szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Kolędowanie dzieci ze Szkoły Polskiej w Paryżu XVI

ks. Tomasz Sokół / AH / 04.02.2021W tym roku szkolnym 27 i 30 stycznia na środowym i sobotnim spotkaniu kolędowym w kościele św. Genowefy w Paryżu XVI dzieci Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu przy parafii św. Genowefy zaśpiewały tradycyjne kolędy, pastorałki oraz kantyczki. Pomysłodawcą i organizatorem kolędowych śpiewów była Polska Szkoła i jej grono pedagogiczne na czele z p. Moniką Korchel, kierownikiem, oraz p. Edytą Kogut, katechetką tejże oświatowej placówki.


Świąteczne zwyczaje wciąż posiadają wielką moc i swoje piękno. Dlatego jedną z najpiękniejszych tradycji bożonarodzeniowych jest oczywiście śpiewanie kolęd. To one w wyjątkowy sposób opisują narodziny Chrystusa, a śpiewano je już w średniowieczu, zaś niektóre z nich śpiewane są do dziś i mają po kilkaset lat.

Kolędowanie grupy środowej:

Wykonawcom i słuchaczom kolęd w wykonaniu dzieci z Paryża XVI towarzyszył niepowtarzalny i chyba jedyny tego rodzaju klimat: radości i wzajemnej refleksji nad tajemnicą narodzenia Chrystusa. Kolędy posiadają szczególną moc. Łączą pokolenia, rodziny oraz wszystkich ludzi. Sprawiają, iż w tym cudownym czasie Bożego Narodzenia nikt nie czuje się całkowicie samotny lub odrzucony. Wystarczy tylko zaśpiewać, że Bóg dla nas się narodził i zstąpił na ziemię, że jest w każdym z nas, a znowu wstępuje w nasze serca Boża nadzieja, a Ci, którzy już odeszli do wieczności, znowu są z nami w duchowych wspomnieniach serc.

Kolędowanie grupy sobotniej:

Nawet jeżeli takie szkolne spotkania w kościele są zwoływane pod hasłem „koncertu”, to najbardziej przyciąga nas możliwość wspólnego kolędowania przy żłóbku narodzonego Jezusa. Taki też charakter miało nasze tegoroczne kolędowanie, które łączyło różne pokolenia. O ciepłe brzmienie kolęd zatroszczył się również gospodarz parafii, ks. prał. Józef Musiał, który wszystkim dzieciom wyjaśniał ich historię, znaczenie i wiekowe przesłanie.

Dziękujemy więc wszystkim, którzy aktywnie angażowali się w przygotowanie szkolnego dnia kolędowania, przede wszystkim samym wykonawcom, ich rodzicom, komitetowi rodzicielskiemu, a także wszystkim obecnym, za wspólne wspieranie małych i większych kolędników.

Zdjęcia: Edyta Kogut, katechetka

Czytaj też:

Odpust w parafii św. Genowefy w Paryżu na Exelmans >>>

Trzej Królowie w Paryżu XVI i spotkanie z diakonem >>>

Monika Korchel: od września nowe polskie liceum w Paryżu >>>