szukaj
Wyszukaj w serwisie


Sesja formacyjna kapłanów PMK w Ars – relacja

ks. Tomasz Sokół / AH / 31.03.2022
fot. ks. Tomasz Sokół / polskifr.fr
fot. ks. Tomasz Sokół / polskifr.fr

Kapłańska sesja formacyjna 2022 duszpasterzy polonijnych we Francji odbyła się w dniach 21-24 marca br. w Ars. Rozpoczęła się uroczystą Mszą św. w miejscowej Bazylice, przy relikwiach św. Jana Marii Vianneya, której przewodniczył ks. Bogusław Brzyś, Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji.


Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii zdjęć z tego wydarzenia >>>

Na początku wspólnej liturgii ks. Rektor PMK powitał serdecznie wszystkich przybyłych do Ars kapłanów.

fot. ks. Tomasz Sokół / polskifr.fr

Homilię w czasie tej Mszy św. wygłosił ks. Jan Dziedzina, wikariusz z parafii na „Concorde” w Paryżu. Kaznodzieja powiedział w niej m.in.: “Stoimy blisko proboszcza z Ars, który wielokrotnie powtarzał, jak wielkie jest kapłaństwo. To jego świadectwo – o znaczeniu tegoż sakramentu – znajdziemy w wielu jego wypowiedziach”.

Ks. Jan podał przykład: gdyby św. Jan Vianney spotkał księdza i anioła, którzy przyszli do niego, najpierw przywitałby się z księdzem, bo anioł jest tylko przyjacielem, a ksiądz reprezentuje samego Chrystusa. Jak mówi, bardzo lubił czytać różne świadectwa mówiące o wielkości kapłaństwa np. iż „przed własnym kapłaństwem klękam”, ale trudniej jest nam taką postawę odnieść do drugiego kapłana, że ten wielki dar kapłaństwa jest też w moim bracie, którego ja oceniam i który w swoim powołaniu duszpasterskim, kieruje się często innymi celami i wartościami. Możemy tu powiedzieć, iż ma zupełnie inny styl, ale on wnosi do Kościoła również wielki dar kapłaństwa. To uczy dziś także i mnie wielkiego szacunku do kapłaństwa współbrata.

Czymś odkrywczym była dla ks. Jana lektura “Pastores Dabo Vobis”. Tam Jan Paweł II wymienia trzy rodzaje posłuszeństwa: posłuszeństwo wobec przełożonych w Kościele, ale i tzw. posłuszeństwo pastoralne, czyli wobec powierzonych sobie ludzi. Papież tam wymienia jeszcze trzecie zagadnienie: posłuszeństwo wspólnotowe; ta moja odpowiedź dana Kościołowi, nie powinna być czymś wyłącznie indywidulanym, ale również we wspólnocie kapłańskiej, którą tworzę i w niej żyję. W pracy emigracyjnej trudniej jest nam tworzyć taką wspólnotę kapłańską, gdyż pracujemy na pojedynczych parafiach, ale winniśmy mieć tu świadomość, że nie ja jestem twórcą tego duszpasterstwa emigracyjnego we Francji, ale moja posługa, którą tutaj pełnię, była zawsze w jedności z całym misyjnym prezbiterium. Wiąże się taka postawa dla nas z pewnymi kosztami, iż ja uważam swój styl za lepszy, ale ze względu na kapłańską jedność, doceniam wartości innych współbraci, posługujących w polskim duszpasterstwie. Uczmy się dziś od Chrystusa, od św. Jana Marii Vianneya, i od św. Jana Pawła, takiej właśnie postawy służby Bogu i drugiemu człowiekowi.

fot. ks. Tomasz Sokół / polskifr.fr

Kolejnym punktem sesji były warsztaty pt.: „Odnów wewnętrzną siłę. Trzymaj w ręku ster. Wypłyń na głębię”, prowadzone przez panie: Magdalenę Jagiełło i Anetę Kopiszka z FIDERATIO.

W programie był również czas na: odpoczynek i „doładowanie” wspólnotowe; osobiste spotkanie z Chrystusem w miejscu naznaczonym posługą św. Jana Marii Vianneya; omówienie bieżących spraw związanych z duszpasterstwem emigracyjnym we Francji.

Dzięki tym warsztatom można było pogłębić relację z samym sobą, z Bogiem i z innymi; odzyskać poczucie wpływu na najważniejsze obszary w swoim życiu; dowiedzieć się, co może uratować każdego z nas przed wypaleniem w codziennych obowiązkach i relacjach; sprawdzić, jak zarządzam swoją energią, aby tworzyć świadome, pełne misji i celu własne życie; zrozumieć, w jaki sposób ciało, umysł, emocje i duch pomogą nam regenerować własne siły; ocenić siebie na skali umiejętności zarządzania własną energią; poznać praktyczne sposoby regenerowania siebie, które na długo po ukończeniu warsztatów pozostaną z tobą jako pomoc do pracy nad sobą.

W programie warsztatów znalazły się także inne tematy: sposoby efektywnego planowania i zarządzania sobą w czasie; zarządzanie samym sobą w 4 obszarach Twoich zasobów energii; dalej: Jak skutecznie regenerować Twoje siły? Twoje psychiczne SPA; Jak wygląda łódź Twojego życia? Autodiagnoza spełnienia życiowego. Od wierzchołka góry lodowej do zanurkowania głęboko do Twoich przekonań, wartości aż do misji i wizji na Twoje życie; Jak zmierzyć się z Twoim największym wewnętrznym gremlinem? Twoje granice i tolerancje jako zdrowa ochrona Ciebie; twoja inteligencja emocjonalna; twoje pragnienia i marzenia, jak je przekuć w mądrze postawione cele? Relaksacja: moje prawdziwe ja i moje fałszywe ja; Jak odzyskać Twoją wewnętrzną siłę?

fot. ks. Tomasz Sokół / polskifr.fr

W kolejnym dniu Sesji formacyjnej w kaplicy św. Jana, mieszczącej się we Foyer Sacerdotal Jean Paul II w Ars, została odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem ks. dr. prał. Krystiana Gawrona, Wicerektora PMK we Francji, który we wprowadzeniu do niej zaznaczył, iż my, jako kapłani mamy zaszczyt uczestniczyć w tej Chrystusowej ofierze i możemy tu dołączyć również naszą modlitwę osobistą.

W wygłoszonej homilii, nawiązującej do Słowa Bożego, które tego dnia było czytane w liturgii Kościoła, ojciec duchowny PMK we Francji, ks. Ryszard Górski, powiedział m.in. „Owocem słuchania Boga jest mądrość i rozumność, a pomocą do tego jest postawa wierności w swoim głoszeniu. Prośmy byśmy byli ludźmi mądrymi i rozumnymi, byśmy byli takimi właśnie kapłanami. Aby ta mądrość i rozumność rodziła się ze wsłuchiwania w Słowo Boga”.

Dalej zaznaczył, iż właśnie w Chrystusie wypełniło się całe Prawo i prorocy. Wypełnienie tego Prawa dokonało się poprzez miłość, poprzez oddanie życia, także życia za nas. Miłość ta jest czymś, co kosztuje, jest krzyżem, jest tą wąską bramą, przez którą wchodzi się do zbawienia.

Idźmy przez życie, czyniąc dobro, aby inni, patrząc na nas, częściej pytali nas o Chrystusa, aby dzięki nam mogli tego Chrystusa odkrywać, by inni patrząc dalej na nas, mogli powiedzieć, że to jest dobry kapłan, czyli kapłan według Bożego serca.

Na zakończenie kolejnego dnia kapłańskiej sesji w Ars, odbyła się dyskusja panelowa, którą prowadził ks. Łukasz Skawiński, proboszcz parafii w Lyonie, a swoje świadectwo życia kapłańskiego złożyli: ks. Andrzej Barnaś i ks. Wojciech Rymut.

Dalej miała miejsce cześć pastoralna zjazdu, w której ks. Rektor Bogusław Brzyś przedstawił kapłanom bieżące sprawy dotyczące najbliższych planów i zadań, stających przed PMK we Francji. Dzień ten zakończył się spotkaniem braterskim na sali konferencyjnej Foyer Sacerdotal Jean Paul II w Ars.

Zapraszamy również czytelników portalu do zapoznania się z wywiadem, który przeprowadziliśmy z osobami prowadzącymi te ciekawe warsztaty, a dotyczącym oczywiście rozwoju osobistego człowieka. To rozmowa z paniami: Magdaleną Jagiełło i Anetą Kopiszka. Wywiad w najbliższym czasie znajdzie się na polskifr.fr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-06-14 23:15:13