szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Ks. M. Mazur: od 1 do 8 listopada możemy zyskiwać odpust zupełny

Artur Hanula / 30.10.2019
Cmentarz w Thiais, fot. ks. Marcin Mazur
Cmentarz w Thiais, fot. ks. Marcin Mazur

Z racji uroczystości Wszystkich Świętych zadaliśmy kilka pytań ks. Marcinowi Mazurowi, który obecnie pracuje w parafii Polskiej Misji Katolickiej w Grenoble-Echirolles. Nasz rozmówca przypomniał m.in. najważniejsze sposoby przychodzenia z pomocą duszom czyśćcowym oraz wyjaśnił, dlaczego my również możemy liczyć na pomoc naszych zmarłych.


W dniach od 1-8 listopada możemy zyskiwać za zmarłych tzw. odpusty zupełne, w pozostałe dni – cząstkowe. W jaki sposób możemy je uzyskać?

Tak, w dniach od 1 do 8 listopada możemy zyskiwać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące a w pozostałe dni odpust cząstkowy.
Co to w ogóle jest odpust?

Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się terminem „odpust”, którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości.

Warunkiem zyskania odpustu zupełnego w pierwszych ośmiu dniach listopada są tak jak przy zyskiwaniu innych odpustów następujące warunki:
a) spowiedź sakramentalna (może ona być wcześniej, chodzi o to by być w stanie łaski uświęcającej)
b) Komunia eucharystyczna (przyjęta w danym dniu)
c) modlitwa w intencjach Ojca Świętego (intencjach jakie Papież wyznaczył na dany dzień, nie trzeba ich znać)
d) dzieło obdarzone odpustem czyli w naszym przypadku nawiedzenie cmentarza, połączone z modlitwą za zmarłych – choćby tylko w myśli.

fot. Pixabay.com

Czy we Francji troska o zmarłych odbywa się podobnie jak w Polsce, czy może Kościół francuski wypracował na przykład jakieś inne metody pomocy duszom czyśćcowym?

Nie mam doświadczenia pracy na francuskiej parafii, więc trudno mi powiedzieć jak dokładnie wygląda troska o zmarłych. Na pewno są Msze św. za zmarłych. Jeżeli chodzi o listopad to raczej nie ma zwyczaju odwiedzania cmentarzy tak jak to jest w Polsce. W uroczystość Wszystkich Świętych zanosi się kwiaty, ale nie zapala się zniczy tak jak to jest w tradycji polskiej. Wiem, że Francuzi w Niedzielę Palmową zanoszą na groby swoich bliskich gałązki palmowe, które tutaj we Francji są zielone, zrobione z bukszpanu lub innych krzewów. Chcą przez to pewnie przypomnieć o radości zmartwychwstania.

Eucharystia jest najważniejszym sposobem przychodzenia zmarłym z pomocą. Na czym szczególnie polega ta wyjątkowość i dlaczego warto z tej formy korzystać?

Eucharystia jest największym darem jaki możemy ofiarować naszym zmarłym. Podczas Mszy św. niebo łączy się z ziemią, bo to Chrystus w osobie kapłana składa bezkrwawą ofiarę wypraszając dla nasz wszystkich, a szczególnie za polecanych zmarłych, łaskę życia wiecznego i radość oglądania Boga.

fot. Pixabay.com

Pomoc działa w dwie strony – my pomagamy zmarłym, ale przecież oni także wstawiają się za nami, prawda?

Jesteśmy jednym Kościołem, my jeszcze pielgrzymującym, ale w tej pielgrzymce musimy pamiętać, że nie powinniśmy się skupiać tylko na sobie. Oprócz tych, którzy idą obok nas i którym powinniśmy również pomagać są też nasi zmarli, którzy mogą liczyć tylko na nas, bo sami już nic dla siebie zrobić nie mogą. Dzięki naszej modlitwie i naszym odpustom, które zyskujemy za dusze w czyśćcu cierpiące możemy pomóc im szybciej osiągnąć niebo.

1 listopada cieszymy się z chwały nieba tych, którzy już dostąpili łaski zbawienia. Trochę im zazdrościmy, taką świętą zazdrością i prosimy o to by nas wspierali, by różne trudności nie przysłaniały nam mety, do której biegniemy i by nas nie zniechęcały. Zarówno dusze czyśćcowe jak i święci w niebie mogą nam pomagać w drodze do naszej świętości. One za nas świętości nie zdobędą, ale na pewno będą nas wspierać byśmy i my osiągnęli to miejsce szczęśliwości, gdzie będziemy mogli królować z Bogiem.