szukaj
Wyszukaj w serwisie


Minizjazd Polonii i bierzmowanie w Osny

AH / 08.07.2021W pierwszą niedzielę lipca w Osny (Île-de-France, Val-d’Oise) odbyło się spotkanie Polonii, które ze względu na trwającą pandemię było tylko namiastką Zjazdów, które to wydarzenia tworzą bogatą, wieloletnią tradycję. W ramach  tej uroczystości odbyło się również bierzmowanie, którego udzielił nowy superior pallotynów ks. Krzysztof Hermanowicz SAC. Zapraszamy na relację z wydarzenia proboszcza ks. Stanisława Skuzy SAC i s. Bernadetty, pallotynki.


Pierwsza niedziela lipca w Osny – relacjonuje ks. Stanisław Skuza SAC:

Obecny 2021 rok okazał się również dość trudny jeśli chodzi o organizację tegorocznego Zjazdu Polonii, który co roku miał miejsce w Osny. Sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła nam tego rodzaju spotkanie w szerszym gronie naszych polskich rodaków. Msza Święta odbyła się w miejscowej sali gimnastycznej, która to została świetnie przygotowana i pięknie udekorowana. Podczas tejże uroczystości młodzież otrzymała sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Ci młodzi ludzie zostali przygotowani do tego liturgicznego wydarzenia przez siostrę Bernadettę i przez panie katechetki. Delegację do udzielenia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej – od ks. bpa Stanislasa Lalanne, ordynariusza diecezji Pontoise – otrzymał ks. Krzysztof Hermanowicz SAC, nowy przełożony regionalny księży pallotynów we Francji.

Na początku Eucharystii ks. Stanisław Skuza SAC, proboszcz parafii w Osny, zachęcał do szczególnej modlitwy, najpierw za młodzież przyjmującą sakrament bierzmowania, dalej za Polonię, która co roku modliła się w Osny, gdy pandemia nie przeszkadzała jej w organizacji tych Zjazdów. Proboszcz ks. Stanisław zachęcał także do modlitwy za księży pallotynów we Francji, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 75-lecia powstania Regi Miłosierdzia Bożego. Modlono się w intencjach wszystkich obecnych na tej Eucharystii, zarówno tych, co w każdą niedzielę są tu obecni, jak i za przybyłych na Mszę św. gości.

O przebiegu całej tegorocznej uroczystości mówi siostra Bernadetta, pallotynka:

Liturgia Mszy św. rozpoczęła się procesją, podczas której wszyscy prosiliśmy „Przyjdź Duchu Święty ja pragnę… przyjdź w swojej mocy i sile, miłością napełnij mnie…”. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów ze wspólnoty w Osny, przewodniczył ks. Krzysztof Hermanowicz SAC, przełożony Regi księży pallotynów we Francji. Jako delegat ks. bpa Stanislasa Lalanne, z diecezji Pontoise, udzielił on sakramentu bierzmowania młodzieży, która przyjęła następujące imiona: Klara, Łucja, Weronika, Martyna, Weronika, Izydor oraz Józef. Dlaczego Izydor? Gdyż św. Izydor z Sewilli, żyjący w VII w. jest patronem internautów. To dziedzina, którą interesuje się Wiktor i z nią łączy swoją zawodową przyszłość. W roku św. Józefa wyboru trafnie dokonał Nicolas. Liczba młodzieży odpowiadała ilości darów Ducha św. Podczas duchowego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, każdy wylosował jeden z darów.

Przygotowanie pod opieką s. Bernadetty, pallotynki, mimo różnych przeszkód, jakie miały miejsce z powodu pandemii, było bardzo odpowiedzialnie podjęte przez młodzież, która systematycznie uczestniczyła w katechezach oraz w dwóch sesjach formacyjnych. Pokój i radość na twarzach młodych ludzi po otrzymaniu sakramentu, były zauważalnym znakiem, że zostali napełnieni tymże Duchem Świętym. Każdy bierzmowany otrzymał krzyżyk oraz modlitwę do Ducha Świętego, jaką Ojciec św. Jan Paweł II otrzymał od swojego Ojca oraz mały pallotyński obraz Maryi Królowej Apostołów w Wieczerniku. Młodzi otrzymali zachętę: „W różnych chwilach życia proś Ducha Świętego, aby Cię prowadził i pomógł wybierać to, co uczyni Twoje życie dobrym i co nada mu głęboki sens”. Zaangażowanie ks. Stanisława Skuzy, rektora misji w Osny i rodziców w przygotowaniach do sakramentu Bierzmowania oraz zespołu animującego tę liturgię zasługuje na uznanie. Wszystkich ożywiał duch wiary, współpracy i troski, aby młodzież otwarła się na Ducha Świętego, przyjęła Go całym sercem i odważnie świadczyła o przynależności do Chrystusa.

Po Mszy Świętej wiele rodzin spotkało się pod namiotami przy grillu goszcząc się tym, co sami zrobili i przynieśli.

zdjęcia dzięki uprzejmości ks. Stanisława Skuzy SAC i p. Janusza Halczewskiego, ich autora

czytaj też:

75-lecie zjazdów w Osny >>> 

Nowy superior pallotynów w Paryżu: spojrzenie, które zwraca godność człowieka >>> 

Nowy superior pallotynów w Paryżu do czytelników polskiFR.fr >>> 

Pierwsza Komunia św. w parafii Miłosierdzia Bożego w Paryżu XVII >>> 

Bierzmowanie na „Concorde” w Paryżu >>> 

Pierwsza Komunia św. w Strasburgu >>> 

Umocnieni Duchem Świętym – bierzmowanie w Strasburgu >>> 

Pierwsza Komunia św. w Paryżu XVI >>> 

Umocnij nas do mężnego wyznawania wiary – bierzmowanie w Paryżu XVI >>> 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-19 23:15:14