szukaj
Wyszukaj w serwisie

Papież Jan Paweł II – apostoł Bożego Miłosierdzia

Katarzyna Bruszewska / 22.02.2021
Eugeniusz Kazimirowski, Obraz Jezusa Miłosiernego, 1934, Autorstwa HistoryIsResearch - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47972100; Jan Paweł II (2004), wikimedia (domena publiczna)
Eugeniusz Kazimirowski, Obraz Jezusa Miłosiernego, 1934, Autorstwa HistoryIsResearch - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47972100; Jan Paweł II (2004), wikimedia (domena publiczna)

W poniedziałek, 22 lutego 2021 r., mija 90 lat od objawienia się św. siostrze Faustynie wizerunku Jezusa Miłosiernego. Obraz „Jezu, ufam Tobie” jest czczony przez wiernych na całym świecie, a “Dzienniczek” św. siostry Faustyny to najczęściej tłumaczona polska publikacja. Z tajemnicą Bożego Miłosierdzia było również związane całe życie św. Jana Pawła II.


Wizerunek Jezusa Miłosiernego został objawiony polskiej zakonnicy w Płocku, 22 lutego 1931 roku. Karol Wojtyła liczył wówczas niespełna 11 lat, jednak nigdy nie było mu dane poznać osobiście siostry Faustyny. Objawienie Jezusa Miłosiernego miało miejsce w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, a pragnieniem Jezusa było, aby obraz z podpisem „Jezu, ufam Tobie” był czczony na całym świecie.

Obraz, o którym mowa, przedstawia Jezusa Zmartwychwstałego w postawie kroczącej. Na Jego dłoniach i stopach widoczne są ślady po ukrzyżowaniu. Prawa dłoń Chrystusa jest uniesiona w geście błogosławieństwa, a lewa odsłania białą szatę w okolicy serca, z którego wychodzą dwa promienie – jeden symbolizujący krew, drugi wodę. Obraz zawiera w sobie tajemnicę Miłosierdzia Bożego, w którą możemy nie tylko się wpatrywać, ale i wczytywać. Napis umieszczony na dole obrazu „Jezu, ufam Tobie” jest jednocześnie modlitwą i zachętą do pokładania nadziei w Bogu.

Na straży kultu Bożego Miłosierdzia stał kierownik duchowy św. siostry Faustyny – bł. ks. Michał Sopoćko. Święty Jan Paweł II miał okazję kilkakrotnie spotkać go w swoim życiu. Dzięki staraniom ks. Michała Sopoćki udało się znaleźć artystę, który namalowałby obraz według wskazówek siostry Faustyny. Był nim Eugeniusz Kazimirowski. Gotowy obraz Jezusa Miłosiernego został pokazany wiernym w pierwszą niedzielę po Wielkanocy w 1935 roku w Ostrej Bramie.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie i obraz “Jezu, ufam Tobie” autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego, Autorstwa Alma Pater – Fotografia własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5627402

Święty Jan Paweł II, będąc jeszcze biskupem, rozpoczął proces beatyfikacyjny siostry Faustyny, a już jako papież dokonał jej beatyfikacji, a następnie kanonizacji. Pierwsza niedziela po Wielkanocy została oficjalnie ustanowiona Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Druga z kolei encyklika św. Jana Pawła II została w całości poświęcona Bożemu Miłosierdziu („Dives in misericordia”). Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce jest silnie związane z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, w którym św. Jan Paweł II dokonał uroczystego Aktu zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu. Podczas kanonizacji siostry Faustyny w Rzymie św. Jan Paweł II powiedział:

Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: «Jezu, ufam Tobie».

Analizując pontyfikat św. Jana Pawła II nie sposób nie dostrzec, że cały obraz jego życia jest wymalowany Bożym Miłosierdziem. Święty Jan Paweł II nie tylko głosił światu orędzie Miłosierdzia Bożego, ale cały nim żył. Dał przykład miłości miłosiernej przebaczając Ali Ağcy, wskazując na drogę przebaczenia, o którą tak trudno w dzisiejszym świecie. Zwieńczeniem życia św. Jana Pawła II, a jednocześnie potwierdzeniem świadectwa danego Bożemu Miłosierdziu, było jego odejście do Domu Ojca w wigilię niedzieli Miłosierdzia Bożego.

Ołtarz główny w Łagiewnikach, Autorstwa Jarosław Dubowski / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22258755

Tegoroczna rocznica 90-lecia objawienia się św. siostrze Faustynie wizerunku Jezusa Miłosiernego skłania do refleksji nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia, która wpisuje się w przeżywany obecnie Wielki Post. Jest to czas pokuty przygotowujący do radości Zmartwychwstania, będącej największą tajemnicą Miłosierdzia Bożego.

Czytaj też:

To tu „wszystko się zaczęło” >>>

Jan Paweł II w łączności z rodakami w walce o niepodległość ducha >>> 

Karol Habsburg – to na jego cześć Wojtyła był Karolem >>> 

Ambasador Izraela: Jan Paweł II jednym z najważniejszych papieży dla dialogu międzyreligijnego >>>

O tym, jak ojciec papieża wolną Polskę witał >>>

Paryż szlakiem Jana Pawła II >>>

Kraków Karola Wojtyły >>>

Rzecznik Cracovii: Papież szepnął „Cracovia pany!” >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-17 23:15:11