szukaj
Wyszukaj w serwisie


Naszą misją jest podtrzymywanie narodowej tożsamości

Justyna Kralisz / 11.01.2022
Panie Barbara Talik (wizytator) oraz Justyna Kralisz (po prawej), dyrektor ORPEGU-u, fot. ks. Tomasz Sokół / polskifr.fr
Panie Barbara Talik (wizytator) oraz Justyna Kralisz (po prawej), dyrektor ORPEGU-u, fot. ks. Tomasz Sokół / polskifr.fr

Pani Justyna Kralisz w 2021 r. została mianowana dyrektorem ORPEG-u, czyli Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W rozmowie z polskifr.fr przedstawiła czym jest ta instytucja i jakie są jej zadania. Zapraszamy do lektury tych treści ważnych nie tylko dla nauczycieli, rodziców i dzieci polonijnych.


*

Nasza misja wśród rodaków

ORPEG, czyli dawniej Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, został powołany w 1973 r. na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania. W pierwszych latach uruchomiono szkoły przy największych polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych. Z czasem powstawało coraz więcej szkół rozsianych po całym świecie. Naukę w szkołach umożliwiono także młodzieży posiadającej polskie korzenie. Na mocy zarządzenia nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. Zespół Szkół zmienił nazwę na Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, a w jego struktury zostało włączone Polonijne Centrum Nauczycielskie ulokowane w Lublinie.

W strukturze ORPEG

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, skupia 69 Szkół Polskich na świecie, istnieją one na czterech kontynentach. To co ważne: są to szkoły uzupełniające, działające przy placówkach dyplomatycznych RP. ORPEG natomiast jest organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego. W pewnym sensie nasz Ośrodek jest takim sekretariatem tychże szkół, czyli zadaniowość ORPEG-u jest dość szeroka i ważna. Ośrodek ma powierzone zadanie opieki nad tymi szkołami od ministra Edukacji i Nauki, czyli ministra właściwego ds. wychowania i oświaty.

Nasze Szkoły Polskie zmieniły swoją nazwę, wcześniej były to: Szkolne Punkty Konsultacyjne, a teraz nazywane są Szkołami Polskimi, Obecnie nauczyciele tych szkół – od kilku lat – mają możliwość realizowania awansu zawodowego, oczywiście zgodnie z wytycznymi rozporządzeniami takimi jak w Polsce. Wcześniej było to trudniejsze do realizacji, gdyż ci nauczyciele musieli mieć pół etatu zatrudnienia, aby realizować swój awans zawodowy. Aktualnie nie ma takiego obostrzenia i w tym roku szkolnym, który minął oraz w czasie wakacji, mięliśmy takich postępowań ok. 60 i jeszcze 20 tychże spraw jest przed nami, czyli awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Widać zatem dość duży wzrost zainteresowania, dotyczący podnoszenia swoich kwalifikacji, jako nauczycieli i to właśnie dzieje się w naszym Ośrodku edukacyjnym – i on za to odpowiada.

ORPEG wydaje legitymacje uczniowskie, wysyła gilosze do świadectw szkolnych. Kierownicy Szkół Polskich składają zapotrzebowanie na rożnego rodzaju dokumenty. W obszarze takim organizacyjnym ORPEG pełni tu tzw. funkcje sekretariatu.

Kwestie programowe

Rozporządzenie nasze, dotyczące kształcenia dzieci i obywateli czasowo przebywających za granicą, jest dokumentem podstawowym, który reguluje funkcjonowanie Szkół Polskich, jak również tam są stworzone specjalnie – dla naszych szkół – ramy programowe, czyli są jakby taką wytyczną realizacji działań dydaktycznych. One tworzą całościowy charakter. To, co jest tu jeszcze istotne i czym zajmuje się nasz Ośrodek – to, że w skład ORPEG-u wchodzi Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN), które szkoli nauczycieli bezpłatnie, głównie online, ale jeszcze przed pandemią, również były to szkolenia wyjazdowe – cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku szkolnym, kiedy pisaliśmy sprawozdanie, mamy zatrudnionych ok. 500 nauczycieli w Szkołach Polskich; ponad 2500 osób wzięło udział w szkoleniach.

Aktywność zwiększania zaplecza zawodowego jest bardzo silna wśród nauczycieli – to nas bardzo cieszy. Ponadto ja zasiadałam w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego i powiem szczerze, iż poziom nauczycieli, którzy omawiali i przedstawili swój dorobek zawodowy jest bardzo wysoki i obfity, jak również wykazują się ogromnym zaangażowaniem, pomimo małej ilości godzin ich pracy w ciągu tygodnia w szkole – to naprawdę działania, które tu podejmują – są do pozazdroszczenia i wielu nauczycieli w Polsce mogłoby uczyć się od nich pracujących za granicą.

Kolejna kwestia – podejmowana przez Ośrodek – to kształcenie na odległość, czyli są to szkoła podstawowa i liceum im. Komisji Edukacji Narodowej i polega na tym, iż jest to nauczanie, realizacja podstawy programowej dla dzieci, które np. ze swoimi rodzicami wyjeżdżają za granicę w czasie roku szkolnego, a są w wieku, w którym muszą realizować obowiązek szkolny. Wtedy mogą poprzez naszą szkołę, która jest jedyną taką szkołą prowadzoną przez ORPEG, realizować swój obowiązek szkolny, obligatoryjny dla dzieciaków.

Nasz Ośrodek edukacyjny zajmuje się jeszcze kierowaniem nauczycieli na Wschód do stowarzyszeń i miejscowych szkół, dla ich zapotrzebowania, uczenia języka polskiego. Ok. 120 osób wysyłamy nie tylko na Wschód, ale w roku 2020 po raz pierwszy jedna osoba wyjechała do Brazylii, w roku 2021 było ich trzech. Niewątpliwie jest to praca nauczyciela z misją, a nie tylko jest on zwykłym nauczycielem, ponieważ ważne jest tu podtrzymywanie tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych, tego szacunku i podtrzymywania tradycji. Naszą więc misją, nie jest tylko sama dydaktyka, ale również podtrzymywanie narodowej tożsamości, wychowania i patriotyzmu w kontekście ich powrotu w przyszłości jako osób dorosłych do Polski.

Funkcjonowanie Szkół Polskich

Dzieje się to bardzo różnorodnie – w rożnych krajach – są to szkoły przy placówkach, które swoje siedziby mają w budynkach placówek dyplomatycznych, ale i wynajmowanych od szkół miejscowych albo budynkach przy parafiach. One realizują uzupełniający program nauczania. Natomiast warunkiem przyjęcia do tej szkoły jest to, że dziecko musi realizować obowiązek szkolny w szkole miejscowej danego kraju.

Ważnym aspektem ze strony Ośrodka jest wspieranie szkół polonijnych w zabezpieczanie pomocy dydaktycznych, jak również podręczników szkolnych. Corocznie je wysyłamy do tych placówek, na podstawie zgłoszenia, jakie te szkoły wyślą do ORPEG-u.

*

czytaj też:

Uroczystość rozdania dyplomów Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych w Paryżu >>>

Co polskie szkoły we Francji dają dzieciom? >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-23 23:15:12