szukaj
Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”: do 4 października składanie wniosków przez organizacje polonijne

AH / 01.10.2020
Facebook Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Facebook Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” zaprasza organizacje polonijne i polskie za granicą do składania wniosków o dofinansowanie na 2021 rok – czytamy w poście na profilu Facebook stowarzyszenia. Termin został przedłużony do 4 października br.

Stowarzyszenie wylicza obszary, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie:

◾️ KULTURA – WSPARCIE ORGANIZACJI
chodzi głównie o: zespoły ludowe, teatry, chóry, itp. (pozyskane środki można przeznaczyć np. na zakup sprzętu, strojów ludowych, wynajem sali na próby itd.)
◾️ KULTURA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ
organizacja różnorodnych imprez kulturalnych (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)
◾️ EDUKACJA – WSPARCIE ORGANIZACJI
wsparcie szkół polskich za granicą oraz placówek polonijnych, instytucji prowadzących nauczanie języka polskiego, tzw. organizacji parasolowy (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)
◾️ EDUKACJA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ
wsparcie wydarzeń ukierunkowanych na uzupełnienie kształcenia (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.)
◾️ AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – WSPARCIE ORGANIZACJI
Domy Polskie, organizacje polonijne, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, hufce i drużyny harcerskie, organizacje naukowe, medyczne, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.).
◾️ AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ
organizacja wydarzeń patriotycznych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)
◾️ OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.
◾️ MEDIA – WSPARCIE ORGANIZACJI
czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja
◾️ MEDIA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ
organizacja wydarzeń realizowanych przez media polonijne – wydawców czasopism, portali internetowych, radia, telewizji
◾️ PUBLIKACJE
książki, albumy itp.
◾️ POMOC CHARYTATYWNA
zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)
◾️ INWESTYCJE
budowa i remont
Informacje można również uzyskać poprzez adres: wnioski@wspolnotapolska.org.pl
Czytaj też:

Nabór wniosków o dofinansowanie działań na rzecz Polonii >>>

Jedna odpowiedź do “Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”: do 4 października składanie wniosków przez organizacje polonijne”

  1. Radio BOBOLA pisze:

    We wspónocie Polskiej do 27.09. Natomiast w WiD do 04.10.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-05-27 23:15:13