szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Le Président de l’épiscopat polonais : j’appelle toutes les personnes de bonne volonté à ne pas détruire l’héritage de Jean-Paul II (FR, PL)

BP KEP / 09.03.2023
Jan Paweł II, Twitter @KUL_Lublin, abp Stanisław Gądecki (2012), by Paterm - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21406610;
Jan Paweł II, Twitter @KUL_Lublin, abp Stanisław Gądecki (2012), by Paterm - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21406610;

J’appelle toutes les personnes de bonne volonté à ne pas détruire le bien commun, et l’héritage de Jean-Paul II en fait incontestablement partie. Les Polonais doivent se souvenir de la bénédiction que la Providence nous a donnée grâce à ce Pape – a écrit le président de la Conférence épiscopale polonaise, Mgr Stanisław Gądecki, dans une déclaration à propos des publications concernant le métropolite de Cracovie, le cardinal Karol Wojtyla.

*

Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w oświadczeniu w związku z publikacjami dotyczącymi metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły.


Le Président de l’Episcopat polonais a souligné que St. Jean-Paul II est l’un des plus grands papes et l’un des plus grands Polonais. „Le pape polonais était et reste une référence morale, un maître de la foi et un intercesseur au ciel” pour des millions de Polonais – a-t-il noté. „Dans cette optique, les tentatives visant à discréditer sa personne et son travail, sous couvert de souci de la vérité et du bien, sont choquantes”, a-t-il ajouté.

Le Président de l’Episcopat a noté que „les auteurs de ces voix discréditantes se sont engagés à évaluer Karol Wojtyła de manière biaisée, souvent anhistorique, sans connaître le contexte, reconnaissant sans critique les documents créés par les services de sécurité comme des sources crédibles”. Il a ajouté qu’”ils n’ont pas pris en compte les rapports et études existants qui montrent de manière fiable ses paroles et ses actes”.

Mgr Gądecki a souligné qu’à partir de la décision de Jean-Paul II, „l’Église a fait un effort décisif pour établir des structures et développer des procédures claires pour assurer la sécurité des enfants et des jeunes, pour punir correctement les coupables de crimes sexuels, et surtout pour aider les personnes lésées.”

Il a ajouté que défendre la sainteté et la grandeur de Jean-Paul II ne signifie pas dire qu’il ne pouvait pas se tromper. « Être un berger de l’Église à l’époque de la division de l’Europe entre l’Occident et le bloc soviétique signifiait faire face à des défis difficiles. Vous devez également être conscients qu’à cette époque, pas seulement en Pologne, il y avait des lois différentes de celles d’aujourd’hui, la conscience sociale et les manières coutumières de résoudre les problèmes étaient différentes », a-t-il rappelé.

„Par conséquent, j’appelle toutes les personnes de bonne volonté à ne pas détruire le bien commun, et l’héritage de Jean-Paul II en fait sans aucun doute partie. Les Polonais devraient se souvenir de la bénédiction que la Providence nous a donnée grâce à ce pape », a lancé le président.

*

Przewodniczący KEP podkreślił, że św. Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. „Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie” dla milionów Polaków – zauważył. „W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro” – dodał.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że „autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła”. Dodał, że „nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny”.

Abp Gądecki podkreślił, że poczynając od decyzji Jana Pawła II, „Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone”.

Dodał, że obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. „Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów” – przypomniał.

„Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża” – zaapelował przewodniczący.