szukaj
Wyszukaj w serwisie

#JutroNiedziela | Co odbudowuje relację z Jezusem?

Ks. Paweł Rytel-Andrianik / 30.04.2022
Kościół Prymatu św. Piotra nad Jeziorem Galilejskim (Tabga), fot. s. Amata CSFN
Kościół Prymatu św. Piotra nad Jeziorem Galilejskim (Tabga), fot. s. Amata CSFN

Ewangelia III Niedzieli Wielkanocnej (Biblijnej, rok C) -> J 21,1-19

(PL >>>FR >>>EN >>>ES >>>IT >>>)

Tu można pobrać rozważanie ze zdjęciami:


1. Najważniejsze pytanie

Po zmartwychwstaniu mamy bardzo krótkie wypowiedzi Jezusa. Każda z nich jest bezcenna, bo ukazuje to, co najważniejsze. W dłuższej wersji dzisiejszej ewangelii Jezus zadaje najważniejsze pytanie pierwszemu z Apostołów. W oryginale greckim Ewangelii jest zawarta głębsza treść tego pytania niż w tłumaczeniach. Zobaczmy więc wersję oryginalną.

 

2. Słowa klucze

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko

Zanim jeszcze skupimy się na najważniejszym pytaniu warto zwrócić uwagę na inny ważny szczegół. Jezus zadaje pytanie Piotrowi po tym, gdy przygotował uczniom śniadanie na ognisku z „węgli drzewnych” (anthrachia). Ten szczegół przypomina o innym wydarzeniu przy ognisku. Przed męką i śmiercią Jezusa Piotr zaparł się Jezusa grzejąc się przy ognisku również z „węgli drzewnych” (anthrachia) na dziedzińcu Annasza (zob. J 18,18).

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz (agapao) Mnie więcej aniżeli ci?

Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham (fileo).

Jezus zwraca się do Piotra imieniem, które miał zanim został Jego uczniem i skałą: „Szymonie, synu Jana”.  Pyta go trzy razy czy go miłuje. Tyle razy, ile Piotr zaparł się Jezusa. W ten sposób Jezus wyleczył Piotra duchowo ze zdrady. Przez skruchę i trzykrotnie wyznanie miłości Piotr odbudował relację z Jezusem.

Informacja o tym jaka to była relacja jest zapisana w słowach oryginału greckiego Ewangelii.

Jezus pyta „czy miłujesz (agapao) Mnie”? Słowo „agapao” oznacza miłość, która jest zdolna oddać życie za ukochaną osobę, czyli najwyższy stopień miłości. Piotr odpowiada: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham (fileo)”. Słowo „fileo” określa miłość przyjaciół, czyli nie jest to największa miłość. Jezus się nie zniechęca i pyta jeszcze raz, ale otrzymuje podobną odpowiedź:

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz (agapao) Mnie?

Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham (fileo).

To pokazuje zaproszenie Jezusa nie tylko do przyjaźni, ale do najwyższej relacji miłości. Piotr jednak jest jak zwykle szczery i świadomy swoich słabości, dlatego odpowiada, że kocha Jezusa miłością przyjaciela. Mistrz to przyjmuje i zniża się do poziomu człowieka i po raz trzeci już nie używa słowa „agapao”, ale „fileo”.

Szymonie, synu Jana, czy kochasz (fileo) Mnie”?

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (fileo).

Chociaż Jezusowi wystarczy na tym etapie miłość niedoskonała, to Piotr dojrzeje do miłości doskonałej. W Rzymie odda życie za Jezusa.

 

3. Dziś

W miejscu wyznania miłości przez Piotra nad Jeziorem Galilejskim znajdują się kamienie w formie serca. One są nie tylko przypomnieniem tego co się kiedyś dokonało. One przypominają pytanie Jezusa, które jest skierowane do każdego z nas: Czy miłujesz Mnie (agapao)? Czy kochasz (fileo) Mnie”?

Jezioro Galilejskie w miejscu spotkania Apostołów ze Zmartwychwstałym Jezusem, rzeźba upamiętniająca wydarzenie (Tabga), fot. s. Amata CSFN

Mensa Christi – skała w kościele Prymatu św. Piotra, na której Zmartwychwstały Jezus przygotował śniadanie dla uczniów, fot. s. Amata CSFN

Tabga, fot. s. Amata CSFN

Podstawa kolumn w kształcie serca, pozostałość z wcześniejszego, średniowiecznego kościoła w miejscu spotkania Zmartwychwstałego Pana z Apostołami (Tabga), fot. Stanislaus Lee

 

#JutroNiedziela | Dlaczego tę niedzielę porównuje do „drugiego chrztu”? >>>

#JutroNiedziela | Największy cud Jezusa >>>

#JutroNiedziela | Co jest unikalne w opisie Męki Jezusa w Ewangelii Łukasza? >>>

#JutroNiedziela | Co Jezus zapisuje na piasku? >>>

#JutroNiedziela | Na czym polega skandal miłosierdzia? >>>

#JutroNiedziela | Do kiedy można się nawrócić? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus się modli? >>>

#JutroNiedziela | Co robić, gdy człowiek jest kuszony? >>>

#JutroNiedziela | Co wspólnego ma hipokryta i maska? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego miłować nieprzyjaciół? >>>

#JutroNiedziela | Rada Jezusa na hejt z powodu wiary >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza “łowić ludzi” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Nazaret to tragiczne miasto? >>>

#JutroNiedziela | Kim jest Teofil, dla którego Łukasz napisał Ewangelię? >>>

#JutroNiedziela | Maryja w sytuacji kryzysowej >>>

#JutroNiedziela | Bóg nas adoptował >>>

#JutroNiedziela | Czy możemy dotknąć Ciała Boga? >>>

#JutroNiedziela | Co oznaczają imiona Jezusa, Maryi i Józefa? >>>

#JutroNiedziela | Maryja pomaga z pośpiechem >>>

#JutroNiedziela | Co znaczy naprawdę „rozwiązywanie sandałów” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Jak przygotować drogę Panu w Adwencie? >>>

#JutroNiedziela | Pięć rad Jezusa na Adwent >>>

#JutroNiedziela | Jezus najlepszym Szefem >>>

#JutroNiedziela | Czy Jezus mówił o końcu świata? >>>

#JutroNiedziela | Uboga wdowa >>>

#JutroNiedziela | Jezus mówi, co w życiu jest najważniejsze >>>

#JutroNiedziela | Czy znasz modlitwę starszą od różańca? >>>

#JutroNiedziela | Bóg jako służący >>>

#JutroNiedziela | Co robić, aby była jedność w małżeństwie? >>>

#JutroNiedziela | Co dosłownie oznacza Ewangelia o kamieniu młyńskim u szyi? >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza Jezusowe „effatha – otwórz się” w praktyce? >>>

#JutroNiedziela | Jak dbać o serce? >>> 

#JutroNiedziela | Czym Jezus najbardziej zszokował ludzi? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie ma znaczenie dla nas Wniebowzięcie Maryi? >>> 

#JutroNiedziela | Jak możemy żyć wiecznie? >>> 

#JutroNiedziela | Jaki jest najważniejszy dar Boga dla nas? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego najważniejsza modlitwa nazywa się „Dziękczynienie”-„Eucharystia”? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus poleca odpocząć >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus wysyłał po dwóch? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza w Biblii „Bracia Jezusa”? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest potrzebne do uzdrowienia? >>> 

#JutroNiedziela | Jak przezwyciężyć kryzys? >>>>

#JutroNiedziela | Sekret Królestwa Bożego >>> 

#JutroNiedziela | Boże Ciało. Eucharystia – jedyny taki cud >>>

#JutroNiedziela | Jak wyobrażamy sobie Trójcę Świętą? >>> 

#JutroNiedziela | Jak działa Duch Święty? >>> 

#JutroNiedziela | Czy Jezus nas opuścił? >>> 

#JutroNiedziela | Jak zmierzyć swoją miłość? >>> 

#JutroNiedziela | Co to znaczy trwać w Chrystusie? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie cechy dobrego pasterza? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Stary Testament jest ważny dla chrześcijan? >>> 

#JutroNiedziela | Co daje nam miłosierdzie? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest w miejscu grobu Jezusa? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza słowo Hosanna? >>> 

#JutroNiedziela | Jaka jest miara miłości? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus uwalnia z lęku >>> 

Biblia Nawarska na stronie wyd. Apostolicum >>>

profil Facebook Biblia Nawarska >>>

profil Twitter Biblia Nawarska >>>


2024-03-01 00:15:11