szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

#JutroNiedziela | Czy przemienienie Jezusa było na górze Tabor?

Ks. Paweł Rytel-Andrianik / 28.02.2021
Góra Tabor, miejsce przemienia Jezusa, fot. s. Amata CSFN
Góra Tabor, miejsce przemienia Jezusa, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia wg św. Marka 9:2-10


1. Gdzie to było?

Choć ewangeliści nie podają nazwy góry Tabor, to jest to jedyna wysoka góra w tym regionie. Chrześcijanie od początku łączyli Przemienienie Jezusa z górą Tabor. Jeden z pierwszych kościołów w Ziemi Świętej powstał właśnie tutaj już na początku IV wieku. Pielgrzymi wchodzili na górę Tabor po 4340 schodach, aby modlić się na tym świętym miejscu.

 

2. Słowa klucze

Góra – Jezus przemienił się na górze Tabor, a oddał życie za nas na górze Golgoty. Na górze Tabor umocnił wiarę uczniów przed swoją męką i śmiercią na Golgocie. Jezus daje im siłę i umacnia przed trudnymi wydarzeniami. Mówi im też o swoim zmartwychwstaniu.

Mojżesz i Eliasz – Symbolizują Torę i Proroków. Zapowiedzi Starego Testamentu wypełniają się wosobie Jezusie, który jest obiecanym Mesjaszem. Kościół na Taborze ma dwie potężne wieże po dwóch stronach wejścia. Symbolizują one Mojżesza i Eliasza wokół Jezusa.

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie – Te same słowa Boga Ojca zabrzmiały z nieba podczas chrztu Jezusa w Jordanie. Jak usłyszeć głos Jezusa? On cały czas mówi do nas przez Słowo natchnione, którym jest Pismo Święte.

 

3. Dziś

Od 1961 r. na górze Tabor jest ośrodek dla osób, które są po terapii i chcą być wolne od narkotyków i innych używek. Wybrały tę górę, bo również chcą przemieniać swoje życie na wzór Przemienienia Jezusa. Ich plan dnia to praca i życie duchowe. Bóg może również przemienić moje życie. Pierwszym krokiem jest moja chęć przemiany i postanowienie. Czy mówię Jezusowi o moim pragnieniu przemiany? Czy mam postanowienie na Wielki Post?