szukaj
Wyszukaj w serwisie

#JutroNiedziela | Dlaczego miłować nieprzyjaciół?

FNS / 19.02.2022
Roma-Laterano, photo credit: sr. Amata CSFN
Roma-Laterano, photo credit: sr. Amata CSFN

Ewangelia VII niedzieli zwykłej (rok C) -> Łk 6, 27-38

(PL >>>FR >>>EN >>>ES >>>IT >>>)


Tu można pobrać rozważanie ze zdjęciami:

 

1. Sposób na przerwanie spirali zła

Miłość nawet nieprzyjaciół jest jedynym skutecznym sposobem przerwania spirali zła i nienawiści. Tego nas uczy Jezus i to jest znakiem rozpoznawczym chrześcijan.

2. Słowa Klucze

Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych którzy was oczerniają.

Miłość nieprzyjaciół – to tak naprawdę postawa Boga do człowieka. To miłość Boga do człowieka, który zdradził go przez grzech, odwrócił się od Niego i nie jest przyjacielem Boga. Bóg się jednak nie zniechęca. Oddał za nas swe życie i przebacza nam grzechy w sakramencie pojednania.

Jest wiele słów greckich, które oznaczają miłość. W tym fragmencie ewangelii chodzi o miłość „agape”, czyli taką, której źródłem jest sam Bóg. Tak więc z Jego pomocą można miłować nieprzyjaciół.

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (…) odpuszczajcie a będzie wam odpuszczone (…) Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

To ostatnie zdanie jest odpowiedzią, dlaczego nie tylko trzeba, ale też i warto miłować nieprzyjaciół. Tym bardziej, że w modlitwie, której nauczył nas Jezus Chrystus mówimy „odpuść nam nasze grzechy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

3. Dziś

Jednym z najlepszych komentarzy do tej Ewangelii są słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło”.

Jesus Teacher – St Paul Basilica – Roma, photo credit: sr. Amata CSFN

Roma Santa Scala, photo credit: sr. Amata CSFN

Roma-Coloseo, photo credit: sr. Amata CSFN

#JutroNiedziela | Rada Jezusa na hejt z powodu wiary >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza “łowić ludzi” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Nazaret to tragiczne miasto? >>>

#JutroNiedziela | Kim jest Teofil, dla którego Łukasz napisał Ewangelię? >>>

#JutroNiedziela | Maryja w sytuacji kryzysowej >>>

#JutroNiedziela | Bóg nas adoptował >>>

#JutroNiedziela | Czy możemy dotknąć Ciała Boga? >>>

#JutroNiedziela | Co oznaczają imiona Jezusa, Maryi i Józefa? >>>

#JutroNiedziela | Maryja pomaga z pośpiechem >>>

#JutroNiedziela | Co znaczy naprawdę „rozwiązywanie sandałów” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Jak przygotować drogę Panu w Adwencie? >>>

#JutroNiedziela | Pięć rad Jezusa na Adwent >>>

#JutroNiedziela | Jezus najlepszym Szefem >>>

#JutroNiedziela | Czy Jezus mówił o końcu świata? >>>

#JutroNiedziela | Uboga wdowa >>>

#JutroNiedziela | Jezus mówi, co w życiu jest najważniejsze >>>

#JutroNiedziela | Czy znasz modlitwę starszą od różańca? >>>

#JutroNiedziela | Bóg jako służący >>>

#JutroNiedziela | Co robić, aby była jedność w małżeństwie? >>>

#JutroNiedziela | Co dosłownie oznacza Ewangelia o kamieniu młyńskim u szyi? >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza Jezusowe „effatha – otwórz się” w praktyce? >>>

#JutroNiedziela | Jak dbać o serce? >>> 

#JutroNiedziela | Czym Jezus najbardziej zszokował ludzi? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie ma znaczenie dla nas Wniebowzięcie Maryi? >>> 

#JutroNiedziela | Jak możemy żyć wiecznie? >>> 

#JutroNiedziela | Jaki jest najważniejszy dar Boga dla nas? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego najważniejsza modlitwa nazywa się „Dziękczynienie”-„Eucharystia”? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus poleca odpocząć >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus wysyłał po dwóch? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza w Biblii „Bracia Jezusa”? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest potrzebne do uzdrowienia? >>> 

#JutroNiedziela | Jak przezwyciężyć kryzys? >>>>

#JutroNiedziela | Sekret Królestwa Bożego >>> 

#JutroNiedziela | Boże Ciało. Eucharystia – jedyny taki cud >>>

#JutroNiedziela | Jak wyobrażamy sobie Trójcę Świętą? >>> 

#JutroNiedziela | Jak działa Duch Święty? >>> 

#JutroNiedziela | Czy Jezus nas opuścił? >>> 

#JutroNiedziela | Jak zmierzyć swoją miłość? >>> 

#JutroNiedziela | Co to znaczy trwać w Chrystusie? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie cechy dobrego pasterza? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Stary Testament jest ważny dla chrześcijan? >>> 

#JutroNiedziela | Co daje nam miłosierdzie? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest w miejscu grobu Jezusa? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza słowo Hosanna? >>> 

#JutroNiedziela | Jaka jest miara miłości? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus uwalnia z lęku >>> 

Biblia Nawarska na stronie wyd. Apostolicum >>>

profil Facebook Biblia Nawarska >>>

profil Twitter Biblia Nawarska >>>