szukaj
Wyszukaj w serwisie

Bagnolet i Saint Denis: obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Ks. Tomasz Mikulak / 07.11.2018


Stulecie odzyskania niepodległości Polski trzeba celebrować przede wszystkim przez modlitwę w intencji Ojczyzny, by dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli nasz kraj rozwijał się w pokoju i panowały w nim zgoda i sprawiedliwość, aby wszyscy żyli w prawdziwym pokoju i dobrobycie. Może są to słowa zbyt górnolotne, ale są one parafrazą kolekty Mszy za Ojczyznę, dlatego tym bardziej warto i trzeba zanosić do Boga modlitwę za swój kraj ojczysty.


Podobne przynaglenie do modlitwy za Ojczyznę i angażowania się w budowanie jej dobrobytu znajdziemy w słowach Prymasa Polski i założyciela naszej rodziny zakonnej, Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, który ponad 70 lat temu pisał w orędziu do ludności osiedlającej się na tzw. Ziemiach Odzyskanych: Budujcie Polskę na zagonie, w mieście, kopalni, w każdej pracowni, w duszach, rodzinach i parafiach umacniajcie Królestwo Chrystusowe. […] Iżby w odbudowanej ojczyźnie każdy czuł się dobrze jako człowiek, jako obywatel państwa, jako wyznawca ewangelicznej prawdy i jako wierny syn Kościoła.

Św. Jan Paweł II, w poemacie „Myśląc Ojczyzna” zawarł to przesłanie i wezwanie do modlitwy:

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas
z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

Podejmujemy ten apel i w naszych wspólnotach, organizujemy jubileuszowe religijno-patriotyczne uroczystości.

Jubileusz 100-lecie Niepodległości: Bagnolet i Saint Denis

W sobotę i niedzielę 3 i 4 listopada na modlitwie, a także na wspólnym śpiewaniu patriotycznych piosenek zgromadzili się Polacy z dwóch wspólnot regionu paryskiego – Bagnolet i Saint Denis.
W sobotnie popołudnie spotkali się na śpiewaniu patriotycznych piosenek w kościele Saint Louis w Deuil-la-Barre. Podczas tego spotkania nastąpiło rozwiązanie konkursu plastycznego dla dzieci pt. Polonia semperfidelis. Nie zabrakło także tradycyjnego polskiego chodzonego czyli poloneza.
Natomiast w niedzielny poranek uczestniczyli w Mszy w intencji Ojczyzny w kościele Saint Denys de l’Estrée w Saint Denis, w czasie której śpiewał chór TotusTuus a okolicznościowe kazanie wygłosił przybyły z Polski, ks. Mariusz T. Sokołowski SChr, działający w tzw. grupie misyjno-rekolekcyjnej. Do wspólnego śpiewania włączyły się także pracujące w pobliżu polskie siostry zakonne – serafitki z Montmorency oraz misjonarki Chrystusa Króla z La Ferté sous Jouarre.
W Bagnolet w niedzielę 4 listopada w kościele Notre Dame de Pontmain.
Rozpoczęło się programem słowno-muzycznym o św. Janie Pawle II z okazji 40. rocznicy jego wyboru na stolicę Piotrową, w wykonaniu chóru Soli Deo z Aulnay sous Bois, potem Msza św. z kazaniem ks. Mariusza, następnie poczęstunek w sali i śpiew polskich patriotycznych piosenek.

Jubileusz 100-lecie Niepodległości: Bagnolet i Saint Denis

Obchody w Bagnolet i Saint Denis zbiegają się symbolicznie ze stuleciem zawieszenia polskiej flagi na Jasnej Górze. Na pamiątkę tych religijno-patriotycznych uroczystości każdy uczestnik na zakończenie Eucharystii umieszczał grudkę ziemi w specjalnej urnie, która zostanie złożona w Kaplicy Narodu Polskiego właśnie w duchowej stolicy Polski a ponadto każda rodzina (i osoba samotna) zabierała do swojego domu specjalną kropielniczkę i buteleczkę z wodą święconą.