szukaj
Wyszukaj w serwisie


30 lat minęło… Jubileusz Szkoły Polskiej im. św. Genowefy

TS/AH / 04.06.2024
fot. ks. Tomasz Sokół / Polskifr.fr
fot. ks. Tomasz Sokół / Polskifr.fr

Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w Paryżu 1 i 2 czerwca br. świętowała 30 lat prowadzenia nauki w języku polskim. Podczas uroczystości w Ambasadzie RP w sobotę 1 czerwca Szkoła otrzymała sztandar z rąk konsula RP Andrzej Szydło. W niedzielę 2 czerwca poświęcił go proboszcz polskiej wspólnoty na Exelmans w Paryżu ks. prałat Józef Musiał.


W trakcie sobotnich uroczystości w Ambasadzie RP z ust dyrektor Szkoły Moniki Korchel i prezes Stowarzyszenia Rodziców APE Genowefa Moniki Kabzińskiej-Zmuda popłynęły słowa wdzięczności m.in. pod adresem Ambasadora RP Jana Emeryka Rościszewskiego, Konsula RP Andrzeja Szydło, byłych i obecnych pracowników Szkoły, w tym Sióstr Nazaretanek nauczających religii młodsze roczniki, rodziców, dzieci i absolwentów, oraz pod adresem wszystkich, którzy kiedykolwiek i w jakimkolwiek stopniu wpisali się w historię placówki.

W ramach uroczystości odbyło się przedstawienie w wykonaniu uczniów na cześć patronki św. Genowefy. Wstęp był symboliczny – św. Genowefa przyjęła dary ofiarowane przez najmłodszych, symbolizujące wszystkich, którzy dotąd obrali sobie ją za patronkę. Licealiści przybliżyli uczestnikom historię świętej, a uczennice z siódmych klas zademonstrowały, jaka byłaby św. Genowefa, gdyby żyła w Paryżu XXI w. Program artystyczny został przygotowany przez Monikę Osubniak i Annę Czaję.

Następnie miał miejsce poczęstunek, w tym degustacja tortu podarowanego przez Justynę Annę Łach. Istniała również możliwość wpisania się do szkolnych zeszytów wspomnień, na pamiątkę jubileuszowego spotkania. Przygotowano też okolicznościowe cegiełki jako finansowe wsparcie w organizacji uroczystości.

W niedzielę 2 czerwca podczas uroczystej Mszy św. ks. prałat Józef Musiał uroczyście poświęcił sztandar szkoły. Po Mszy odbył się poczęstunek.

30 lat historii

Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w Paryżu oficjalnie istnieje od 2019 r., ale jej historia zaczęła się dużo wcześniej.

Początkowo Szkoła zaistniała przy polskim kościele św. Genowefy na Exelmans, którego proboszczem był wtedy ks. Zdzisław Karoń, jako tak zwana szkółka niedzielna, w której odbywała się katecheza prowadzona przez s. Miriam.

Zaraz potem rozpoczęto nauczanie języka polskiego, które prowadziła Krystyna Orlowicz-Sadowska. W roku szkolnym 1993/1994 Szkoła została zarejestrowana w Warszawie i dzięki staraniom Krystyny Orlowicz-Sadowskiej stała się pierwszą oficjalną filią Szkoły Polskiej. Od tego momentu Szkoła zaczęła się bardzo szybko rozwijać. Zajęcia odbywały się w środy, a po kilku latach, gdy ciągle przybywało chętnych do nauki, również i w soboty.

Pierwszą przewodniczącą komitetu rodzicielskiego została Grażyna Raniszewski. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozwijająca się placówka stała się częścią ówczesnego Zespołu Szkół dla dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą, którego dyrektorem była prof. Iwona Pugacewicz, a następnie Teresa Mikitiuk-Pawełek.

W 2004 roku przy Szkole powstało Stowarzyszenie Pol École, a jego prezesem została Dorota Czarnowska-Sobolewski, przez wiele lat całym sercem oddana placówce.

Na kartach historii zapisało się też liczne grono rodziców. Przez wiele lat reprezentowała ich Urszula Kołodziej – przewodnicząca komitetu rodzicielskiego, a w późniejszych latach Renata Kosiorowska i Beata Gwiazda.

W 2010 r. został utworzony Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, tzw. ORPEG. Nazwa szkoły została zmieniona na szkolny Punkt Konsultacyjny, a kierownictwo placówki objął Konrad Leszczyński. Wtedy też placówka została oficjalnie nazwana oddziałem SPK im. Adama Mickiewicza w Paryżu.

Działalność Szkoły wspiera materialnie założone w 2017 r. przez Monikę Kabzińską-Zmudę Stowarzyszenie Rodziców APE Genowefa, z inicjatywy którego organizowane są liczne imprezy okolicznościowe takie jak: kiermasze, zabawy karnawałowe, wycieczki, pikniki, a także różnego rodzaju uroczystości.

Od 1 września 2019 r. placówka działa jako odrębna i autonomiczna Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu, a jej dyrektorem została dr Monika Korchel. To, że Szkoła stała się odrębną placówką, zawdzięcza usilnym staraniom rodziców, a przede wszystkim wieloletniej przewodniczącej Rady Rodziców Moniki Kabzińskiej-Zmudy.

Szkoła Polska im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w Paryżu pielęgnuje polskie tradycje związane ze świętami i uroczystościami. Uczniowie bardzo chętnie angażują się w akademie i przedstawienia szkolne o charakterze patriotycznym czy religijnym, biorą udział w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

Bardzo dobrze układa się współpraca z instytucjami wspomagającymi działalność Szkoły takimi jak Ambasada i konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu, Biblioteka Polska czy instytut Polski w Paryżu. Otwarte są one na spotkania z młodzieżą i zachęcają do poznawania kultury i historii Polski.

Istotnym momentem w życiu całej społeczności szkolnej było oficjalne nadanie Szkole imienia św. Genowefy w lipcu 2023 r. Kolejnym krokiem stało się ufundowanie przez Konsulat i Stowarzyszenie APE Genowefa sztandaru Szkoły Polskiej im. św. Genowefy przy Ambasadzie RP w Paryżu.

Zdjęcia z Ambasady: ks. Tomasz Sokół / Polskifr.fr

Zdjęcia z kościoła św. Genowefy: Parafia św. Genowefy w Paryżu na Exelmans / Facebook

 

czytaj też:

Szkoła Polska w Paryżu ma swoją patronkę >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-06-18 23:15:13