szukaj
Wyszukaj w serwisie

Jak pomagać dzieciom, by w przyszłości założyły szczęśliwe rodziny?

Artur Hanula / 05.09.2022
fot. archiwum dr. Bożeny Bassa
fot. archiwum dr. Bożeny Bassa

Szczęśliwa rodzina stanowi najbardziej korzystne miejsce dla dzielenia się miłością, dla tworzenia klimatu bezpieczeństwa, dla wychowania dzieci, dla wspólnego dorastania do pełni człowieczeństwa – powiedziała portalowi polskifr.fr dr Bożena Bassa, specjalista w zakresie nauk o rodzinie, współorganizatorka Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbędzie się w dniach 10-11 września w trybie hybrydowym w niemieckim Carlsbergu. Polskifr.fr jest patronem medialnym wydarzenia.


Wrześniowy Kongres Rodzin Polonijnych poświęcony będzie tematowi wychowania dzieci i młodzieży. Będzie to piąte tego typu spotkanie. Pierwsze odbyło się w 2019 roku w La Ferté-sous-Jouarre pod Paryżem. Uczestniczyło w nim ok. 170 osób. W czasie pandemii spotkania kongresowe odbywały się online. Ostatnie, w listopadzie ubiegłego roku zatytułowane „Rodzina polonijna wobec sytuacji pandemii”, wskazało na potrzebę podjęcia tematu wychowania, gdyż zarówno dzieci, młodzież, jak i rodzice potrzebują wsparcia w tym zakresie. Dlatego aktualny Kongres jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie zgłaszane przez środowiska polonijne.

Jak podkreśliła Bożena Bassa, atutem tegorocznego Kongresu jest to, że odbywa się hybrydowo: online i stacjonarnie w Carlsbergu w Niemczech. Carlsberg, będący kolebką Rodzin Domowego Kościoła, jest miejscem bliskim wielu Polakom, którzy odbywali swoją formację w Ruchu Oazowym.  „Zaprosiłam na Kongres znajomych z Belgii. Odpowiedzieli, że z radością przyjadą, bo właśnie tam, w Carlsbergu, przed laty się poznali” – powiedziała nasza rozmówczyni.

Na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w Kongresie, który rozpocznie się za kilka dni, dr Bassa odpowiedziała: „Jest to okazja do spotkania się rodzin, które rozproszone są w różnych miejscach świata. Kongres posiada wymiar edukacyjny. Prelegenci podejmą zagadnienia i problemy związane z wychowaniem dzieci i młodzieży , a  także wskażą sposoby ich rozwiązywania. Ważnym elementem będą świadectwa małżonków żyjących na emigracji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami. Udział w Kongresie jest umocnieniem, także duchowym. Pokazuje jak wielu jest tych, którym leży na sercu dobro rodziny. Udział w Kongresie może być także inspiracją do podejmowania działań pomocowych w swoich środowiskach”.

Rozmówczyni portalu polskifr.fr opowiedziała też, jakie tematy będą podejmowane podczas tegorocznego wydarzenia: „Na Kongresie skupimy się na wybranych, aktualnych zagadnieniach.  Będziemy mówić o wychowaniu religijnym w rodzinie, wychowaniu do dojrzałości, do odpowiedzialnej miłości. Podjęte zostaną zagadnienia związane z  poszukiwaniem i odkrywaniem wartości, czasem dorastania, dojrzewania ludzkiej płciowości, a także stawiania granic w wychowaniu. Treści będą przedstawiane w formie wykładów i warsztatów. Zaprezentowane zostaną także konkretne projekty edukacyjne, realizowane wśród dzieci i młodzieży polonijnej”.

Na pytanie jak współcześnie budować szczęśliwe rodziny dr Bassa odpowiedziała: „Wszyscy ludzie, którzy zakładają rodziny, pragną aby były one szczęśliwe. Rodzina stanowi najbardziej sprzyjające miejsce na ziemi dla dzielenia się miłością, dla tworzenia klimatu bezpieczeństwa, dla wychowania dzieci, wspólnego dorastania do pełni człowieczeństwa. Jest to jedyne miejsce, które stwarza właściwą przestrzeń umożliwiającą pełny uszczęśliwiający rozwój”.

Rozmówczyni wskazała, że podstawę szczęśliwego małżeństwa i rodziny stanowi miłość. Jednak w sytuacji „po grzechu” nie jest ona postawą spontaniczną, ale wymagającym zadaniem. „Szczęście rodzinne musi być budowane dzień po dniu w codzienności. Wymaga nawrócenia, czujności dyscypliny i otwartości na pomoc łaski. Wymaga odróżnienia miłości od tego, co nią jest, co jest egoizmem. To jest proces, droga. Wzrastanie w miłości wymaga pokory, cierpliwości oraz wzajemnego wspierania się w dobru, a także wzajemnego upominania, kiedy bliska osoba błądzi. Jest stawianiem wymagań sobie i drugiej osobie, po to, aby miłość stawała się coraz dojrzalsza”.

fot. archiwum dr Bożeny Bassa

Bożena Bassa przypomniała słowa Jana Pawła II z  adhortacji „Familiaris consortio”, że jedność rodzinna może być budowana i zachowana jedynie w duchu ofiary. „Szczęśliwe rodziny budowane są właśnie na takiej bezinteresownej miłości. Szczególną  pomoc w praktykowaniu takiej miłości stanowi sakrament małżeństwa. Jest on ogromnym źródłem łaski do wykorzystania przez rodzinę. Czerpiąc z daru sakramentalnej obecności Chrystusa rodzina może przemieniać i pokonywać wszystko, co nie jest miłością, odkrywać w sobie pokłady wielkoduszności, wzajemnego przebaczenia i w ten sposób budować szczęście rodzinne. Ważne, żeby rodzina była świadoma tej mocy i potrafiła z niej korzystać”.

Rozmówczyni zwróciła także uwagę na znaczenie pojednania w budowania jedności w rodzinach. „Zagrożeniem dla jedności rodzinnej są konflikty  i napięcia, które bagatelizowane i nierozwiązywane stają się przyczyną cierpienia i mogą prowadzić do rozpadu rodziny. Natomiast miłość w rodzinie ma zdolność leczenia ran, szczególnie w połączeniu z Bożą mocą w łasce sakramentu pojednania. Przez przebaczenie członkowie rodzin otrzymują siłę do budowania więzi rodzinnych ciągle na nowo. Rodzina jest środowiskiem miłości i to miłość pozwala budować szczęśliwą rodzinę, ale miłości trzeba się uczyć i ją realizować dzień po dniu w codzienności”.

Bożena Bassa posiada doświadczenie w pracy z rodzinami. Powiedziała: „Najbliższa jest mi praca edukacyjna i formacyjna na rzecz rodzin. Bardzo się cieszę, że także w środowiskach polonijnych podejmowana jest pogłębiona praca duszpasterska na rzecz rodzin. Powstała Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. emigracji Polskiej, która obecnie podejmuje szereg inicjatyw prorodzinnych – między innymi  organizowanie poradni rodzinnych. Towarzyszę rodzinom w zdobywaniu wiedzy na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, a także małżonkom, którzy doświadczają problemów z poczęciem dziecka. W trakcie ostatnich wakacji spotkałam rodzinę, którą poznałam dziewięć lat temu. Towarzyszyłam im, gdy byli w bardzo trudnej sytuacji dotyczącej możliwości poczęcia dziecka. Stracili czwórkę dzieci. Dzięki pomocy naprotechnologii obecnie są szczęśliwymi rodzicami czwórki dzieci. Dziękuję Bogu Życia i Miłości, że uczynił mnie godną posługiwania takim rodzinom”.

Nasza rozmówczyni zaprosiła do udziału we wrześniowym Kongresie Rodzin zachęcając do skorzystania z wystąpień kongresowych, które mamy nadzieję będą inspirowały do podejmowania owocnych wysiłków wychowawczych wobec dzieci i młodzieży.

Dr Bożena Bassa włączyła się w organizację Kongresu Rodzin Polonijnych. Reprezentuje trzy środowiska, które są zaangażowane w to wydarzenie: Polonijną Radę Rodziny, Fundację Pomoc Rodzinie i Instytut Studiów nad Rodziną im. Abpa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach. Jest nauczycielem akademickim. Podstawowy obszar jej zainteresowań stanowi odpowiedzialne rodzicielstwo i wychowanie zdrowotne. Służbą rodzinie zajmuje się też od strony praktycznej. Angażuje się w formację rodzin. Jest moderatorką Ogniska Rodzin. Pracuje także z narzeczonymi w przygotowaniu ich do sakramentu małżeństwa. Szczególnym terenem jej działań jest też wspieranie małżonków, którzy doświadczają problemów z płodnością. Jest instruktorem modelu Creighton, który współpracuje z naprotechnologią.

Szczegóły dotyczące V Kongresu Rodzin Polonijnych, w tym zapisy i program, można znaleźć na stronie: https://opoka.news/kongres-rodzin-polonijnych-10-11-wrzesnia-2022

Organizatorami V Kongresu Rodzin Polonijnych są Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Fundacja Pomoc Rodzinie.

Polskifr.fr jest patronem medialnym wydarzenia.

 

czytaj też:

Monika Horoch: Kongresy Rodzin Polonijnych to ogromne wsparcie dla rodziców >>>

Rodziny polonijne a przepaść międzypokoleniowa w wychowaniu młodych >>>

Pedagog seksualności: Chcesz dobrze wychować dzieci? Kochaj małżonka >>>


2024-03-01 00:15:11