szukaj
Wyszukaj w serwisie

Dziękujemy nauczycielom i wspieramy misjonarzy

ks. Tomasz Sokół / AH / 19.10.2022
fot. Ks. Tomasz Sokół / polskifr.fr
fot. Ks. Tomasz Sokół / polskifr.fr

W sobotę 15 października w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu, mieszczącej się przy parafii św. Genowefy, obchodzona była podwójna uroczystość: Dzień Nauczyciela oraz spotkanie z misjonarzem ks. Piotrem Boracą, w związku z rozpoczętym we Francji 16 października Tygodniem Modlitw za Misjonarzy i Misjonarki. W Polsce Tydzień Misyjny rozpocznie się Niedzielą Misyjną 23 października.


Na początku wspólnego świętowania dzieci klas pierwszych, które w tym roku szkolnym po raz pierwszy rozpoczęły naukę w tej polonijnej szkole, dziękowały wszystkim nauczycielom za ich trudną i odpowiedzialną pracę wychowawczą oraz edukacyjną. Pierwszoklasiści pod opieką swojego wychowawcy – pani Zofii Mirek – przygotowali krótki występ słowno-muzyczny, który bardzo spodobał się rodzicom, nauczycielom oraz przybyłym gościom.

Pierwszaki z przejęciem składały swoje pierwsze ślubowanie, któremu towarzyszyła obecność rodziców. Następnie dzieci otrzymały małe upominki, zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich pierwszych klas, które rozpoczęły swoją edukację w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu przy parafii św. Genowefy.

Słowo zachęty do nauki i codziennej pracy skierował do zgromadzonych dzieci proboszcz parafii św. Genowefy w Paryżu XVI ks. prał. Józef Musiał. Dziękował także rodzicom za ich szczególne zaangażowanie i organizację tegorocznego Dnia Nauczyciela.

Do wszystkich uczniów w imieniu rady rodziców oraz Stowarzyszenia APE Genowefa, przemówiła przewodnicząca tegoż grona p. Monika Żmuda, która życzyła wszystkim wszelkich sukcesów i najlepszych ocen w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym. Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców dzieci z pierwszych klas.

W drugiej części tej szkolnej uroczystości w kościele parafialnym św. Genowefy odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z wieloletnim misjonarzem, pracującym niegdyś w Republice Środkowoafrykańskiej, ks. Piotrem Boracą, obecnie proboszczem polskiej parafii w Paryżu XIX na Belleville.

Ks. Piotr opowiadał o bardzo trudnej sytuacji misyjnych szkół i dzieci, które uczą się w tamtejszych placówkach. Często stoją tam jedynie skromne namioty lub po prostu zwykłe szałasy, brak jest odpowiednich książek, zeszytów i innych przyborów np. do prowadzenia lekcji i wspólnej nauki. Misjonarz zobrazował swoje wieloletnie doświadczenia pokazem multimedialnym oraz zdjęciami i nagraniem z RCA.

Na zakończenie tego misyjnego spotkania z dziećmi w polskim kościele św. Genowefy w Paryżu XVI ks. prał Musiał podziękował ks. Piotrowi, który za jego świadectwo wiary i głębokie oddanie się owej misyjnej służbie, której tak wiele poświęcił zdrowia i duchowych sił.

 

Galeria zdjęć: ks. Tomasz Sokół / polskifr.fr

 

czytaj też:

Z Serca Afryki do Paryża, czyli zmiany na Belleville >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-11 23:15:11