionów w stosunku do roku 2018.

Emmaus Nicopolis o zachodzie słońca, fot. s. Amata CSFN

Emmaus Nicopolis o zachodzie słońca, fot. s. Amata CSFN

3. Dziś 

Pismo Święte jest bardzo ważne dla każdego z nas. Papież Franciszek zachęca nas, aby zawsze je mieć w kieszeni lub torebce, bo Jezus mówi do nas w słowie Bożym. Można je mieć zawsze przy sobie w telefonie, korzystając z jednej z wielu aplikacji albo portali internetowych.

Emmaus Nicopolis o zachodzie słońca, fot. s. Amata CSFN

Emmaus Nicopolis o zachodzie słońca, fot. s. Amata CSFN

Emmaus, fot. s. Amata CSFN

czytaj też:

#JutroNiedziela | Co daje nam miłosierdzie? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest w miejscu grobu Jezusa? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza słowo Hosanna? >>> 

#JutroNiedziela | Jaka jest miara miłości? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus uwalnia z lęku >>> 

Biblia Nawarska na stronie wyd. Apostolicum >>>

profil Facebook Biblia Nawarska >>>

profil Twitter Biblia Nawarska >>>