szukaj
Wyszukaj w serwisie

Finał I edycji kursu „Nowe media i komunikacja” w ramach Studium KUL

Marcelina Bańkowska / AH / 03.04.2023
fot. polskifr.fr/Marcelina Bańkowska
fot. polskifr.fr/Marcelina Bańkowska

Kilkunastu uczestników stacjonarnych I edycji kursu „Nowe media i komunikacja” w ramach Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą odebrało w niedzielę dyplomy ukończenia zajęć. Uroczyste rozdanie świadectw oraz certyfikatów odbyło się w niedzielę, 2 kwietnia 2023 r. w Seminarium Polskim w Paryżu, gdzie swoją siedzibę ma też Biuro KUL dla Polonii. Uczestnicy łączący się internetowo również otrzymają wkrótce papierowe wersje dyplomów.


Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą zainaugurowało działalność w listopadzie ub.r. W I edycji wzięli udział uczestnicy m.in. z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a prowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL w trybie hybrydowym: są to 4 dwudniowe zjazdy online i 2 dwudniowe zjazdy hybrydowe w krajach uczestników kursów (stacjonarne z transmisją online). Obecnie trwa II edycja Studium >>>, podczas której 200 uczestników zainaugurowało już zajęcia w 6 kursach. Na listopad 2023 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnej edycji.

Oferta edukacyjna obejmuje szkolenia m.in. z promocji kultury polskiej, nowych mediów i komunikacji, teologii i nowej ewangelizacji, opieki nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym, profilaktyki zachowań ryzykownych oraz poradnictwa i strategii wspierających. Jest także nowość: kurs skutecznego menagera i lidera zespołu, podstawy zarządzania.

Rektor KUL powołał do życia również Akademię Polonijną >>>. Współpraca z Polonią, mediami i organizacjami polonijnymi oraz koordynacja i rozwój działań podejmowanych przez KUL na rzecz Polonii, m.in. poprzez organizację Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, to jej główne zadania. – Chcemy jeszcze skuteczniej wychodzić naprzeciw potrzebom naszych rodaków za granicą i stwarzać nowe możliwości współpracy i działań na rzecz Polonii – podkreślił rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, powołując władze Akademii.

fot. polskifr.fr/Marcelina Bańkowska

fot. polskifr.fr/Marcelina Bańkowska

fot. polskifr.fr/Marcelina Bańkowska

fot. polskifr.fr/Marcelina Bańkowska

fot. polskifr.fr/Marcelina Bańkowska

fot. polskifr.fr/Marcelina Bańkowska

 

czytaj też:

W Paryżu i Londynie odbyły się kolejne zajęcia Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą >>>

Nasze inicjatywy wynikają z oczekiwań środowiska polonijnego >>>


2024-03-01 00:15:11