szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

“Le Monde” i badania religijności młodych Francuzów

AH / 08.09.2020
pixabay.com
pixabay.com

W ostatnich dziesięcioleciach społeczeństwo francuskie postąpiło w głębokiej dechrystianizacji. Sprawa dotyczy szczególnie ludzi młodych poniżej 25 roku życia. Statystyki podają, że tylko jedna czwarta spośród nich przyjęła chrzest, zaś jedna piąta przyznaje się do bycia katolikami. Niedawno francuski dziennik “Le Monde” zlecił badania religijności wśród obywateli Francji. Wynika z nich, że jedynie 2 proc. Francuzów chodzi do kościoła w każdą niedzielę i tylko 56 proc. zna na pamięć modlitwę “Ojcze Nasz”.


Za badania nad sekularyzacją Francji odpowiada socjolog Yann Raison du Cleuziou. Zauważa, że odejście katolików z Kościoła wiąże się z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie. Znaczącą odegrali rodzice w rodzinach, zaniedbując przekazywanie wiary. Wskazuje się również na błędne metody w katechizacji. Za mało w niej było wiary, a za dużo treści czysto humanistycznych – mówi du Cleuziou,  na którego powołują się KAI i VaticanNews.

Rodzice zaprzestali przekazywania wiary przodków; na religii mówiono o wartościach:

„Jest to związane z przemianami w samym Kościele. Począwszy od lat 70-tych część katolików ma problemy z przekazem wiary swym dzieciom. Niektóre rodziny katolickie postanowiły, że młode pokolenia same powinny sobie wybrać swą duchową drogę. W konsekwencji przestano im przekazywać wiarę ojców – mówi Radiu Watykańskiemu du Cleuziou. – Brak zainteresowania wiarą wśród młodych stawia też pytanie o jakość katechezy i duszpasterstwa. Tylko 20 proc. młodych poniżej 25 roku życia uznaje się za katolików, a przy tym wielu z nich korzysta z katolickiej oświaty. To pokazuje, że duszpasterstwo w szkołach nie utwierdza ich w wierze. Być może dlatego, że ma ono wydźwięk zbyt humanistyczny, koncentruje się na wartościach dzielenia się, gościnności, wielkoduszności…, a zatem na ideach, które nie są typowo religijne. W konsekwencji młodzi odnoszą wrażenie, że chrześcijaństwo nie jest im potrzebne, bo mogą żyć tymi wartościami bez wiary. Oni po prostu nie widzą, co nowego mogłaby wnieść do ich życia wiara”.

Yann Raison du Cleuziou zauważa, że pomimo radykalnej sekularyzacji, jaka nastąpiła w ostatnich dziesięcioleciach, katolicyzm nadal pozostaje ważnym czynnikiem charakteryzującym francuskie społeczeństwo. Wynika to również z nowej postawy praktykujących katolików, którzy świadomi zachodzących przemian stali się tym, co papież senior Benedykt XVI określił mianem kreatywnej mniejszości.

Katolicy stali się kreatywną mniejszością:

„Katolicyzm stał się mniejszościowy, ale pozostaje obecny w społeczeństwie francuskim i paradoksalnie ta obecność jest bardziej widoczna, niż w latach 70-tych, kiedy był on większościowy. Na przykład podczas ostatnich wyborów prezydenckich katolicy byli bardzo aktywni, bardzo obecni w polityce, co nie zdarzało się od kilkudziesięciu lat. Wynika to z tego, że zdali sobie oni sprawę z tego, że są mniejszością. Jako mniejszość lepiej się organizują, by wywierać wpływ, podczas gdy wcześniej, kiedy byli większością, nie czuli takiej potrzeby, by bronić własnych interesów, negocjować swego poparcia w zamian za obietnice w kwestiach konserwatywnych czy bioetycznych”.