szukaj
Wyszukaj w serwisie


Nagroda “Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski

AH / 07.04.2021
Kamyq z Pixabay
Kamyq z Pixabay

“Instytut Pamięci Narodowej organizuje kolejną edycję nagrody <Świadek Historii>, która ma na celu uhonorowanie osób i organizacji spoza Polski szczególnie zasłużonych dla pielęgnowania polskiej pamięci historycznej, dbałości o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego” – poinformował Andrzej Szydło, radca, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu.


Laureatem Nagrody może zostać nie tylko Polak, ale także osoba niemająca polskiego pochodzenia. Istnieje również możliwość wnioskowania o uhonorowanie pośmiertne.

Jak przewiduje ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, ramy czasowe, których dotyczy działalność kandydatów, muszą mieścić się w przedziale od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r., czyli muszą obejmować najnowszą historię Polski.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

  • dane kandydata
  • opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody
  • dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających opisane osiągnięcia.

Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (oczywiście przepis ten dotyczy tylko kandydatów żyjących).

Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej; należy je nadsyłać do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej

Biuro Edukacji Narodowej

ul. Janusza Kurtyki 1

02-676 Warszawa

z dopiskiem „Nagroda Świadek Historii”.

Szczegółowe informacje o programie jak również załączniki do wypełnienia dla uczestników dostępne są na stronie IPN >>>.

czytaj też:

Stwórz krótki film poświęcony historii Polski i wygraj nagrody (rejestracja uczestników do 30 kwietnia br.!) >>>

Uczeń polskiego liceum w Paryżu uhonorowany nagrodą “Świadek Historii” >>> 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-17 23:15:13