szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Trzy dni święta polskiej nauki – Światowy Kongres Kopernikański

Materiały organizatorów / AH / 19.02.2023
fot. materiały organizatorów
fot. materiały organizatorów

Pięciu laureatów Nagrody Nobla, 700 badaczy i ekspertów, a przede wszystkim debaty na najwyższym naukowym poziomie. Wszystko podczas I Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który przyniesie nie tylko Galę Nauki Polskiej, wręczenie Nagród Kopernikańskich, ale przede wszystkim rozpocznie faktyczną działalność Akademii Kopernikańskiej.


Inauguracja kongresu 

Wydarzenie rozpoczęło się 19 lutego w Toruniu – dokładnie w 550. rocznicę urodzin wybitnego astronoma. Otwarcie kongresu zostanie połączone ze Świętem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W uroczystości wezmą udział m.in. rektorzy uczelni, które współorganizują przedsięwzięcie. 

Podczas oficjalnej inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego poznamy laureatów Nagród Kopernikańskich. Wyróżnienia będą corocznie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe o przełomowym znaczeniu oraz zasięgu międzynarodowym w następujących kategoriach: astronomia, ekonomia, medycyna, filozofia lub teologia albo prawo. Laureaci z dniem otrzymania Nagrody staną się członkami Akademii. Wysokość nagrody to 500 tys. zł.

Gala z okazji Dnia Nauki Polskiej 

W pierwszym dniu kongresu, który zbiega się ze Dniem Nauki Polskiej, poznamy laureatów  Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Zgodnie z tradycją z poprzednich lat naukowcy i badacze zostaną wyróżnieni za zasługi w pięciu kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

5 noblistów podczas I Światowego Kongresu Kopernikańskiego 

W ramach Światowego Kongresu Kopernikańskiego obędzie się kilkanaście paneli dyskusyjnych poświęconych astronomii, naukom przyrodniczym, medycynie, ekonomii. W programie zostały zaplanowane również debaty: historyczno-polityczna, prawnicza i filozoficzno-teologiczna. Obszary dyskusji wyznaczają dziedziny, którymi zajmował się Mikołaj Kopernik.

Wśród wielu znakomitych gości i prelegentów kongresu znajdą się m.in.:

  • Prof. Philip James Edwin Peebles – kanadyjsko-amerykański fizyk, kosmolog, astrofizyk i astronom, jeden z pionierów teorii formowania się struktur kosmicznych, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2019 roku. 
  • Prof. Michel Gustave Édouard Mayor – szwajcarski astronom, profesor na wydziale astronomii Uniwersytetu Genewskiego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2019 roku.
  • Prof. Barry Clark Barish – amerykański fizyk doświadczalny, profesor emeritus California Institute of Technology, czołowy ekspert w dziedzinie fal grawitacyjnych, laureat Nagrody Nobla z fizyki z 2017 roku.
  • Prof. Arthur B. McDonald – kanadyjski fizyk, profesor kanadyjskiego Queen’s University w Kingston, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2015 roku.
  • Prof. Didier Patrick Queloz – szwajcarski astronom, profesor Uniwersytety Cambridge, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2019 roku.

Światowy Kongres Kopernikański jest częścią Programu Kopernikańskiego, przygotowanego i finansowanego przez rząd RP oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Nowa instytucja w systemie polskiej nauki

– Powołanie Akademii Kopernikańskiej nie jest konkurencją dla żadnej krajowej instytucji. Przeciwnie. Jest wsparciem, uzupełnieniem brakującego ogniwa na mapie instytucji nauki w Polsce. Akademia będzie integrowała polskich naukowców z całego świata i wspiera ich działania naukowe – mówi Minister Edukacji i Nauki.

Akademia Kopernikańska jest oparta na pięciu filarach, odpowiadających obszarom dokonań Mikołaja Kopernika, które stały się podstawą organizacji izb. Są to: astronomia, ekonomia, prawo, medycyna oraz teologia i filozofia. Działalność Akademii Kopernikańskiej będzie koncentrować się na wybranych obszarach badawczych wyznaczonych przez zakres tematyczny działających w niej izb: Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Nauk Medycznych, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Filozofii i Teologii oraz Nauk Prawnych. Przewidziano też Izbę Laureatów Nagród Kopernikańskich.

W skład Akademii wejdzie maksymalnie 120 naukowców powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek poszczególnych izb. Pierwszy skład członków Akademii zostanie powołany przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Edukacji i Nauki podczas  Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Akademią Kopernikańską będą zarządzać naukowcy z całego świata. Będzie to międzynarodowa instytucja składająca się w połowie z polskich, a w połowie z zagranicznych naukowców. To ma ułatwić realizację podstawowego celu Akademii, którym jest umiędzynarodowienie polskiej nauki.

Akademia będzie realizować program obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie stypendiów kopernikańskich, grantów Mikołaja Kopernika, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie nagród czy powoływanie ambasadorów Akademii Kopernikańskiej.