szukaj
Wyszukaj w serwisie

#PolacyUSA/Zmiany we wspólnocie paulińskiej w Amerykańskiej Częstochowie

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE / 06.07.2021Od 20 czerwca 2021 roku nastąpiły zmiany w zarządzie Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej oraz Klasztorze Paulinów w Doylestown. Nowym Przeorem wspólnoty paulińskiej został wybrany O. Marcin Ćwierz. Podprzeorem został O. Bogdan Olzacki. Funkcję Administratora Klasztoru Paulinów w Doylestown będzie pełnił O. Mikołaj Socha. Natomiast nowym Dyrektorem Sanktuarium został O. Rafał Walczyk. Funkcję Prowincjała w dalszym ciągu pełni O. Tadeusz Lizińczyk.


Serdecznie dziękujemy Ojcom, którzy dotychczas pełnili powyższe funkcje i obowiązki:

O. Krzysztofowi Drybka (ustępujący Przeor Amerykańskiej Częstochowy)

 

O. Mikołajowi Socha (ustępujący Dyrektor Amerykańskiej Częstochowy)

oraz

 

O. Mariuszowi Dymek (ustępujący Administrator Klasztoru Paulinów Doylestown)

Nowy Zarząd Amerykańskiej Częstochowy powierzamy opiece Matki Bożej Jasnogórskiej oraz wstawiennictwu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika i Bł. Euzebiusza, prosząc o Boże błogosławieństwo dla nich w wykonywaniu nowych obowiązków.

Zmiany we Wspólnocie Paulińskiej w Amerykańskiej Częstochowie
(Doylestown, PA)
20 czerwca, 2021 r.

Przeor – o. Marcin Ćwierz OSPPE

 

Podprzeor – o. Bogdan Olzacki OSPPE

 

Administrator Klasztoru – o. Mikołaj Socha OSPPE

 

Dyrektor Sanktuarium – o. Rafał Walczyk OSPPE

za fotografie dziękujemy wspólnocie paulińskiej z Amerykańskiej Częstochowy

czytaj też:

#PolacyUSA/Krótka historia Amerykańskiej Częstochowy >>>