szukaj
Wyszukaj w serwisie


Dzień solidarności z misjami

Agnieszka Siemiątkowska / 17.10.2020
https://missio.org.pl/
https://missio.org.pl/

Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będzie obchodzony w tym roku 18 października. Jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny. Odbędzie się on pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”. Tak właśnie papież Franciszek zatytułował tegoroczne orędzie na Światowy Dzień Misyjny.


Historia

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX w. W latach dwudziestych XX w. zostały uznane za „papieskie” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku będzie obchodzony po raz 94.

Orędzie misyjne

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego wydawane są orędzia misyjne. Ukazują się one regularnie od pontyfikatu Pawła VI, a ogłaszane są w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

W tegorocznym orędziu papież Franciszek wskazuje na znaczenie, jakie dla misji ma bolesne doświadczenie spowodowane przez pandemię COVID-19, które dotknęło całą ludzkość. „W tym kontekście powołanie do misji (…) jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa” – stwierdza. Jednocześnie Franciszek zauważa, że Pan Bóg prosi nas jako uczniów Chrystusa o gotowość do wyruszenia i posyła nas na misję do świata i do narodów, aby „przez nasze świadectwo wiary i głoszenie Ewangelii Bóg mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie”.

Papież podkreśla też znaczenie modlitwy, refleksji i pomocy materialnej jako włączenia się w misję Jezusa w Jego Kościele. „Miłość wyrażona w zbiórkach podczas celebracji liturgicznych trzeciej niedzieli października ma na celu wsparcie pracy misyjnej, prowadzonej w moim imieniu przez Papieskie Dzieła Misyjne, aby wyjść naprzeciw duchowym i materialnym potrzebom narodów i Kościołów na całym świecie, dla zbawienia wszystkich” – przypomina papież.

Bilans Niedzieli Misyjnej 2019 r.

W zeszłym roku Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zebrały podczas Niedzieli Misyjnej i przekazały Stolicy Apostolskiej kwotę 1 134 489,43 USD – na budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych, a także formację katechistów, kapłanów i rozwój ewangelizacji medialnej.

Ciekawostki

– 5 miliardów ludzi na świecie nie jest jeszcze ochrzczonych lub nie zna Chrystusa.
– Na świecie pracuje 400 tys. kapłanów, w tym 150 tysięcy misjonarzy.
– W 99 krajach na 5 kontynentach służy 1883 misjonarzy z Polski.
– Każdego roku Polacy przekazują kwotę ponad 1 mln dolarów amerykańskich zebraną podczas Niedzieli Misyjnej.
– Diecezjami, które przekazują największe kwoty zebrane podczas Niedzieli Misyjnej, są: tarnowska, łódzka, warszawsko-praska, katowicka, kielecka.
– Polska zajmuje 8 miejsce w Europie pod względem finansowego wspierania placówek misyjnych.

Bilans finansowy całorocznej działalności PDRW (taca z Niedzieli Misyjnej, Żywy Różaniec dla Misji, Żywy Różaniec, Dar Serca dla Misji i inne; kwoty przekazane w danym roku, a zebrane rok wcześniej):

2013 – 1 041 042,95 USD
2014 – 1 233 203,88 USD
2015 – 1 175 990,73 USD
2016 – 1 077 568,75 USD
2017 – 1 141 658,03 USD
2018 – 1 214 275,92 USD
2019 – 1 196 115,98 USD
2020 – 1 134 489,43 USD

Liczba projektów zrealizowanych na misjach z funduszu polskiego PDRW:

2013 – 30
2014 – 51
2015 – 45
2016 – 42
2017 – 38
2018 – 47
2019 – 58

Papieskie Dzieła Misyjne (PDRW i PDPA) z Polski w roku 2020 finansują:

– 58 projektów w 7 krajach (Ghana, Liberia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Tadżykistan, Tajwan). Są to m.in.
– budowa i remont świątyń, kaplic, domów parafialnych i pomieszczeń służących duszpasterstwu,
– kształcenie koordynatorów katechez,
– dofinansowanie szkoleń dla młodzieży.

Pomoc z Papieskich Dzieł Misyjnych dociera do około 600 mln katolików na terenach misyjnych w kwocie 90 mln euro. Co roku do Kongregacji Ewangelizacji Narodów spływa z całego świata ponad 3 tys. projektów. (Źródło: Annuario Pontificio, 2019).

Więcej materiałów misyjnych >>>

mk/pdm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-20 23:15:14