szukaj
Wyszukaj w serwisie


Rząd chce ustanowić odznakę „Zasłużony dla Polonii i Polaków za Granicą”, projekt w wykazie prac

AH / 15.04.2023
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Rząd chce ustanowić odznakę honorową “Zasłużony dla Polonii i Polaków za Granicą”. Informację na temat projektu rozporządzenia w tej sprawie zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.


Propozycja ustanowienia odznaki – jak wskazano – stanowi zadośćuczynienie wobec prawie 20 milionów Polaków oraz osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami naszego kraju. “Osoby te, często zmuszone do emigracji lub do zamieszkania w innym państwie ze względu na niezależne od nich zmiany granic, od wieków są niezmiennie zaangażowane w podtrzymywanie polskości na całym świecie” – podkreślono.

Działania te – jak oceniono – nigdy dotąd nie było docenione jako wartość sama w sobie. “Ordery i odznaczenia Prezydenta RP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka +Zasłużony dla Kultury Polskiej+ czy Odznaka Honorowa +Bene merito+, często przyznawane osobom ze środowisk polonijnych, stanowią uhonorowanie ich pracy dla Rzeczypospolitej Polskiej w różnych dziedzinach. Nie wyróżniają ich jednak za pracę i inicjatywy dla Polonii i Polski poza jej granicami” – wskazano.

Jak zauważono, wyróżnienia przyznają też niektóre organizacje pozarządowe (np. Stowarzyszenie +Wspólnota Polska+), niemniej czynią to przez pryzmat wyłącznie własnych doświadczeń.

Projektowana odznaka – jak podkreślono – przyznawana przez Prezesa Rady Ministrów, ma na celu uhonorowanie pracy polonijnej bez względu na współpracę z konkretnymi organizacjami czy instytucjami.

“Ustanowienie Odznaki Honorowej +Zasłużony dla Polonii i Polaków za Granicą+ stanowi uzupełnienie luki, jaka istnieje w tym zakresie w polskim prawie. Podczas kontaktów z Polonią Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą – powołanego w 2019 r. przez Prezesa Rady Ministrów w celu intensyfikacji współpracy z Polonią – wybrzmiewa wyraźnie, że Rodacy poza krajem oczekują tego typu uhonorowania i docenienia ze strony Ojczyzny” – przekazano w informacji.

Odznaka Honorowa “Zasłużony dla Polonii i Polaków za Granicą”, przyznawana ma być przez premiera z własnej inicjatywy lub na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, posłów lub senatorów, ministrów lub kierowników urzędów centralnych lub kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak podano, obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową, w tym prowadzenie ewidencji, zapewniać będzie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W projekcie zaproponowano by wydatki były pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest szef KPRM.

Wręczenia dokonywać ma prezes Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, upoważniony kierownik placówki dyplomatycznej lub konsularnej, lub inna osoba upoważniona przez Prezesa Rady Ministrów, w Dniu Polonii i Polaków za Granicą (2 maja) lub w innych okolicznościach zapewniających uroczysty charakter wręczenia.

Jak poinformowano, “jest niezwykle istotne, aby wręczenie pierwszych Odznak mogło odbyć się już 2 maja 2023 r., stąd sprawa jest nadzwyczaj pilna”.

źródło: PAP

 

czytaj też:

Najwybitniejsi Polacy we Francji uhonorowani w konkursie „Wybitny Polak” >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-06-21 23:15:13