szukaj
Wyszukaj w serwisie


Uniwersytet musi odpowiadać na współczesne problemy i wyzwania

Ks. prof. Mirosław Kalinowski / 01.09.2020
KUL
KUL

Środowisko akademickie musi pomagać w odnalezieniu odpowiedzi na problemy i wyzwania współczesnego świata – mówi ks. prof. Mirosław Kalinowski, który rozpoczął urzędowanie jako rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Rektor KUL: uniwersytet musi odpowiadać na współczesne problemy i wyzwania
Środowisko akademickie musi pomagać w odnalezieniu odpowiedzi na problemy i wyzwania współczesnego świata – mówi ks. prof. Mirosław Kalinowski, który we wtorek rozpoczyna urzędowanie jako rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

„Mamy potencjał, by stanowić naukowe i opiniotwórcze centrum wykraczające poza granice Polski” – podkreślił nowy rektor KUL w informacji prasowej przesłanej PAP.

Ks. prof. Kalinowski zaznaczył, że jego głównym celem jest tworzenie wspólnoty i jej wzmacnianie. „Wszystkim należny jest szacunek, razem możemy zbudować przyszłość” – dodał.

„Społeczność akademicka musi dostosowywać się do zmian cywilizacyjnych, kulturowych i technologicznych, ale nadrzędną ideą KUL jest relacja wiary i nauki, dlatego uniwersytet musi zachować swoją tożsamość, wynikającą ze ścisłego związku z nauczaniem społecznym Kościoła katolickiego” – podkreślił ks. prof. Kalinowski.

Jego zdaniem w tym kontekście trzeba podejmować wyzwania związane z posługiwaniem się zdobyczami cywilizacyjnymi, szczególnie postępem w genetyce, biotechnologii w świecie cyfryzacji, nowych technologii i mediów. Zwrócił również uwagę na prymat osoby nad ekonomią.

„Chcemy pomagać młodym ludziom oraz całemu społeczeństwu w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które stawia sobie dzisiejszy świat. Relacje międzyludzkie na uniwersytecie powinny dawać świadectwo deklarowanego poszanowania godności każdego człowieka. Jesteśmy otwarci i zapraszamy do dialogu i współpracy, wzorując się na postawie naszego patrona św. Jana Pawła II, którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku” – podkreślił rektor KUL.

Ks. prof. Kalinowski zaznaczył, że lubelski uniwersytet zapewnia studentom wszechstronne wykształcenie oraz możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach. Wśród głównych celów wymienił m.in. rozszerzenie współpracy z instytucjami i organizacjami kościelnymi, państwowymi, lokalnymi oraz społecznymi; podniesienie jakości badań naukowych; wzrost rozpoznawalności uniwersytetu jako ośrodka badawczego, zwłaszcza przez umiędzynarodowienie prowadzonych badań naukowych i podniesienie cytowalności ich wyników.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (ur. 14 lipca 1962 r.) kieruje Katedrą Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej KUL, od czterech lat jako wolontariusz jest Prezesem Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, jest członkiem Rady Polityki Penitencjarnej – organu doradczego Ministra Sprawiedliwości.

Pochodzi ze Szczytna. Święcenia kapłańskie przyjął w Lublinie 9 czerwca 1987 r. z rąk Jana Pawła II. Z KUL związany od 1989 r. Najpierw, w latach 1989-1993, odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologii zwieńczone uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Od października 1993 r. zatrudniony na Wydziale Teologii. Habilitował się w roku 2001, a w 2008 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Zakres podejmowanej przez niego problematyki badawczej to: zagadnienie chorych w stanach terminalnych i ich rodzin; problematyka zespołu wspierającego; pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej, profilaktyka patologii społecznych; resocjalizacja przez edukację, teologia pastoralna.

Pracę naukową łączy ze sprawowaniem funkcji administracyjnych, m.in. w latach 1996-2004 był delegatem rektora KUL ds. kontaktów z zagranicą. W latach 2002-2005 i 2018-2019 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie. Zorganizował Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii od Narkotyków (instytucja certyfikowana przez Ministra Zdrowia). W latach 1996-2001 był konsultantem Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, w latach 2004-2016 konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2004-2008 sprawował funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą KUL, a 2008-2016 dziekana Wydziału Teologii. Od 2006 do 2009 był Przewodniczącym Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z siedzibą w Lublinie. W latach 2008-2016 stał na czele Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologii w Polsce. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023.

Jest laureatem licznych nagród i odznaczeń, m.in: postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 października 2008 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; za przygotowanie standardów nauczania studiów licencjackich i magisterskich na kierunku nauka o rodzinie otrzymał wyróżnienie Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2003), w uznaniu zasług dla dialogu kulturowego i świadectwa prawdy służącej budowaniu duchowej jedności między Polską a Ukrainą – Memoria iustorum (2008), za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka Medal Prezydenta Miasta Lublina (2009), Medal 700-lecia Miasta Lublina w dowód uznania za wkład w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców (2017). Uhonorowany odznaką Primus in Agendo (łac. Pierwszy w działaniu), przyznawaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II powstał w 1918 r. Obecnie tworzy go osiem wydziałów (siedem w Lublinie i jeden w Stalowej Woli), zaś badania naukowe prowadzone są w ramach 20 instytutów. Na uczelni studiuje ponad 10,5 tys. studentów, w tym 1,2 tys. doktorantów i 924 osób z zagranicy. Kadra naukowo-dydaktyczna uniwersytetu liczy 970 osób, w tym 97 profesorów oraz 330 naukowców posiadających stopień doktora habilitowanego.

Jedna odpowiedź do “Uniwersytet musi odpowiadać na współczesne problemy i wyzwania”

  1. Ewa.Gaude pisze:

    To jest bardzo mądre podeście do sprawy. Życzę powodzenia nowemu Rektorowi KUL-u!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-24 23:15:13