szukaj
Wyszukaj w serwisie


Powołano Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. M. M. Kolbego

AH / 16.12.2022
fot. @MEIN_GOV_PL / Twitter
fot. @MEIN_GOV_PL / Twitter

Minister Przemysław Czarnek powołał prof. Jacka Gołębiowskiego na Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki 15 grudnia br.


Wśród zadań Instytutu wymieniono: wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako języka ojczystego oraz promowania języka polskiego jako języka ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą a podmiotami działającymi w Polsce, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki, wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego, upowszechnianie języka polskiego jako języka obcego.

W skład Instytutu wchodzą dyrektor i rada. Radę Instytutu będą stawowić: jedna osoba powołana przez premiera, jedna osoba powołana przez szefa MSZ, jedna osoba powołana przez szefa MKiDN i nie więcej niż sześć osób powołanych przez szefa MEiN. Kadencję zaplanowano na cztery lata. Instytut będzie miał swoją siedzibę w Warszawie.

Przewidziano możliwość ustanowienia przez Instytut i finansowania stypendiów. Będą się o nie mogły ubiegać osoby “zaangażowane w podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej oraz więzi z ojczyzną lub osoby zaangażowane w działania upowszechniające naukę języka polskiego”.

Prof. Jacek Gołębiowski jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, historykiem, badaczem dziejów polskiej emigracji w XIX-XX w. oraz szkolnictwa polskiego za granicą. Opracował wiele publikacji w tym temacie.

W latach 2014-2022 prof. Jacek Gołębiowski pełnił funkcję dyrektora Instytutu Badań nad Polonią KUL. Pełnił również funkcję dyrektora Instytutu Hiszpańsko-Polskiego w Lublinie w latach 2004-2012. Był także kierownikiem Centrum Dziedzictwa Polonijnego KUL (2012-2014).

Prof. Gołębiowski zajmował się promocją historii i kultury polskiej wśród Polonii w Europie Zachodniej. Jak przypomina MEiN, “przeprowadzał kwerendy inwentaryzujące dziedzictwo polskie w USA oraz badania zwieńczone wydaniem leksykonu prezentującego polskie parafie, szkolnictwo i organizacje w USA. Jest też autorem dwóch ekspertyz poświęconych szkolnictwu polskiemu za granicą i organizacjom polonijnym prowadzącym działalność edukacyjną”.

W swoim dorobku naukowym ma również ok. 100 wykładów dla nauczycieli i uczniów szkół polskich za granicą promujących nauczanie języka, historii i kultury polskiej w takich krajach jak: Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Holandia, Hiszpania, USA, Kanada i Brazylia. Prowadził też szkolenia dla nauczycieli języka i historii polskiej z Europy Wschodniej (m.in. Litwa, Łotwa, Ukraina).

Prof. Gołębiowski jest współredaktorem portalu Polonijna Agencja Informacyjna. Jest stałym doradcą Sejmowej Komisji ds. Polaków za Granicą oraz doradcą Ministra Edukacji i Nauki ds. Polonii.

informacje za: gov.pl

 

czytaj też:

Minister Czarnek w Paryżu: „To jest niebywała rzecz, gratuluję rodzicom” >>>

Minister Edukacji i Nauki oraz Rektor KUL odwiedzili szkołę przy parafii św. Genowefy w Paryżu >>>

Rektor KUL i Minister Czarnek o ofercie edukacyjnej dla Polonii w Ambasadzie RP w Paryżu >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-06-21 23:15:13