szukaj
Wyszukaj w serwisie

#JutroNiedziela | Co znaczą słowa Jezusa o „nienawidzeniu rodziny i siebie”?

Ks. Paweł Rytel-Andrianik / 03.09.2022
Jezioro Galilejskie w miejscu spotkania Apostołów ze Zmartwychwstałym Jezusem, rzeźba upamiętniająca wydarzenie (Tabga), fot. s. Amata CSFN
Jezioro Galilejskie w miejscu spotkania Apostołów ze Zmartwychwstałym Jezusem, rzeźba upamiętniająca wydarzenie (Tabga), fot. s. Amata CSFN

Ewangelia XXIII niedzieli zwykłej (rok C) -> Łk 14, 25-33

(PL >>>FR >>>EN >>>ES >>>IT >>>)

Tu można pobrać rozważanie ze zdjęciami:


1. Miłość czy nienawiść?

Można wpaść w panikę czytając dzisiejszą Ewangelię. Czy Jezus zachęca do nienawiści? W zrozumieniu Ewangelii pomaga nam kontekst żydowski, w którym słowa Jezusa zostały wypowiedziane.

 

2. Słowa Klucze

Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.

To jest jedno z najtrudniejszych do zrozumienia zdań Ewangelii. Jak to możliwe, że Jezus, który tak wiele mówi o miłości Boga i bliźniego, nagle wypowiada takie słowa?! Żeby to zrozumieć, trzeba czytać ten tekst w kontekście kultury żydowskiej.

Wyrażenie „mieć w nienawiści” oznacza w Biblii „kochać mniej”. Przykładowo, w Starym Testamencie, Lea wyznaje, że Pan Bóg usłyszał, że była mniej kochana. Dosłownie w oryginale hebrajskim jest napisane „nienawidzona” – senu’a przez swego męża Jakuba (Księga Rodzaju 29,33). Podobnego wyrażenia użył Jezus, aby powiedzieć, że ci, którzy chcą pójść za Nim, muszą wybrać miłość do Jezusa jako pierwszą i najważniejszą. Taka miłość nie wyklucza miłości do swojej rodziny, czy siebie samego. Jest jednak od niej większa.

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

Powołując uczniów, Jezus nie zaczyna od obiecywania, ale wskazuje na wymagania. Kolejny warunek odnosi się do rzeczy materialnych. Dla uczniów Jezusa największym skarbem w życiu jest Bóg. Jezus zaprasza, aby ci, którzy chcą pójść za Nim, kochali Go bardziej niż wszystko co posiadają, niż rzeczy materialne. Nie oznacza to, że nie mogą korzystać z rzeczy potrzebnych przecież do życia. Jednak rzeczy nie mogą im nigdy przesłaniać Boga, ich misji i spraw najważniejszych.

 

3. Dziś

„Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na właściwym miejscu”. Te słowa św. Augustyna pomagają nam zrozumieć dzisiejszą Ewangelię. Pomagają także w porządkowaniu własnego życia. Co dla mnie jest ważne? Co przeszkadza mi stawiać Boga na pierwszym miejscu? Poproszę dziś Jezusa, by był zawsze ważny w moim życiu i bym Go kochał najbardziej.

Jezus, Franciszkański Skarbiec w Asyżu, fot. s. Amata CSFN

 

#JutroNiedziela | Czy pokora to słabość? >>>

#JutroNiedziela | Kto będzie zbawiony? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus przynosi rozłam? >>>

#JutroNiedziela | Bóg jak kelner? >>>

#JutroNiedziela | Jedna trzecia „Ojcze nasz” jest o przebaczeniu >>>

#JutroNiedziela | Czego uczy przykład Marty i Marii w wakacje? >>>

#JutroNiedziela | Bliźnim jest ktoś daleki i obcy? >>>

#JutroNiedziela | Jezusowy podręcznik dla głoszących Ewangelię >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus żył jakby był bezdomny? >>>

Boże Ciało. O jaki cud chodzi? >>>

#JutroNiedziela | Czego nas uczy Trójca Święta? >>>

#JutroNiedziela | Jak Jezus nazywa Ducha Świętego? >>>

#JutroNiedziela | Jak Jezus nam pomaga po Wniebowstąpieniu? >>>

#JutroNiedziela | Jak Bóg może w nas zamieszkać? >>>

#JutroNiedziela | Jaka miłość jest najlepsza? >>>

#JutroNiedziela | Jak dziś mówi Jezus? >>>

#JutroNiedziela | Co odbudowuje relację z Jezusem? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego tę niedzielę porównuje do „drugiego chrztu”? >>>

#JutroNiedziela | Największy cud Jezusa >>>

#JutroNiedziela | Co jest unikalne w opisie Męki Jezusa w Ewangelii Łukasza? >>>

#JutroNiedziela | Co Jezus zapisuje na piasku? >>>

#JutroNiedziela | Na czym polega skandal miłosierdzia? >>>

#JutroNiedziela | Do kiedy można się nawrócić? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus się modli? >>>

#JutroNiedziela | Co robić, gdy człowiek jest kuszony? >>>

#JutroNiedziela | Co wspólnego ma hipokryta i maska? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego miłować nieprzyjaciół? >>>

#JutroNiedziela | Rada Jezusa na hejt z powodu wiary >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza “łowić ludzi” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Dlaczego Nazaret to tragiczne miasto? >>>

#JutroNiedziela | Kim jest Teofil, dla którego Łukasz napisał Ewangelię? >>>

#JutroNiedziela | Maryja w sytuacji kryzysowej >>>

#JutroNiedziela | Bóg nas adoptował >>>

#JutroNiedziela | Czy możemy dotknąć Ciała Boga? >>>

#JutroNiedziela | Co oznaczają imiona Jezusa, Maryi i Józefa? >>>

#JutroNiedziela | Maryja pomaga z pośpiechem >>>

#JutroNiedziela | Co znaczy naprawdę „rozwiązywanie sandałów” w Biblii? >>>

#JutroNiedziela | Jak przygotować drogę Panu w Adwencie? >>>

#JutroNiedziela | Pięć rad Jezusa na Adwent >>>

#JutroNiedziela | Jezus najlepszym Szefem >>>

#JutroNiedziela | Czy Jezus mówił o końcu świata? >>>

#JutroNiedziela | Uboga wdowa >>>

#JutroNiedziela | Jezus mówi, co w życiu jest najważniejsze >>>

#JutroNiedziela | Czy znasz modlitwę starszą od różańca? >>>

#JutroNiedziela | Bóg jako służący >>>

#JutroNiedziela | Co robić, aby była jedność w małżeństwie? >>>

#JutroNiedziela | Co dosłownie oznacza Ewangelia o kamieniu młyńskim u szyi? >>>

#JutroNiedziela | Co oznacza Jezusowe „effatha – otwórz się” w praktyce? >>>

#JutroNiedziela | Jak dbać o serce? >>> 

#JutroNiedziela | Czym Jezus najbardziej zszokował ludzi? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie ma znaczenie dla nas Wniebowzięcie Maryi? >>> 

#JutroNiedziela | Jak możemy żyć wiecznie? >>> 

#JutroNiedziela | Jaki jest najważniejszy dar Boga dla nas? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego najważniejsza modlitwa nazywa się „Dziękczynienie”-„Eucharystia”? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus poleca odpocząć >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Jezus wysyłał po dwóch? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza w Biblii „Bracia Jezusa”? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest potrzebne do uzdrowienia? >>> 

#JutroNiedziela | Jak przezwyciężyć kryzys? >>>>

#JutroNiedziela | Sekret Królestwa Bożego >>> 

#JutroNiedziela | Boże Ciało. Eucharystia – jedyny taki cud >>>

#JutroNiedziela | Jak wyobrażamy sobie Trójcę Świętą? >>> 

#JutroNiedziela | Jak działa Duch Święty? >>> 

#JutroNiedziela | Czy Jezus nas opuścił? >>> 

#JutroNiedziela | Jak zmierzyć swoją miłość? >>> 

#JutroNiedziela | Co to znaczy trwać w Chrystusie? >>> 

#JutroNiedziela | Jakie cechy dobrego pasterza? >>> 

#JutroNiedziela | Dlaczego Stary Testament jest ważny dla chrześcijan? >>> 

#JutroNiedziela | Co daje nam miłosierdzie? >>> 

#JutroNiedziela | Co jest w miejscu grobu Jezusa? >>> 

#JutroNiedziela | Co oznacza słowo Hosanna? >>> 

#JutroNiedziela | Jaka jest miara miłości? >>> 

#JutroNiedziela | Jezus uwalnia z lęku >>> 

Biblia Nawarska na stronie wyd. Apostolicum >>>

profil Facebook Biblia Nawarska >>>

profil Twitter Biblia Nawarska >>>


2024-03-01 00:15:11