szukaj
Wyszukaj w serwisie

Dzień krótki, pracy mnóstwo, ludzie leniwi, a zapłata wielka

Centrum Heschela KUL / 18.06.2023
fot. Centrum Heschela KUL
fot. Centrum Heschela KUL

Widząc tłumy ludzi, Jezus litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni. Zamiarem wszechmogącego Boga jest podtrzymanie życia wszystkich dusz. Dlatego Jezus był poruszony i Jego serce wzruszyło się na widok tłumów – o tym jak wiele odniesień do Biblii Hebrajskiej, podobieństw do rabinicznych nauk Miszny i do myśli żydowskich uczonych można znaleźć w niedzielnym fragmencie Ewangelii św. Mateusza pisze w komentarzu dla Centrum Heschela KUL rabin Oded Peles, żydowski kantor i izraelski edukator.


Użyta przez Jezusa w dalszej części Ewangelii metafora o czasie żniw bardzo przypomina słynną naukę rabina Tarfona z traktatu Miszny Awot (2, 15) „Etyka i Ojcowie”. „Dzień jest krótki, a pracy mnóstwo, robotnicy leniwi, zapłata wielka, a pan domu natarczywy” – cytuje Rabin Oded Peles. Bóg jako Pan żniwa „chce nas nakłonić do przyśpieszenia działania: do studiowania Tory, do wypełniania naszych osobistych i społecznych misji oraz do stawania się Jego lojalnymi i wydajnymi współpracownikami”. „Jest to alegoria mówiąca o naszych duchowych i religijnych obowiązkach” – wyjaśnia rabin Oded Peles.

Publikujemy pełny tekst komentarza

Czytanie Ewangelii Mateusza z 18 czerwca po hebrajsku jest fascynujące i uderzające, ponieważ zawiera wiele odniesień do Biblii Hebrajskiej, rabinicznych nauk z Miszny, jak również do żydowskich uczonych i myślicieli.

W Mt 9,36 czytamy: „A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni.” „Porzuceni” po hebrajsku jest tłumaczone jako nidachנידח , co przypomina nam o cytacie z Drugiej Księgi Samuela 14,14: „Bóg jednak nie zabiera życia w ten sposób. Obmyśl więc sposoby, aby wygnaniec dłużej nie pozostawał na wygnaniu”. Mędrcy uczą nas, iż przesłanie tego wersetu ukazuje, że żaden, nawet pojedynczy człowiek z ludu, nie zginie, np. jak Absalom.

W swojej książce „Pri Tzaddik”, rabin Sadok Ha-Kohen z Lublina (XIX w.) podkreśla, że zamiarem wszechmogącego Boga jest podtrzymanie życia wszystkich dusz w przyszłości oraz pragnienie, aby żadna żydowska dusza nigdy nie została odrzucona i zagubiona. Dlatego Jezus był poruszony i Jego serce wzruszyło się na widok tłumów. Martwił się o ich dusze, które mogły by się zagubić lub zostać porzucone.

W kolejnym wersecie (Mt 9,37), metafora Jezusa o żniwie bardzo przypomina słynną naukę rabina Tarfona z traktatu Miszny Awot (2, 15) „Etyka i Ojcowie”. Rabbi Tarfon powiedział: „Dzień jest krótki, a pracy mnóstwo, robotnicy leniwi, a zapłata wielka, a pan domu natarczywy.” Rabbi Tarfon chce nas nakłonić do przyśpieszenia naszego działania w Bożym świecie: do studiowania Tory, do wypełniania naszych osobistych i społecznych misji oraz do stawania się lojalnymi i wydajnymi współpracownikami, ponieważ Pan tego świata naciska każdego z nas. Jest to alegoria mówiąca o naszych duchowych i religijnych obowiązkach.

Co więcej, Jezus w swojej metaforze mówi o żniwie i o Panu żniwa, co po hebrajsku jest wyrażone słowem katzir קציר. Żniwo, katzir to nie tylko praca wykonywana na polu, ale także sezon rolniczy, który wielokrotnie pojawia się w Biblii. Na przykład: „w czasie żniw pszenicy Samson odwiedził swoją żonę” (Sdz 15,1) lub „Rut dołączyła do dziewcząt Booza, aby zbierać kłosy do czasu zakończenia żniw jęczmienia i żniw pszenicy” (Rt 2,23).
„Żniwo”, katzir קציר pochodzi od hebrajskiego słowa krótki lub brak katzar – קצר . W okresie żniw zawsze brakuje dobrych rąk do pracy.

Trzy święta pielgrzymkowe: Pesach, Szawuot i Sukkot opierają się na cyklu żniw. Czas żniw to czas roku, w którym jest duże zapotrzebowanie na wielu wydajnych i lojalnych pracowników, od których wymaga się wykonania pracy w krótkim czasie. Jest to ważny okres rolniczy, kiedy modlimy się o udane i obfite plony oraz zbiory.

O Autorze

Rabin Oded Peles, kantor, muzykolog, izraelski edukator i przewodnik. Urodził się w Petach Tikwa w Izraelu w holendersko-niemieckiej rodzinie żydowskiej. Podążając śladami swojego dziadka, znanego kantora synagogi w Rotterdamie w Holandii, służył i występował jako kantor w społecznościach żydowskich na całym świecie przez ponad trzydzieści lat.

 

Powołanie Mateusza – skandal nauczania Jezusa >>>

Hebrajski Komentarz do Ewangelii: Trzy imiona Boga >>>

Wylanie Ducha Świętego zapowiedział Mojżesz i prorocy Pięcioksięgu >>>

Zakończenie, które jest nowym początkiem, o Bogu nieustannie obecnym >>>

Paraklet – trzy znaczenia greckiego słowa ukryte w Starym Testamencie >>>

Pierwsze przymierze Boga z Żydami jest nadal ważne >>>

Wybiórcze słuchanie Pisma – błąd uczniów z Emaus >>>

Miłosierdzie Boże wypisane na kartach Starego Testamentu >>>

Dlaczego po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się najpierw kobietom? >>>

Pascha – święto wolności i wiary >>>

Im więcej wiemy o Passze, tym lepiej rozumiemy Ostatnią Wieczerzę >>>

Dlaczego Jezus pozwolił Łazarzowi umrzeć? >>>

Kto zgrzeszył: niewidomy czy jego rodzice? >>>

Jak siódmy mężczyzna w życiu Samarytanki odmienił jej życie? >>>

Kto przemienił się na Górze Tabor – uczniowie czy Jezus? >>>

Pustynia – błogosławieństwo czy przekleństwo? >>>

Centrum Heschela KUL: Nieporozumienia wokół zasady „oko za oko” >>>

Centrum Heschela KUL: Prawo, Prorocy, jota – trzeba zbadać kontekst by zrozumieć sens słów Jezusa >>>

Centrum Heschela KUL: Sól, światło i miasto na górze – Co zrobić by życie było pełne smaku, nadziei i Boga? >>>

Centrum Heschela KUL: Paradoks błogosławieństw – Jezus odwrócił logikę hebrajskiego świata >>>

Centrum Heschela KUL: Dlaczego uczniowie, stając się „rybakami ludzi”, porzucili sieci? >>>

Hebrajski komentarz do Ewangelii na II Niedzielę Zwykłą >>>

Żydowski komentarz do Ewangelii Objawienia Pańskiego >>>

Hebrajski komentarz do Ewangelii Pierwszej Niedzieli Nowego Roku 2023 >>>

Żydowski komentarz do Ewangelii Bożego Narodzenia >>>

Hebrajski komentarz do Ewangelii na IV Niedzielę Adwentu >>>

Hebrajski komentarz do Ewangelii na III Niedzielę Adwentu >>>

Hebrajski komentarz do Ewangelii na II Niedzielę Adwentu >>>

Żydowski komentarz do Ewangelii na I Niedzielę Adwentu >>>


2024-03-01 00:15:11