szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

#CzekającNaPana, odc. 3 | Jak skutecznie walczyć ze zwątpieniami?

Ks. Sylwester Zwolak / TS / AH / 11.12.2022
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Ważne jest, abyśmy w trudnych sytuacjach życiowych, w naszym codziennym zabieganiu, gdy pojawi się jakieś cierpienie, potrafili przezwyciężyć w sobie pojawiające się w takim momencie pytanie: Czy istnieje Bóg? Czy Bogiem jest Jezus, w którego dotąd wierzyłem? Fragment dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam na przykładzie Jana Chrzciciela, że Pan Jezus nie dziwi się takim wątpliwościom i nie zganił Jana za niedowiarstwo. Po prostu polecił uczniom Jana więcej opowiedzieć o działalności Jezusa. Aby lepiej Go rozumieć i przez to mieć mniej wątpliwości, trzeba lepiej Boga poznać – pisze Kanclerz Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Sylwester Zwolak w komentarzu do Ewangelii III Niedzieli Adwentu (gaudete). To już nasze trzecie spotkanie z cyklu #CzekającNaPana.


III Niedziela Adwentu A, 11 XII 2022 r.

Dziś już przeżywamy III Niedzielę adwentu, można powiedzieć: coraz bliżej święta, czas kiedy będziemy cieszyć się z Narodzenia Pańskiego. Ale mimo radości bliskości świąt, mimo coraz większej przedświątecznej gorączki zakupowej w sklepach czy porządkowej w domu, musimy zwrócić uwagę na to, żeby ten szał przedświąteczny nie zburzył naszej relacji z Bogiem, którą budowaliśmy w czasie adwentu.

Podobnej sytuacji doświadczył dziś w Ewangelii Jan Chrzciciel. Pobyt w więzieniu i niepewność dnia jutrzejszego spowodowały, że Jan Chrzciciel miał chwile zwątpienia. W obliczu wątpliwości Jan idzie wprost do Jezusa. Nie poddaje się pokusom, nie wchodzi z nimi w dialog, ale idzie do źródła, stawia pytanie bezpośrednio Jezusowi: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Gdy przeżywamy trudności wewnętrzne, istnieje tendencja, by robić z siebie ofiarę, pielęgnować czarne myśli. Tymczasem właśnie wtedy trzeba reagować pozytywnie. Próba zawsze czyni mocniejszym. Najlepszym sposobem radzenia sobie z pokusami jest postawa Jana – iść z pytaniami do Jezusa, a więc modlitwa, rachunek sumienia, asceza oraz wierność, cierpliwość.

Dlatego ważne jest, abyśmy w trudnych sytuacjach życiowych, w naszym codziennym zabieganiu, gdy pojawi się jakieś cierpienie, potrafili przezwyciężyć w sobie pojawiające się w takim momencie pytanie: Czy istnieje Bóg? Czy Bogiem jest Jezus, w którego dotąd wierzyłem? Fragment dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam na przykładzie Jana Chrzciciela, że Pan Jezus nie dziwi się takim wątpliwościom i nie zganił Jana za niedowiarstwo. Po prostu polecił uczniom Jana więcej opowiedzieć o działalności Jezusa. Aby lepiej Go rozumieć i przez to mieć mniej wątpliwości, trzeba lepiej Boga poznać.

Nie żałujmy więc czasu na poznawanie Boga. Jego przyjście jest coraz bliżej, skorzystajmy z tego wielkiego daru możliwości spotkania go w sakramentach, w pobożnej lekturze czy ciekawych programach religijnych radiowych czy telewizyjnych. Dziś przeżywamy niedzielę gaudete (niedzielę radości), z tego faktu, że coraz bliżej święta. Mimo to, ta radość płynąca ze zbliżających się świąt nie jest wynikiem emocjonalnych uniesień, lecz bierze się z autentycznych religijnych przeżyć. Sam adwent zaś ukazuje nam prawdziwą radość z bycia chrześcijaninem, który oczekuje pojawienia się swojego jedynego Pana, Zbawiciela świata. Nie pozwólmy, aby tę radość bliskości spotkania z Panem zakłóciła jakaś niepewność, brak czasu, czy zbyt duże przywiązanie do spraw materialnych tego świata. Pielęgnujmy w sobie tę chrześcijańską radość z bycia chrześcijaninem. Niech ta radość umacnia nas i prowokuje do jeszcze większego wysiłku trwania przy Chrystusie i jego Kościele.

 

#CzekającNaPana, odc. 1 | Całe nasze życie jest czekaniem na spotkanie z Panem >>>

#CzekającNaPana, odc. 2 | Jak budować w życiu Królestwo Boże? >>>

 

czytaj też:

Bp Piotr Turzyński: „Adwent to czas tęsknoty” >>>

Zamyślenia adwentowe: cztery adwenty i Pan Bóg cz. 4 >>>

Rekolekcje smartfonowe: dziś słowo o tęsknocie – prosto z mroźnej z Syberii >>>

Adwent z Medalikiem #4 | „Wzruszyły się obie i starsza pani odeszła z nową nadzieją w sercu” >>>

#Adwent2020 z #JP2, odc. 4 Od „Bogurodzicy” do Napoleona >>>

#SzustakNaAdwent, odc. 4 (ost.) | Najbardziej niezwykła Kobieta tego świata >>>