szukaj
Wyszukaj w serwisie

Przez uszy do serca. Dwa przykazania, cztery aspekty miłości

Centrum Heschela KUL / 28.10.2023
fot. Centrum Heschela KUL
fot. Centrum Heschela KUL

Dwa przykazania miłości tak naprawdę składają się z czterech elementów: słuchanie, miłowanie Boga, miłowanie bliźnich i miłowanie siebie samego. Słuchanie odnosi się do Boga, ale nasze uszy muszą być otwarte także na drugiego człowieka – pisze dyrektor sekcji polskiej mediów watykańskich i wicedyrektor Centrum Heschela KUL ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik w komentarzu na niedzielę 29 października.


Jak przypomniał ks. Paweł Rytel-Andrianik, Bóg na Synaju przekazał Mojżeszowi 10 przykazań. Na przestrzeni dziejów w tradycji żydowskiej pojawiło się aż 613 różnych nakazów. „Rabini podejmowali próby wyjaśniania i systematyzowania tych nakazów, ale nie było to łatwe. Tym bardziej przeciętny człowiek, niewykształcony w Prawie, mógł się czuć zagubiony wobec tak wielkiej mnogości przepisów” – podkreślił biblista.

Ewangelia tej niedzieli według św. Mateusza przekazuje rozmowę uczonego w Prawie z Jezusem, który wskazał jakie przykazanie jest najważniejsze. U św. Marka w analogicznym fragmencie przykazanie miłości Boga i bliźniego jak siebie samego jest poprzedzone jeszcze jednym przykazaniem: „Słuchaj, Izraelu!” („Shema Israel”). To codzienna bardzo ważna modlitwa Żydów.

Jezus podkreślił priorytetowe znaczenie miłości Boga i wskazał na kilka elementów, jak ta miłość ma się przejawiać w praktyce. Człowiek ma kochać Boga „całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” (Mt 22,37). Jak napisał ks. Rytel-Andrianik „u św. Marka w wypowiedzi Jezusa pojawia się jeszcze moc, siła, w oryginale hebrajskim +meodeka+, czyli miłowanie tym, co się posiada”. „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Mk 12,30).

Miłość do Boga nie może być połowiczna. „Tylko jeśli nasza miłość do Boga jest pełna, miłość do drugiego człowieka i siebie samego nabiera właściwego znaczenia” – podkreślił biblista wskazując, że właściwe miłowanie Boga prowadzi do miłowania innych ludzi.

Miłować należy nie tylko Boga i drugiego człowieka, ale też siebie samego. „Właściwa miłość do Boga i bliźniego pozwala we właściwy sposób kochać siebie. Jeśli nie troszczymy się o siebie, o własne zdrowie, serce, umysł, odpoczynek, odżywianie czy sen – nie wypełniamy przykazania miłości siebie” – zaznaczył dyrektor sekcji polskiej Radia Watykańskiego i Vatican News.

Jak podsumował wicedyrektor Centrum Heschela KUL „dwa przykazania miłości tak naprawdę składają się z czterech elementów: słuchanie, miłowanie Boga, miłowanie bliźnich i miłowanie siebie samego”. „Słuchanie odnosi się do Boga, ale nasze uszy muszą być otwarte również na drugiego człowieka” – dodał biblista i przypomniał, że „gdy kogoś prawdziwie kochamy, nie tylko do niego mówimy, ale także słuchamy go”.

 

Komentarz wideo:

 

Pełny tekst komentarza na stronie Centrum Heschela KUL:

https://heschel.kul.pl/przez-uszy-do-serca-dwa-przykazania-cztery-aspekty-milosci,art_104662.html

 

czytaj też:

Faryzeusze – legalistyczni hipokryci czy szanowani nauczyciele i innowatorzy? >>>

Najwyborniejsza uczta – Boża obietnica wspólna chrześcijanom i Żydom >>>

Synowie jednego Ojca – Żydzi i Chrześcijanie – starożytne interpretacje przypowieści Jezusa >>>

Nawróceni grzesznicy przed sprawiedliwymi – żydowskie źródła Jezusowej przypowieści >>>

Limit przebaczania czy przebaczanie bez limitu? >>>

Przebaczenie, które może skrzywdzić ofiarę i sprawcę >>>

Życie św. Piotra – miłość, która pokonała strach >>>

Więzi związane na ziemi i w niebie >>>

Jezus wskazuje pogankę jako przykład wiary >>>

Uciszenie burzy na jeziorze w oczach pierwszych żydowskich słuchaczy >>>

Góra Przemienienia – miejsce mojego przebywania z Bogiem >>>

Trzeba czasem wyruszyć w daleką podróż, żeby znaleźć skarb ukryty w sobie >>>

Przypowieści o ziarnku gorczycy i zakwasie – nieco inna interpretacja >>>

Historia nie tylko dla dzieci – czyli przypowieść słyszana żydowskimi uszami >>>

Objawienie zastrzeżone dla niemądrych, czyli prowokacja Jezusa >>>

Jezus o duchowej wartości służby – Shlomo Libertowski >>>

Nowa Tora i Jezus jako nowy Mojżesz i nowy Jozue >>>

Dzień krótki, pracy mnóstwo, ludzie leniwi, a zapłata wielka >>>

Powołanie Mateusza – skandal nauczania Jezusa >>>

Hebrajski Komentarz do Ewangelii: Trzy imiona Boga >>>

Wylanie Ducha Świętego zapowiedział Mojżesz i prorocy Pięcioksięgu >>>

Zakończenie, które jest nowym początkiem, o Bogu nieustannie obecnym >>>

Paraklet – trzy znaczenia greckiego słowa ukryte w Starym Testamencie >>>

Pierwsze przymierze Boga z Żydami jest nadal ważne >>>

Wybiórcze słuchanie Pisma – błąd uczniów z Emaus >>>

Miłosierdzie Boże wypisane na kartach Starego Testamentu >>>

Dlaczego po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się najpierw kobietom? >>>

Pascha – święto wolności i wiary >>>

Im więcej wiemy o Passze, tym lepiej rozumiemy Ostatnią Wieczerzę >>>

Dlaczego Jezus pozwolił Łazarzowi umrzeć? >>>

Kto zgrzeszył: niewidomy czy jego rodzice? >>>

Jak siódmy mężczyzna w życiu Samarytanki odmienił jej życie? >>>

Kto przemienił się na Górze Tabor – uczniowie czy Jezus? >>>

Pustynia – błogosławieństwo czy przekleństwo? >>>

Centrum Heschela KUL: Nieporozumienia wokół zasady „oko za oko” >>>

Centrum Heschela KUL: Prawo, Prorocy, jota – trzeba zbadać kontekst by zrozumieć sens słów Jezusa >>>

Centrum Heschela KUL: Sól, światło i miasto na górze – Co zrobić by życie było pełne smaku, nadziei i Boga? >>>

Centrum Heschela KUL: Paradoks błogosławieństw – Jezus odwrócił logikę hebrajskiego świata >>>

Centrum Heschela KUL: Dlaczego uczniowie, stając się „rybakami ludzi”, porzucili sieci? >>>

Hebrajski komentarz do Ewangelii na II Niedzielę Zwykłą >>>

Żydowski komentarz do Ewangelii Objawienia Pańskiego >>>

Hebrajski komentarz do Ewangelii Pierwszej Niedzieli Nowego Roku 2023 >>>

Żydowski komentarz do Ewangelii Bożego Narodzenia >>>

Hebrajski komentarz do Ewangelii na IV Niedzielę Adwentu >>>

Hebrajski komentarz do Ewangelii na III Niedzielę Adwentu >>>

Hebrajski komentarz do Ewangelii na II Niedzielę Adwentu >>>

Żydowski komentarz do Ewangelii na I Niedzielę Adwentu >>>

 


2024-03-03 00:15:11