szukaj
Wyszukaj w serwisie

Trójkolorowe zapiski #10 | Mały test o szkole

Artur Hanula / 03.09.2019
fot. Pixabay.com
fot. Pixabay.com

Na PolskimFR ukazał się dziś tekst poświęcony szkole. Znajdują się w nim delikatne sugestie, że zawarte tam informacje przydadzą się jeszcze dzisiejszego popołudnia. I oto zapowiedzi stają się faktem! Zapraszamy na mały test o szkole. Składa się z 10 pytań. 9 z nich opartych jest na treściach ze wspomnianego tekstu. Pytanie 10 jest dodatkowe, dla geniuszy. Zapraszamy do zabawy!


Zachęcamy do odpowiadania bez użycia Wikipedii, itp. Jeśli ktoś chce, można dzielić się swoimi wynikami w komentarzach. Odpowiedzi można znaleźć w tekście o szkole. Mimo to zostaną one opublikowane najprawdopodobniej jutro na Facebooku PolskiFR.

1. Które cywilizacje w Europie najczęściej uznaje się za kolebkę szkolnictwa?

a) Grecję i Rzym b) Skandynawię i północne rejony dzisiejszych Niemiec c) Rosję i Ukrainę

2. Czym były gimnazjony w starożytnej Grecji

a) uniwersytetami dla tych, którzy ukończyli niższe poziomy edukacji b) starożytnymi pojazdami, które dowoziły uczniów do gimnazjów c) kompleksami sportowymi, w których także można było pobierać nauki

3. Któremu ze średniowiecznych władców przypisuje się znaczące zasługi na niwie edukacyjnej?

a) Karolowi Wielkiemu b) Attyli c) Wercyngentoryksowi

4. Co zawierał tzw. podręcznik paryski z lat 813-815?

a) podstawowe informacje o Paryżu początków średniowiecza b) różnorodne informacje z najróżniejszych dziedzin c) wykaz szkół istniejących w Paryżu w VIII w.

5. Gdzie powstał pierwszy uniwersytet w Europie?

a) w Bolonii b) w Krakowie c) w Padwie

6. Kto i gdzie jako pierwszy wprowadził przymus szkolny?

a) Napoleon Bonaparte we Francji b) Ivan Groźny w Rosji c) Fryderyk Wielki w Prusach

7. W którym kościele paryskim znajdują się płyty z napisami upamiętniającymi dwóch polskich studentów zmarłych w XVI w. we Francji?

a) w katedrze Notre Dame b) w Sainte Madeleine c) w Saint-Étienne-du-Mont

8. Czym było tzw. Grand Tour?

a) naukową nazwą średniowiecznych wagarów b) wyścigiem XVIII-wiecznych kolarzy, którymi wówczas byli studenci, uznawanym dziś za pierwsze poważne zawody kolarskie c) wycieczką krajoznawczą często odbywaną przez młodych arystokratów po Europie w XVII i XVIII w.

9. W którym roku powstała Komisja Edukacji Narodowej?

a) w 1773 (z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego) b) w 1791 (na mocy Konstytucji 3 Maja) c) w 1804 (z inicjatywy Napoleona Bonapartego)

Pytanie dodatkowe:

10. Dlaczego Dzień Nauczyciela obchodzi się 14 października?

a) na pamiątkę dnia publikacji Karty Nauczyciela b) na pamiątkę dnia powstania Komisji Edukacji Narodowej c) na pamiątkę dnia pierwszego generalnego strajku nauczycieli, który zaowocował podwyżką pensji

I jak? Prawda, że łatwe?

Jeśli ktoś ma problemy z udzieleniem odpowiedzi zachęcamy raz jeszcze do lektury tekstu o szkolnictwie >>>


2024-03-03 00:15:11