szukaj
Wyszukaj w serwisie


Wicerektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji laureatem konkursu “Wybitny Polak”

AH / 17.08.2021
Ks. Krystian Gawron przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki w okolicy Seminarium Polskiego w Paryżu w Issy-les-Moulineaux
Ks. Krystian Gawron przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki w okolicy Seminarium Polskiego w Paryżu w Issy-les-Moulineaux

Dyplom “Wybitny Polak” w kategorii “Osobowość” został w tym roku przyznany ks. prałatowi dr. Krystianowi Gawronowi, wicerektorowi Polskiej Misji Katolickiej we Francji i odpowiedzialnemu za Polskie Seminarium w Paryżu. Serdecznie gratulujemy!


Jak przypomniała KAI, konkurs “Wybitny Polak” jest inicjatywą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” i jest organizowany w Polsce oraz w wielu krajach świata. Jego celem jest zaprezentowanie osób, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania pozytywnego obrazu Polski i Polaków na świecie, a także przybliżanie sylwetek tych osób, często znanych i szanowanych na emigracji, a które pozostają anonimowe dla Polaków mieszkających w kraju.

Pierwszą edycję przeprowadzono w 2010 roku w kraju. W roku 2011 konkurs został poszerzony na środowiska polonijne. Obecnie konkurs odbywa się równolegle w Polsce i za granicą, m.in. w USA, Belgii, Singapurze, Szkocji, Holandii, Niemczech i we Francji.

We Francji tytuł “Wybitnego Polaka” nadano po raz pierwszy w 2014 r. Przyznawany jest przez jury w następujących kategoriach: osobowość, nauka, kultura, biznes, młody Polak. Jury przyznaje komuś co roku także nagrodę specjalną.

Ks. Krystian Gawron pochodzi z archidiecezji częstochowskiej. W latach 1978-82 odbył studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie; uwieńczył je doktoratem (“Dialog jako metoda duszpasterska w nauczaniu papieża Pawła VI”). Jednocześnie wyjeżdżał z posługą duszpasterską do Polaków w Libanie, Iranie i Turcji. W latach 1975-1978 pracował jako wikariusz parafii Matki Bożej Częstochowskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Londynie i prowadził działalność publicystyczną: stałą rubrykę w „Gazecie Niedzielnej” (Londyn), w tygodniku „Niedziela” (Częstochowa); był też korespondentem Radia Watykańskiego.

W latach 1982-1998 był wykładowcą teologii fundamentalnej w Polskim Seminarium w Paryżu, prowadził rekolekcje dla księży i sióstr zakonnych, konferencje i kazania w ramach „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” na terenie całej Francji.

W latach 1998-2008 był rektorem Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Szwajcarii.

Od 2008 r. jest wicerektorem PMK we Francji i administratorem Polskiego Seminarium w Paryżu.

źródło: KAI

Seminarium Polskie w Paryżu >>>

Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki w Issy-les-Moulineaux >>> 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-20 23:15:14