szukaj
Wyszukaj w serwisie

179. pielgrzymka do Montmorency | 179e pèlerinage à Montmorency

S. Lidia / AH / 29.05.2023
fot. s. Lidia Bariel, serafin.over-blog.fr
fot. s. Lidia Bariel, serafin.over-blog.fr

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 28 maja br., odbyła się 179. pielgrzymka Polaków do Montmorency. Proboszcz ks. Émeric Dupont wraz z rektorem PMK we Francji ks. Bogusławem Brzysiem i rektorem Pallotynów w Montmorency ks. Eugeniuszem Malachwiejczykiem odprawili Mszę św. w Kolegiacie św. Marcina o godz. 11:15.

*

Le dimanche de Pentecôte, 28 mai 2023, a eu lieu le 179e pèlerinage des Polonais à Montmorency. Dans la Collégiale, à 11h15, une sainte messe a été célébrée par le Père curé Emeric Dupont avec le P. Bogusław Brzys et le P. Eugeniusz Malachwiejczyk, recteur des Pallotines à Montmorency.


Liturgia Słowa była sprawowana po polsku i francusku, a homilię wygłosił rektor PMK. Pieśni w trakcie Mszy wykonał chór Piast. Obecni byli przedstawiciele merostwa w Montmorency z merem miasta Maximem Thory na czele. Przybyli także przedstawiciele polskiej ambasady z ambasadorem Janem Emerykiem Rościszewskim, a także wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska i zastępca szefa Kancelarii Sejmu Christian Młynarek i inni przedstawiciele z Polski. Obecne były też Barbara Kłosowicz i Viridianna Rey, reprezentujące Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji. Matka Boża Częstochowska w obrazie za głównym ołtarzem, patronująca Polakom na emigracji, została odświętnie przybrana przez Siostry Serafitki pracujące w Montmorency od 57 lat przy chorych po domach.

Po Mszy świętej w Kolegiacie dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu Les Champeaux, gdzie wygłosili swoje przemówienia: prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego Pierre Zaleski, ambasador Jan Emeryk Rościszewski, mer Maxime Thory oraz wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, która z Christianem Młynarkiem wręczyła medal merowi Montmorency. Odegrano i odśpiewano hymny narodowe, a następnie udano się na groby zasłużonych Polaków z wiązankami kwiatów. Kolejnym etapem uroczystości było spotkanie u Księży Pallotynów przy wspólnym stole.

Uczestnicy pielgrzymki prosili Ducha Świętego, aby zstąpił i odnowił oblicze ziemi polskiej i francuskiej. Głównymi organizatorami pielgrzymki byli: Towarzystwo Historyczno-Literackie przy współudziale Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Kolegiaty św. Marcina w Montmorency, Centrum Dialogu Księży Pallotynów oraz Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji.

Montmorency było i jest miejscem wyjątkowym dla Polonii francuskiej. Miejscowy cmentarz jest nazywany panteonem polskiej emigracji. Zachowało się około 270 grobów Polaków. To tu, przynajmniej czasowo, zostali pochowani m.in. Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Julian Ursyn Niemcewicz, Bronisław Piłsudski, Olga Boznańska, Tadeusz Makowski, Klaudyna Potocka, Maria Kasterska, Tadeusz Błociszewski, Roman Palester.

*

La Liturgie de la Parole était en deux langues et l’homélie a été prononcée par le P. Recteur de la PMK. Les chants ont été interprétés par une chorale polonaise de Paris. Étaient présents des représentants du bureau du maire de Montmorency avec Monsieur le Maire Maxime Thory et des représentants de l’Ambassade de Pologne avec l’Ambassadeur Jan Emeryk Rościszewski et d’autres représentants de la Pologne, Madame Malgorzata Gosiewska – vice-présidente de la diète de la République de Pologne et Monsieur Chrystian Mlynarek – directeur adjoint du bureau de la diète de la République de Pologne. Notre-Dame de Częstochowa, dans le tableau derrière le maître-autel, patronne des Polonais en exil, a été décorée par les Sœurs Séraphiques qui travaillent à Montmorency depuis 57 ans, auprès des malades à domicile.

Les principaux organisateurs du pèlerinage étaient la Société historique et littéraire avec la participation de la Mission catholique polonaise en France, la Collégiale Saint-Pierre. Martin à Montmorency, le Centre de dialogue des pères pallotins et la Société pour la préservation des monuments et tombes historiques polonais en France, avec Madame Viridiana Rey et Barbara Klosowicz.

Après la Sainte Messe à la Collégiale, tout le monde s’est rendu au cimetière des Champeaux, certains à pied, d’autres en voiture. Monsieur Zaleski, Monsieur l’ambassadeur Rosciszewski, Monsieur le maire Thory et vice-présidente de la diète de la République de Pologne Madame Malgorzata Gosiewska, ont prononcé leurs discours au cimetière. Des hymnes nationaux ont été joués et chantés, puis les gens se sont rendus sur les tombes de Polonais distingués avec des bouquets de fleurs et des prières. L’étape suivante du pèlerinage était une rencontre chez les Pères Pallotins, autour d’une table commune, où chacun cherchait de l’ombre, car le soleil était bon et chaud.

Nous avons prié, demandant au Saint-Esprit de descendre et de renouveler la face de la terre, la terre polonaise et française, où reposent nos grands compatriotes et où nous vivons.

Tekst na podstawie / source : serafin.over-blog.fr

Zdjęcia: serafin.over-blog.fr

 

czytaj też / lire aussi :

Odbyła się 178. Pielgrzymka Polaków do Montmorency >>>

Polacy odnawiają groby na cmentarzu w Montmorency >>>