szukaj
Wyszukaj w serwisie

Komendant warszawskiej policji z wizytą w Paryżu

/ 09.12.2019
http://www.policja.waw.pl/
http://www.policja.waw.pl/

W dniach 2-4 grudnia 2019 roku odbyła się wizyta w Paryżu, w której udział wzięli: Komendant Stołeczny Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Z-ca Naczelnika Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji, podinsp. Mikołaj Linda – poinformowała Komenda Stołeczna Policji.


Wspomniana wizyta została zorganizowana przez Gabinet Komendanta Stołecznego Policji oraz Oficera Łącznikowego Policji Francuskiej w Polsce – insp. Oliviera Ordasa. Opiekę nad polską delegacją sprawował oficer łącznikowy polskiej Policji akredytowany we Francji – podinsp. Piotr Szczepański.

http://www.policja.waw.pl/

Podczas wizyty w Paryżu Komendant Stołeczny Policji przekazał na ręce Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MSW Francji – gen. Stephane Ottavi symbol Angelus Custos Iuris „Tym co chronią sobą i opieką swoją” – rzeźbę wykonaną przez wybitnego polskiego artystę Maksymiliana Biskupskiego. Symbol, ufundowany w podzięce za wysiłki na rzecz krzewienia idei pokoju oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy Policją polską i francuską, a także w hołdzie za ofiarność funkcjonariusza Żandarmerii Francuskiej – płk. Arnaud Bertranda, który poświęcił własne życie w celu uratowania cywilnego zakładnika grupy terrorystycznej, został wręczony w Dyrekcji Współpracy Międzynarodowej MSW Francji.

W ramach spotkania z Prefektem Policji miasta Paryża – panem Didier Lallement poruszono kwestie związane z obecną sytuacją w Paryżu, w tym zagrożeń terrorystycznych, protestów „żółtych kamizelek” we Francji oraz sytuacji kadrowej paryskiej Policji.

http://www.policja.waw.pl/

Celem spotkań w poszczególnych dyrekcjach Prefektury Policji była wymiana doświadczeń w zakresie współdziałania służb w sytuacjach naruszenia porządku publicznego, zagrożenia przestępczością pospolitą w związku z napływem obcokrajowców, przeciwdziałania terroryzmowi. W ramach wizyty delegacji z Warszawy zaprezentowano także stanowisko kierowania, wykorzystanie monitoringu miejskiego w codziennej służbie, a także omówiono współpracę policji ze społecznością lokalną.

Delegacja polska opuściła Paryż w przeddzień demonstracji, która sparaliżowała miasto.