szukaj
Wyszukaj w serwisie


Splendor Monarchów. Polonika Paryskie

Marcelina Bańkowska / 08.10.2022
fot. polskifr.fr/MB
fot. polskifr.fr/MB

„Splendor Monarchów. Polonika Paryskie” ‒ spotkanie o tym tytule odbyło się 6 października w Ambasadzie RP w Paryżu. Jego celem była promocja nowych publikacji wydanych przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – Polonika. Obie pozycje naukowe dotyczą polskiego dziedzictwa kulturowego w Paryżu.


Spotkanie zorganizowane w formie panelu dyskusyjnego otwarte zostało przez Konsula RP w Paryżu, Andrzeja Szydło oraz Ambasadora RP w Paryżu, Jana Emeryka Rościszewskiego. Słowo wstępu skierowali również do zgromadzonych przedstawiciele Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika.

fot. polskifr.fr/MB

fot. polskifr.fr/MB

fot. polskifr.fr/MB

W czasie dyskusji prowadzonej przez dr Olgę Kucharczyk, Szefa Programu Badania Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, przedstawiono dwie nowe publikacje naukowe Instytutu Polonika. Pierwszą z nich, była książka dr Małgorzaty Biłozór-Salwy „Jan Ziarnko czy Jean le Grain? Twórczość lwowskiego artysty w XVII-wiecznym Paryżu”, dotycząca polskiego rytownika pochodzącego ze Lwowa, żyjącego i tworzącego w Paryżu w XVII wieku ‒ Jana Ziarnki. Autorka przedstawiła pokrótce sylwetkę oraz twórczość artysty, który na swoich rycinach dokumentował ważne wydarzenia historii Francji. Drugą omawianą pozycją była publikacja dr. Pawła Migasiewicza  „Nagrobek serca króla Jana Kazimierza w kościele Saint-Germain-des-Prés w Paryżu”. Traktuje ona o nagrobku znajdującym się w kościele Saint-Germain-des-Près w szóstej dzielnicy Paryża, w którym złożono serce polskiego króla, Jana Kazimierza. Monument jest okazałym przykładem XVII-wiecznej architektury, zaprojektowanym przez słynnego malarza i architekta Charles’a Le Brun, a wykonanym przez artystów związanych z dworem królewskim, braci Marsy.

fot. polskifr.fr/MB

fot. polskifr.fr/MB

Po prezentacji książek przez autorów otwarto szerszy panel dyskusyjny, w którym publiczność miała możliwość zadawania pytań dotyczących omawianych publikacji.

fot. polskifr.fr/MB

Obie książki dostępne są do nabycia na stronie internetowej Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika.

fot. polskifr.fr/MB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-06-17 23:15:14