szukaj
Wyszukaj w serwisie


Rektor KUL i Minister Czarnek o ofercie edukacyjnej dla Polonii w Ambasadzie RP w Paryżu

Marcelina Bańkowska / 15.05.2022
fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska
fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

W czasie dzisiejszego spotkania chcielibyśmy powiedzieć o ofercie edukacyjnej dla Polonii, która została przygotowana. Ja mogę jedynie zaznaczyć, że z księdzem Rektorem od półtora roku podejmujemy różnorodne działania po to, żeby tę ofertę rozszerzyć ‒ powiedział w czasie uroczystego spotkania w Ambasadzie RP w Paryżu Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.


Związane z wizytą Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Mirosława Kalinowskiego w Paryżu spotkanie w Ambasadzie RP dotyczyło przygotowanej przez KUL oferty edukacyjnej dla Polonii.

Uroczysty wieczór otworzyło przemówienie Ambasadora Polski we Francji Jana Emeryka Rościszewskiego, w którym przedstawieni zostali zaproszeni goście, a wśród nich Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

W czasie swojego wystąpienia Minister zdał sprawę z szeregu rozmów i spotkań, które odbył w czasie swojego pobytu w Paryżu, wśród nich wizytę w Seminarium Polskim oraz w dwóch szkołach polskich, zapewniając o swoim wsparciu dla tych placówek. Minister ogłosił również decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na uzupełnienie budżetu Biblioteki Polskiej w Paryżu w celu wsparcia jej dalszego rozwoju.

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

Ujawnił również cel spotkania w Ambasadzie:

„Dziś, w czasie tego spotkania z Państwem chcielibyśmy powiedzieć, że tworzymy w Polsce Instytut Rozwoju Kultury i Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbe. Będzie on dysponował bardzo dużym budżetem, wszystko po to, żeby wspierać Polskę, Polaków i Polonię za granicą, w tym również tutaj w Paryżu. (…) Te środki będą przeznaczone na to, żeby wspierać Państwa w waszym dziele: wspierać polskie szkoły, polskie ośrodki kultury, nauki, polskie seminaria, polskie biblioteki”.

Minister Czarnek wspomniał również o projekcie ułatwienia młodzieży polonijnej wyjazdu na studia do Polski, w tym na Katolicki Uniwersytet Lubelski, poprzez finansowanie stypendiów w ramach budżetu wspomnianego Instytutu.

W czasie spotkania głos zabrał również Rektor KUL-u, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

„Pragniemy w najbliższym czasie przedstawić konkretną ofertę dotyczącą naszej obecności w środowisku Francji, Paryża. Miałem okazję już wcześniej być w Paryżu, gościł mnie ks. Rektor Bogusław Brzyś. (…) Z naszych obserwacji wynika, że jest potrzeba dodatkowych szkoleń, dłuższej lub krótszej formy studiów podyplomowych z zakresu opieki długoterminowej nad przewlekle chorymi, również powrót do tego, co przed laty nazywano Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym” ‒ powiedział ks. Rektor.

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

Wśród zabierających głos znalazł się również Dyrektor Towarzystwa Przyjaciół KUL-u, ks. dr Filip Krauze, który przybliżył słuchaczom obszary działalności Towarzystwa.

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

Zaproszeni goście mogli też wysłuchać wystąpienia p. Damiana Bieńka kierującego Sekcją Multimedialną Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL, który zapoznał słuchaczy z charakterystyką produkcji medialnych powstających w ramach projektu oraz z jego misją. Po przemówieniu nastąpiła prezentacja filmowej interpretacji Trenów Jana Kochanowskiego zrealizowanej w ramach Akademii.

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

W czasie spotkania przewidziano również projekcje filmów prezentujących Katolicki Uniwersytet Lubelski i jego ofertę dydaktyczną.

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

Po spotkaniu przewidziany został panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy spotkania mogli przedstawić zaproszonym gościom pytania.

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

 

czytaj też:

Minister Edukacji i Nauki oraz Rektor KUL odwiedzili szkołę przy parafii św. Genowefy w Paryżu >>>

KUL wznawia studia dla rodaków we Francji! Sondaż >>>

Rektor PMK we Francji odznaczony Medalem Stulecia KUL >>>

Minister Czarnek w Paryżu: „To jest niebywała rzecz, gratuluję rodzicom” >>>

Czarnek: Środki na utrzymanie Biblioteki Polskiej w Paryżu zostaną zwiększone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-13 23:15:14