szukaj
Wyszukaj w serwisie

Znamy laureatów X edycji konkursu „Wybitny Polak we Francji”

Barbara Saba / AH / 30.04.2023
fot. organizatorzy konkursy "Wybitny Polak we Francji"
fot. organizatorzy konkursy "Wybitny Polak we Francji"

W piątek 21 kwietnia w budynku Ambasady RP w Paryżu odbyło się zebranie wyborcze Laureatów X edycji konkursu “Wybitny Polak we Francji”. Prezesem 20-osobowej Kapituły została wybrana Isabella Sinilie, a prezesem Komisji Wyborczej Henri Rogowski.


Laureaci edycji 2023 to:

  • w dziedzinie Osobowość Stanisław Fiszer
  • w dziedzinie Nauka Barbara Erazmus
  • w dziedzinie Kultura Jérôme Szczur
  • w dziedzinie Młody Polak Fryderyk Sitnik
  • Nagrodę Specjalną dziesięciolecia otrzymali Wojciech Siudmak oraz Jolanta Światowska

Stanisław FISZER

Architekt >>>, wykształcony w Polsce, a od lat 60. pracujący głównie zagranicą, od 1972 r. we Francji. Posiada ogromny dorobek, który został podkreślony m.in. poprzez liczne nagrody, które otrzymał. W Polsce był laureatem Honorowej Nagrody SARP, a we Francji otrzymał tytuł Komandora Orderu Sztuki i Literatury. Był profesorem tytularnym w L‘école nationale supérieure d’architecture de Nancy. Jak sam mówi: we Francji stara się popularyzować polską architekturę.

Barbara ERAZMUS

Jest światowej klasy naukowcem, profesorem w dziedzinie fizyki jądrowej. Pełniła bardzo prestiżową funkcję w Narodowym Centrum Badań Naukowych we Francji oraz w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Jest także koordynatorem międzynarodowych projektów badawczych.

Prof. Erazmus jest inicjatorką wielu programów badawczych z polskimi ośrodkami naukowymi, m.in. wieloletniej współpracy miedzy Politechniką Warszawską i École des Mines de Nantes.

Otrzymała wiele odznaczeń za swoje osiągnięcia naukowe, które można ocenić m.in. poprzez 500 opublikowanych prac. Uhonorowana została Legion d’Honneur w 2016 r.

Jérôme SZCZUR

Pianista i kompozytor, który koncertował w wielu krajach, a który aktualnie jest profesorem w Międzynarodowym Konserwatorium Muzycznym w Paryżu. Jest także założycielem Europejskiego Konserwatorium Muzycznego w Reims, gdzie jest jednocześnie jego dyrektorem artystycznym. Jérôme Szczur jest niekwestionowanym promotorem polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina, Krzysztofa Pendereckiego. Za swoje zasługi otrzymał bardzo prestiżowy medal Vermeil l’Académie des Arts- Sciences et Lettres.

Fryderyk SITNIK

Bardzo aktywny młody Polak, ma 22 lata, skończył II Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, a następnie studiował matematykę i informatykę w École Polytechnique w Paryżu.

Jest założycielem Fundacji TeenCrunch, która pomaga utalentowanej polskiej młodzieży, a także młodzieży europejskiej w budowaniu innowacyjnych firm w przestrzeni web3, a także w zakładaniu start-upów.

Jest współzałożycielem PointSwitch, start-upu zajmującego się rynkiem zniżek i punktów lojalnościowych, pomaga w ten sposób klientom oszczędzać pieniądze na zakupach.

Wojciech SIUDMAK

Artysta, malarz, rzeźbiarz, rysownik, czołowy przedstawiciel nurtu realizmu fantastycznego. Kształcił się w Polsce, a od 1966 r. osiadł na stale we Francji.

Należy do malej grupy artystów, którzy stworzyli europejski nurt Science Fiction, zapisując się  w polskiej i w światowej historii sztuki.

Jolanta ŚWIATOWSKA

Jest inżynierem, jej główną dziedziną badań jest chemia materiałów. Studia ukończyła na krakowskiej AGH, kontynuowała we Francji, gdzie obroniła pracę habilitacyjną. W 2019 r. została promowana na stanowisko Dyrektora ds. Badań CNRS w Instytucie Badan Chemii w Paryżu. Jest autorką ponad 90 prac naukowych, 2-krotnie otrzymała: Prime d’excellence scientifique (PES).

 

czytaj też:

Najwybitniejsi Polacy we Francji uhonorowani w konkursie „Wybitny Polak” >>>