szukaj
Wyszukaj w serwisie

Delegacje z Metzu i Saint Nicolas en Forêt wspominają pierwszą sesję formacyjną PMK w Lyonie

Katarzyna Julien / AH / 11.03.2023
fot. PMK w Metzu
fot. PMK w Metzu

Na początku marca br. świeckie delegacje Polskiej Misji Katolickiej z Metzu i Saint Nicolas en Forêt w Lotaryngii uczestniczyły w pierwszym synodalnym sympozjum polonijnym w Lyonie, które odbyło się w dniach 27 lutego – 3 marca.


Jak wspominają to niecodzienne wydarzenie?

*

Wraz z delegatami z innych wspólnot we Francji zastanawialiśmy się nad sposobem budowania Mistycznego Ciała Chrystusa, oczywiście na naszym poziomie.

Refleksja nad dzieleniem się z innymi tym, co jest nam najdroższe, była poprzedzona wezwaniem Ducha Świętego i modlitwą.

W jaki sposób mamy tutaj, we Francji, wychodzić do innych, przyjmować przybyszów i kontynuować budowanie Kościoła z tymi, którzy są już członkami naszych wspólnot? W jaki sposób dzielić się bogactwem naszej wiary i polską kulturą, a kiedy ubogacać nasze praktyki czerpiąc z doświadczeń Kościoła francuskiego? Co zrobić by nasze dzieci i młodzież dostrzegły olbrzymią miłość Jezusa i chciały tworzyć z Nim trwałą, bliską więź, a rodzice by zaczęli zdawać sobie sprawę z wielkiego skarbu, jakim jest Eucharystia?

Wiele pytań nurtuje nasze wspólnoty. Szukaliśmy odpowiedzi i możliwych rozwiązań pod kierownictwem o. Raphaëla de Bouillé i rektora PMK ks. Bogusława Brzysia, którzy służyli nam pomocą, wskazując na kerygmat ewangelizacji, do którego powołuje każdego z nas Jezus w swoim testamencie, prosząc nas: idąc, nauczając i chrzcząc, czyńcie uczniami…

Pragniemy podzielić się owocami sympozjum z naszymi współbraćmi i pasterzami i powierzyć to wszystko Duchowi Świętemu. Pragniemy być narzędziem Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca…

fot. PMK w Metzu

***

W drodze powrotnej z Lyonu delegacja z Metzu i Saint Nicolas en Forêt odwiedziła Ars, by prosić św. Jana Marię Vianneya o wytrwałość i pokorę, powierzając też jego wstawiennictwu pasterza, ks. Wiesława, i wszystkich parafian.

fot. PMK w Metzu

*

W dniach 27 lutego – 3 marca w Lyonie pod hasłem „Czyńcie uczniami!” (Mt 28,19) odbyła się pierwsza w historii Polskiej Misji Katolickiej we Francji sesja formacyjna kapłanów i osób świeckich. Wzięło w niej udział 29 księży i 48 delegatów świeckich reprezentujących 13 polskich wspólnot z różnych rejonów Francji. Uczestnicy poruszyli zagadnienia dotyczące różnych aspektów duszpasterstwa emigracyjnego, ukierunkowane na docieranie z przekazem Ewangelii we współczesności.

Więcej >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-13 23:15:11