szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Słówko na Wielki Post – III Niedziela

ks. prof. Janusz Lekan / 17.03.2020
Jacek Malczewski, Chrystus i Samarytanka, fot. wikimedia (domena publiczna)
Jacek Malczewski, Chrystus i Samarytanka, fot. wikimedia (domena publiczna)

“Oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie”. Wielki Post to dobry czas, aby na nowo odkryć bliskość Jezusa i realność przyjaźni z Nim, aby stawać się prawdziwymi czcicielami Ojca. Jezus nam Go objawił i On nam umożliwia, by nasze życie było uwielbieniem Ojca.


Pragnienie należy do natury człowieka. Ma ono i wymiar fizyczny, i wymiar duchowy. Wielkie i naturalne jest pragnienie miłości, która obejmuje wszystkie wymiary złożonego bytu człowieka. Przekracza wymiar stworzony, bo człowiek wyszedł od Boga jako znak Jego miłości i ku Niemu zmierza, aby miłość Boża przepełniła go na całą wieczność.

Bóg zaprasza nas do przyjaźni z sobą, kiedy w sakramencie chrztu zostajemy włączeni w Chrystusa, w Jego jedność z Ojcem w miłości Ducha Świętego. Ten sam Duch w momencie chrztu stał się dla nas źródłem wody na życie wieczne. Bo “miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego”. Jednak skutki grzechu sprawiają, że szukamy różnych innych “studni” i otrzymujemy wodę, która nie gasi, lecz jeszcze bardziej zwiększa pragnienie.

Dziś każdy z nas jest Samarytanką, do której mówi Jezus. Czy rozpoznaję w Nim swojego Zbawiciela? Czas Wielkiego Postu zachęca do pogłębienia relacji z Nim, do rozmawiania tak z bliska i szczerze, jak się rozmawia z Przyjacielem. On pragnie odnowić w nas łaskę chrztu świętego i uczy nas rozmowy z Ojcem: w mocy Ducha, który jest darem Wody żywej.

Słówko na Wielki Post – II Niedziela >>>

Słówko na Wielki Post – I Niedziela >>>