szukaj
Wyszukaj w serwisie

7×7, czyli duchowe nieprzypadki #5 | Basia Umiejętna

Artur Hanula / 22.04.2021
Gerd Altmann i  Lorri Lang z Pixabay
Gerd Altmann i Lorri Lang z Pixabay

W piątym odcinku serii z okazji Tygodnia Biblijnego 2021 („7×7, czyli duchowe nieprzypadki”; o 7 darach Ducha Świętego odmienionych przez 7 przypadków) przedstawiamy Basię Umiejętną.


Poprzednie odcinki:

7×7, czyli duchowe nieprzypadki #1 | Ania Mądra >>> 

7×7, czyli duchowe nieprzypadki #2 | Jurek Rozumny >>> 

7×7, czyli duchowe nieprzypadki #3 | Emma Rada >>> 

7×7, czyli duchowe nieprzypadki #4 | Jacques Mężny >>> 

Z Biblii Nawarskiej:

(Jezus) mówił także do tłumów:
- Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: "Deszcz idzie". I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: "Będzie upał". I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? (Łk 12, 54-57; Biblia Nawarska, wyd. Apostolicum, s. 401-402)

Fragment komentarza duchowego: Ludzie (...) nie umieli pojąć tych znaków i opacznie zrozumieli Jezusa. Ta postawa nie była charakterystyczna tylko dla współczesnych Jezusowi. Widoczna jest też w naszych czasach, kiedy nie zwraca się uwagi na znaki ukazywane przez Boga ani na Jego wskazania, podpowiadane nam przez sumienie. "Z pewnością nie są bez winy ci, którzy dobrowolnie utrzymują Boga z dala od swych serc i nie idąc za nakazaniem sumienia, usiłują unikać zagadnień religijnych (za II Sobór Watykański, Gaudium et spes 19 w: Biblia Nawarska, wyd. Apostolicum, s. 401-402)

Basia Umiejętna i dar Umiejętności

Mianownik (kto? co?) – dar Umiejętności

Dopełniacz (kogo? czego?) – to dar Ducha Świętego

Celownik (komu? czemu?) –  szczęśliwą posiadaczką tego daru jest Basia, ale także wszyscy ochrzczeni; ważne, żeby z pomocą łaski Bożej ciągle ten dar w sobie rozwijać; dar Umiejętności służy m.in. do lepszego dostrzegania obecności Boga w codzienności i w świecie

Biernik (kogo? co?) – ten dar pozwala na wyrazistsze dostrzeganie Bożego działania w otaczającym nas świecie; dzięki temu każde wydarzenie jawi się jako element większej całości, którą kieruje Opatrzność

Narzędnik (z kim? z czym?) – Słowo Boże, sakramenty, łaska modlitwy, itp. – to narzędzia, z których pomocą najłatwiej można rozwijać w sobie dar Umiejętności

Miejscownik (o kim? o czym?) – obdarowanie darem Umiejętności pozwala bardziej poznawać Boga poprzez Jego dzieła; świadomy posiadacz daru Umiejętności myśli o Bogu możliwie najczęściej; myśli też o potrzebujących, którym m. in. pomaga widzieć znaki Bożej obecności wokół nas

Wołacz (o!) – Duchu Święty, przymnóż nam daru Umiejętności!

O Biblii Nawarskiej

Każdego dnia na profilach Facebook i Twitter Biblii Nawarskiej można znaleźć fragment czytania lub Ewangelii z dnia wraz z fragmentem komentarza duchowego zaczerpniętego właśnie z tej Biblii.

czytaj też:

Biblia Nawarska – jedyna taka Biblia w Polsce >>>

Niedziela Słowa Bożego z Biblią Nawarską >>> 

Biblia, Nawarra i Francja >>>

Biblia Nawarska na stronie wyd. Apostolicum >>>

profil Facebook Biblia Nawarska >>>

profil Twitter Biblia Nawarska >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-11 23:15:11