szukaj
Wyszukaj w serwisie


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Zakopanem

/ 15.04.2019
Pixabay
Pixabay

Publikujemy poniższą treść ogłoszenia Sądu Rejonowego w Zakopanem:


O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Zakopanem pod sygn. akt I Ns 522/17 z wniosku Pii Uznańskiej Rashid toczy się postępowanie o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Stefanie Uznańskim zmarłym 11 października 2000 r. zamieszkałym ostatnio we Francji w miejscowości Saint Laurent Du Var. W skład spadku po zmarłym wchodzi nieruchomość położona w Zakopanem.

Sąd w z y w a następców prawnych wyżej wymienionego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-23 23:15:12