szukaj
Wyszukaj w serwisie

Zakończyła się pierwsza w historii PMK sesja formacyjna kapłanów i świeckich

AH / 04.03.2023
fot. ks. Marcin Mazur
fot. ks. Marcin Mazur

W dniach 27 lutego – 3 marca w Lyonie pod hasłem „Czyńcie uczniami!” (Mt 28,19) odbyła się pierwsza w historii Polskiej Misji Katolickiej we Francji sesja formacyjna kapłanów i osób świeckich. Wzięło w niej udział 29 księży i 48 delegatów świeckich reprezentujących 13 polskich wspólnot z różnych rejonów Francji. Uczestnicy poruszyli zagadnienia dotyczące różnych aspektów duszpasterstwa emigracyjnego, ukierunkowane na docieranie z przekazem Ewangelii we współczesności.


Centralnym wydarzeniem każdego dnia sesji była Eucharystia. Uczestnicy każdy dzień rozpoczynali i kończyli modlitwą. Najważniejsze punkty pięciodniowego programu poza Mszą św. to spotkania warsztatowe, panele, praca w grupach, czas świadectw, spotkania braterskie, wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.

fot. ks. Marcin Mazur

Zajęcia warsztatowe poprowadzili Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Bogusław Brzyś oraz francuski dominikanin o. Raphaël de Bouillé, który jest konsultantem do spraw duszpasterstwa. Wśród tematów poruszanych w ramach warsztatów były kwestie takie jak: pastoralne aspekty imperatywu „czyńcie uczniami”, duszpasterstwo świadome celu, intencyjność w kontekście duszpasterstwa emigracyjnego, odkrywanie działania Boga w duszpasterstwie parafialnym oraz współpracy w ich realizacji, wzmacnianie umiejętności duszpasterskich na podstawie Pisma Świętego, mądre i świadome myślenie o działalności duszpasterskiej.

W panelach dyskusyjnych towarzyszącym warsztatom aktywny udział wzięli świeccy przedstawiciele francuskiej Polonii, współpracujący z kapłanami w pracach duszpasterskich w swoich wspólnotach. Cennym i owocnym czasem była m.in. praca w grupach i wspólne spotkania kapłanów oraz osób świeckich. Uczestnicy zastanawiali się, jak skuteczne zachęcać i jak unikać ryzyka zniechęcania do praktyk religijnych w pracy duszpasterskiej. Ważną kwestią do omówienia była wizja duszpasterska PMK we Francji, która składa się z trzech elementów: przyjmowaniu do wspólnoty tych, którzy do niej przychodzą, szukaniu tych, którzy są w drodze oraz budowaniu wspólnoty.

fot. PMK we Francji

Zaplanowano już kolejną sesję formacyjną z udziałem księży i świeckich na początku Wielkiego Postu w przyszłym roku. Jeszcze jesienią tego roku planowana jest sesja dla świeckich delegatów wspólnot Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

fot. Marcelina Bańkowska / Polskifr.fr

DuszPolonia

Jedną z ciekawych inicjatyw, z którą mogli zapoznać się uczestnicy sesji była DuszPolonia. “Pomysł projektu Duszpolonia.org powstał w 2019 z własnej potrzeby emigranta, kiedy to zrezygnowany przeszukiwałem internet, aby dowiedzieć się kiedy to jest Msza św. w nadchodzącą niedzielę możliwie blisko miejscowości Lemmer, w której spędzaliśmy z chłopakami żeglarski weekend” – podkreślił w wypowiedzi dla portalu Polskifr.fr pomysłodawca inicjatywy informatyk dr Mirosław Dynia z Niemiec. “W gąszczu niepełnych lub przestarzałych informacji, adresów, nazw miast, które mi nic nie mówiły, obcojęzycznych zwrotów, które musiałem tłumaczyć, nie potrafiłem znaleźć tej cennej informacji” – dodał.

Jako informatyk postanowił zaproponować rozwiązanie łączące “księdza, który czeka w półpełnym kościele oraz wiernych, którzy szukają lub już się poddali”. Jak podkreślił, przyświecała mu myśl: “wszystko musi być ekstremalnie proste, tak, aby każdy mógł z tego systemu korzystać – niezależnie od umiejętności informatycznych czy choćby wieku”.

System z powodzeniem działa już w Niemczech przy wsparciu Rektora ks. Michała Wilkosza, a w 2021 r. patronat nad dziełem objął Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Trwają prace nad rozszerzeniem DuszPolonii o inne kraje.

*

Polska Misja Katolicka we Francji jest najstarszą tego typu instytucją na świecie. Jej początki sięgają przełomu XVIII i XIX wieku. Jednym z jej założycieli był Adam Mickiewicz. Misja służyła polskim emigrantom, dla których stanowiła możliwość uczestnictwa w życiu liturgicznym oraz kontaktu z rodakami i krzewienia kultury polskiej.

Do głównych zadań PMK należy m.in. organizacja duszpasterstwa Polaków we Francji, katechizacja oraz ewangelizacja, a także podtrzymywanie kultury i tożsamości polskiej. Przy niektórych parafiach działają oddziały polskich szkół, funkcjonują również ruchy i wspólnoty katolickie. Szczególna oferta duszpastersko-edukacyjna kierowana jest do młodzieży. Misja niesie też różnorodną pomoc osobom, które jej potrzebują.

Misja prowadzi Seminarium Polskie w Paryżu w Issy-Les-Moulineaux, w którym mieszkają m.in. księża przebywający na stypendiach naukowych, znajduje się tam również biblioteka i archiwum, istnieje możliwość wynajmu pokoi. Do PMK należą domy wypoczynkowo-rekolekcyjne: Polski Dom Pielgrzyma w Lourdes, Dom w La Ferté-sous-Jouarre w rejonie paryskim i Dom św. Jacka na Korsyce.

 

czytaj też:

Przedostatni dzień sesji formacyjnej księży PMK i delegatów świeckich w Lyonie (foto/wideo) >>>

Środa kolejnym dniem sesji formacyjnej w Lyonie >>>

Modlitwa, warsztaty i spotkania w drugim dniu sesji formacyjnej w Lyonie >>>

Rozpoczęła się sesja formacyjna księży Polskiej Misji Katolickiej w Lyonie >>>

Sesja formacyjna kapłanów PMK w Ars – relacja >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-11 23:15:11