szukaj
Wyszukaj w serwisie

Biskupi Francji dziękują za niezłomne świadectwo wiary Benedykta XVI

AH / 31.12.2022
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Konferencja Episkopatu Francji jest jedną z pierwszych, która opublikowała komunikat po śmierci Benedykta XVI. “W zsekularyzowanym świecie, w klimacie kulturowym naznaczonym relatywizmem, uosabiał wymagające, ale i radosne poszukiwanie wiary, która dąży do przylgnięcia do Boga poprzez żywą więź, jaką Bóg ofiarowuje ludziom” – piszą, wspominając zarówno jego radykalne nauczanie, jak też wysiłki na rzecz budowania jedności chrześcijan.


“Był wielkim interpretatorem, klarownym i odważnym, wymagającym w kwestii prawdy, wiernym Tradycji, ale wolnym od wszelkiej nostalgii” – tak o Benedykcie XVI piszą francuscy biskupi w komunikacie, opublikowanym po śmierci Benedykta XVI. Przypominają w nim zarówno przenikliwość teologiczną i nadzieję, jakiej doświadczali biskupi, spotykający się z nim podczas wizyt ad limina, gdy pełnił jeszcze funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary, jak też niezłomne świadectwo wiary i poszukiwanie jedności wśród chrześcijan, które charakteryzowało jego pontyfikat. “Chciał służyć jedności Kościoła, opierając ją na najbardziej precyzyjnej prawdzie, zarówno w relacjach ekumenicznych, jak i w podejściu do tzw. grup tradycjonalistycznych w Kościele katolickim. Chciał kontynuować dzieło swoich poprzedników, pracując na rzecz spotkania religii i pokoju na świecie. (…) W zsekularyzowanym świecie, w klimacie kulturowym naznaczonym relatywizmem, uosabiał wymagające, ale i radosne poszukiwanie wiary, która dąży do przylgnięcia do Boga” – piszą. Przypominają też jego stanowczą postawę wobec kwestii nadużyć w Kościele. “Nie chciał nikogo uchronić przed prawdą w tej sprawie. Jego list do katolików w Irlandii z marca 2010 roku zapoczątkował nową erę, z której nie ma już odwrotu” – piszą hierarchowie, którzy obecnie stawiają czoła tym przestępstwom w Kościele francuskim.

Wspominają także profetyczne słowa, jakie papież Benedykt XVI wypowiedział podczas wizyty we Francji w 2008 r., którą odwiedził z okazji 150. rocznicy objawień w Lourdes. “Podczas mszy na esplanadzie Invalides, zaledwie kilka tygodni przed wybuchem kryzysu finansowego w 2008 r., wezwał ludzi do ‘ucieczki od bożków’ i przypomniał za św. Pawłem, ‘że nienasycona chciwość jest bałwochwalstwem’ (por. 3,5) i że ‘miłość pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła’, natomiast w przemówieniu do świata kultury w Collège des Bernardins pokazał, w szkole doświadczenia monastycznego, że “poszukiwanie Boga i gotowość słuchania Go pozostaje dziś fundamentem wszelkiej prawdziwej kultury”, jako dążenie do prawdy, którego współczesna ludzkość nie może czynić bez poważnych szkód.” – zauważają.

Dziękując Benedyktowi XVI także za towarzyszenie Kościołowi w ostatnich latach życia i dyskretną pomoc w wyjaśnianiu intencji papieża Franciszka, “wbrew złym interpretacjom”, zachęcają wiernych do modlitwy w intencji obecnego papieża: “niech z odwagą i wytrwałością kontynuuje swoją misję, w sile Chrystusa i Ducha Świętego, aby imię Boże było chwalone”. Zapowiadają też, że we francuskich parafiach i diecezjach będą odprawiane Msze św. i nabożeństwa dziękczynne za życie i pontyfikat papieża Benedykta XVI.

źródło: KAI

 

czytaj też:

Kolegium Rektorskie KUL: Benedykt XVI jedną z najwybitniejszych postaci Kościoła w XX i XXI w. >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-05-28 23:15:13