szukaj
Wyszukaj w serwisie

Dziś Jadwigi, króla Polski – jej przodkowie pochodzili z Francji

Artur Hanula / 08.06.2020
Karol I Andegaweński i św. Jadwiga (obraz autorstwa Marcello Bacciarelliego), fot. wikimedia (domena publiczna)
Karol I Andegaweński i św. Jadwiga (obraz autorstwa Marcello Bacciarelliego), fot. wikimedia (domena publiczna)

Jadwiga, święta Kościoła katolickiego wspominana 8 czerwca, była pierwszą w historii kobietą na polskim tronie, która nie została królową, lecz królem (1384-1399). Ten fakt nie był wcale jakimś tam brakiem poszanowania względem żeńskich form męskich rzeczowników, ale tak po prostu było – Jadwiga początkowo nie została żoną króla, ale sama była królem. Zapewne wiemy, że pochodziła z węgierskiej rodziny królewskiej Andegawenów, ale możemy nie wiedzieć, że jej przodkowie byli Francuzami.


Jadwiga była trzecią córką Ludwika, zwanego przez Węgrów Wielkim. Był on też polskim królem (1370-1382), który jednak nie zapisał się jakoś wyjątkowo dobrze w naszej historii. Tak czy inaczej należał do najpotężniejszych monarchów ówczesnej Europy. Jego matką była Elżbieta Łokietkówna, siostra króla Polski Kazimierza Wielkiego, zaś ojcem Karol Robert – pierwszy z Andegawenów na węgierskim tronie, którzy objęli tam rządy po wygaśnięciu dynastii Arpadów i epizodycznych okresach władzy sprawowanej przez Przemyślidów i Wittelsbachów. Poszukując francuskich śladów w dziejach dynastii andegaweńskiej możemy już wspomnieć, że siostra Karola Roberta, niejaka Klemencja Andegaweńska, była żoną króla Francji Ludwika X Kłótnika, a zatem piastowała zaszczytny tytuł królowej monarchii francuskiej. Historycy podkreślają dużą chorowitość Andegawenów. Ludwik Węgierski miał podobno szukać pomocy medycznej na dworze samego króla Francji. Idźmy jednak dalej.

Król Francji Ludwik X Kłótnik, fot. wikimedia (domena publiczna)

Wspomniany wyżej Karol Robert był z kolei synem Karola Martela, księcia Salerno i Neapolu. Poprzez koligacje rodzinne, w które nie będziemy tutaj wnikać, rościł sobie prawa do korony Węgier. Jego ojcem natomiast był Karol II Andegaweński, król Sycylii i Neapolu, a także tytularny król Jerozolimy.

Dobrze, ale kiedy wreszcie spotkamy Francuzów w tej andegaweńskiej genealogii? – ktoś może słusznie spyta. Już jesteśmy całkiem blisko. Otóż Karol II to syn Karola I Andegaweńskiego, władcy m.in. Sycylii i Neapolu. Tenże Karol był młodszym bratem Ludwika IX Świętego, potężnego króla Francji. I tu się wszystko wyjaśnia. Karol I wywodził się z bocznej linii francuskiego rodu Kapetyngów. Możemy zatem powiedzieć, że nazwa rodu – Andegawenowie – nawiązywała do ziemi Anjou (Andegawenii) zarządzanej przez hrabiów, a później książęta. Chodzi o region położony w dorzeczu dolnej Loary. Tam zatem, na ziemi francuskiej, należy szukać korzeni rodu, z którego wywodziła się św. Jadwiga.

Położenie Andegawenii na mapie Francji, fot. By Milenioscuro – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84252586

Może nas zastanawiać, jak Karol I został królem Neapolu i Sycylii. Otóż te ziemie dostał jako lenna od ówczesnego papieża i tym samym Andegawenowie znaleźli się na terenie dzisiejszych Włoch, a potem jak wiemy Węgier i ostatecznie Polski.

Znawcy tematu oceniają, że spuścizna francuska była widoczna w sposobie sprawowania władzy przez Andegawenów na Węgrzech, co przejawiało się szczególnie w bardzo silnej pozycji monarchy i feudalnym porządku społecznym.

Warto pamiętać, że Jadwiga była królem Polski nie tylko wywodzącym się z Węgier, ale będącym przedstawicielem możnego rodu, którego korzeni należy szukać we Francji. Dzieje rodu św. Jadwigi są zatem kolejnym przykładem polsko-francuskich relacji. A jej losy oraz losy jej bezpośrednich przodków można śledzić w głośnej produkcji Telewizji Polskiej “Korona Królów”.

Uporządkujmy fragment andegaweńskiej genealogii:

Jadwiga (żyła w latach 1373/74-1399) <- Ludwik Węgierski (1326-1382) <- Karol Robert (1288-1342) <- Karol Martel (1271-1295) <- Karol II zwany Kulawym (1254-1309) <- Karol I Andegaweński (1226-1285), brat króla Francji Ludwika IX Świętego (1214-1270)

226 lat od śmierci Ludwika XVI – potomka trzech królów Polski >>>

Historia Francuza na tronie Polski i widelców >>>

Francuz królem Polski, skandal podczas koronacji >>>

Lotaryngia – ziemia polskiego króla >>>

Maria Leszczyńska i Ludwik XV – dziadkowie zupełnie nietypowi >>>

W tekście wykorzystano informacje z: twojahistoria.pl, nowahistoria.interia.pl, encyklopedia.pwn.pl, zamki.name, ciekawostkihistoryczne.pl, program “Korona Królów – Taka historia… Andegawenowie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-11 23:15:11